(16.00 hodin)
(pokračuje Votava)

Jsme připraveni se samozřejmě zúčastnit třeba i nějaké skupiny, která bude pracovat nebo bude nápomocna Ministerstvu financí, protože je třeba, aby to byl opravdu vládní návrh. A já jsem tady už zmínil, že podporujeme to doprovodné usnesení, které žádá vládu, aby připravila vládní návrh, aby v něm promítla licencování nebankovních poskytovatelů a tvrdý dohled nad nimi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Dále eviduje dvě faktické poznámky. První je pan poslanec Okamura a po něm je pan poslanec Klaška. Máte slovo.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já děkuji za věcný tón mého předřečníka. Ale skutečně chci jenom velice věcně na to reagovat.

Za prvé nerozumím, proč výbor přijímá usnesení, kde vyzývá vládu, aby řešila lichvu, když jsem tady před chvilku citoval koaliční smlouvu z 13. 1. 2014, kde je naopak napsáno, že to je přímo priorita vlády. Za druhé jsem citoval prohlášení vlády ze 14. 2. 2014, kde je také napsáno, že nesmlouvavý boj proti lichvě a různým neférovým praktikám je v programu vlády. Takže jakoby trošku jsem nepochopil jenom tu logiku věci, proč se tedy vyzývá k něčemu, k čemuž už vláda před pěti měsíci sama sebe vyzývá, a v podstatě my jako opozice víceméně tedy spíš čekáme na to, kdy vláda to prohlášení, které tady máme ze 13. 1., to znamená tedy před půl rokem, se bude naplňovat. Tedy snad to nebude fungovat tak, a říkám to klidným tónem, že po půl roce se tady budeme znovu vyzývat, že koaliční poslanci tady začnou vyzývat vlastně koaliční vládu k tomu, aby plnila něco, co před půl rokem se jakoby zavázala.

Proto já jsem vás chtěl znova poprosit o to, protože zamítnutí tohoto návrhu znamená vlastně na dlouhou dobu konec řešení přemrštěných úroků a lichvářských praktik. Protože já už to tady znám, ten problém s lichvou se tady netáhne jen toto volební období. Tady řešíme problém, který je tady dlouhá léta. Tuším, že je to jeden z mnoha problémů, kvůli kterému šlo do politiky určitě i hnutí ANO - vypořádat se s těmito praktikami. A znova říkám, nebo i ostatní, určitě jsou tady, kteří to chtějí řešit. Proto já znova říkám, ještě k tomu semináři, prosím vás -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane poslanče, váš čas. Vzal jste si faktickou poznámku. Omlouvám se.

 

Poslanec Tomio Okamura: Tak já se přihlásím ještě jednou. Tady se hlásím.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, děkuji. Dále pan poslanec Klaška. Také s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já už jsem se k tomuto tématu zde vyjadřoval dvakrát - jak v prvním, tak ve druhém čtení. Poděkoval jsem a znovu chci poděkovat Úsvitu, stejně jak to řekl pan předseda rozpočtového výboru, že zvedli toto téma.

Bohužel ten návrh problém lichvy neřeší. Této záležitosti jsem se věnoval, zúčastnil jsem se toho semináře. Všichni zhruba víme, kde ten problém je. Bohužel vámi nastavené parametry rozdělení spotřebitelského úvěru do 15 tisíc, nad 15 tisíc, omezení RPSN atd. ten problém neřeší, nehledě na to, že soudní praxe a soudní judikáty už jakýmsi způsobem se k zastropování, který k RPSN vyjádřily, když řekly, že úvěry s RPSN nad 44,1 % jsou nepřiměřeným obohacením atd.

Takže já bych také chtěl vyzvat k nějakému konsensu v tom, aby skutečně vládní návrh s celým legislativním kolečkem učinil kvalitní návrh, aby měl šanci na to, abychom dokázali tento segment přísněji regulovat, aby došlo k větší regulaci věřitelů, poskytovatelů, k jejich registraci, k jejich nějaké odborné erudici a podobně. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji za dodržení času. S faktickou je dále přihlášen pan poslanec Okamura.

 

Poslanec Tomio Okamura: Děkuji. Já se omlouvám, že jsem si tam nepočítal dvě minuty, to jsem tedy nechtěl chodit na mikrofon dvakrát. Abych neztrácel čas, velice krátce.

Nám se jednalo o to, my jsme vyšli z jednoho z modelů té lombardní sazby v jedné z těch třinácti zemí západní Evropy, tuším, že to byla Belgie. V druhém čtení náš návrh nebylo dogma. Stačilo naroubovat jakýkoliv jiný návrh a myslel jsem, že se na tom v druhém čtení shodneme. My na něm nelpíme. Pojďme tam dát jakýkoliv funkční návrh, do toho vložit. Jeden z těch ze třinácti zemí EU, kde to funguje.

K tomu semináři. Mě tedy překvapilo, a tady pan poslanec to zmínil, že bankovní unie, tato lobbistická organizace, vidí řešení v registraci či nějakých licencích těch subjektů, co půjčují peníze. No tak to jsme se dostali jinam. Oni to zneužili k omezení konkurence, místo abychom řešili zastropování úroků. Tak to mě tedy velice nemile překvapilo. A dokonce potom za mnou někteří účastníci semináře chodili a říkali mi to jako důvod. A já jsem říkal, no tak to tedy se to opravdu dostalo jiným směrem a to si snad bankovní asociace tady z nás dělá legraci.

A poslední věc k těm soudům. Vážený pane kolego, to je přece ten problém, že oběti lichvářských úroků nemají ani gramotnost ani peníze na to si zaplatit advokáty a soudit se. Proto přeci v těchto zemí a v mnoha civilizovaných zemí se to zastropovává zákonem už předem, protože často těmi oběťmi jsou ti nejchudší a ti nemajetní a je potřeba je bránit předem. Protože ne každý se narodil inteligentní, solventní, bohatý a chytrý. A ta společnost, republika, se skládá ze zemí jak bohatých, tak chudších, a stát je tady od toho, aby lidi chránil, aby je nenechal prostě vyhodit na dlažbu a aby se o ně v těch krizových situacích postaral, protože ne všichni jsou bohatí.

Takže to jsem chtěl jenom říci. A znova vás prosím, vraťme to buď k dopracování, nebo do druhého čtení. A pojďme, ať to urychlíme, myslím řešení toho problému, pro ty občany, ať už nejsou oběťmi, na tom pracovat společně dál, protože zamítnutí bude zase na dlouho.

A já jsem to viděl u té pracovní komise, u těch exekutorů. Náměstek Pelikán řekl, že nemá lidi na to udělat analýzu ani problém exekutorů a chtěl na to čas až do října nebo do listopadu. (Upozornění na čas.) Náš poslanec Marek Černoch řekl, že to má být do srpna. Bylo to do srpna. Takže to ministerstvo nemá ani lidi na to dělat tu analýzu, prosím vás. My jsme to slyšeli a slyšeli to teď i na té schůzce. Takže děkuju.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Takže prosím další faktickou poznámku pana poslance Klašky. Máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, ten problém to fakt neřeší. Já jsem to tady nechtěl zmiňovat. Oni prostě to RPSN obejdou, když to zastropujete. V těch smlouvách je problém. Tam je potřeba se na to podívat. Prostě ti věřitelé to obejdou. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další faktickou poznámku zde mám od pana poslance Holíka. Máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Dobré, krásné páteční odpoledne. Přátelé, sedíme tady všichni ve Sněmovně. Hádejte, na koho bývá nejvíc vtipů. No je to na nás. A víte proč? My našim voličům dáváme příčinu. Já bych vás chtěl vyzvat, udělejme jednou opak. Zkusme se tady nehádat, nedávat příčinu, ať si z nás dělají prču. (Šum v sále.) A zkusme spolupracovat. Hlasovat sami za ty lidi, kteří nás zvolili. Podali jsme nějaký návrh. (V sále je neklid.)

Haló, můžete tam být vlevo trochu ticho?***
Přihlásit/registrovat se do ISP