(15.10 hodin)

 

Poslanec Pavel Čihák: Dobrý den, děkuji za slovo. Pane předsedající, vážená vládo, kolegové, v rámci druhého čtení sněmovního tisku 173 byly předloženy dva pozměňovací návrhy. Jeden, ten první, byl pozměňovací návrh pana poslance Humla. A poté můj, legislativně technická úprava samotného zákona.

Mám připravenu proceduru, kde navrhuji hlasování po bodech, a přitom jsem chtěl ještě navrhnout spojit do jednoho hlasování vždy ty body, které spolu souvisí. Avšak návrh pana Humla hlasovat o každém bodu zvlášť, tak to necháme potom prohlasovat. Nyní bych vás seznámil s procedurou, jak budeme hlasovat. Takže soustřeďte se, bude to malinko složitější.

Za prvé budeme hlasovat o bodu A1. Tento bod A1 má však tři varianty a tam budeme muset využít § 72 odst. 2 zákona o jednacím řádu, kde bude orientační hlasování o variantách. Poté nastane to, že která varianta bude mít nejvíce kladných hlasů, ta se bude hlasovat jako varianta první, a postupně dojdeme až k té třetí, která bude mít nejmíň kladných hlasů. Pak bude následovat hlasování A2. Poté jsem měl v plánu hlasovat B1, B2 a B3 dohromady, společně, ale protože možná to budeme hlasovat potom jednotlivě, budeme pokračovat v těch bodech. A nakonec dojde k hlasování C1. Budeme mít za sebou první pozměňovací návrh a dostaneme se k druhému pozměňovacímu návrhu a to je moje legislativně technická úprava. Na závěr budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji za návrh procedury. Ptám se, má-li někdo nějaký jiný návrh nebo výhradu k této proceduře. Pan poslanec Schwarz. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Pane předsedající, kolegyně, kolegové, já jsem teď po diskusi s panem ministrem jen bych rád dal návrh: pojďme hlasovat o všech pozměňovacích najednou, jestli je to možné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: To je protinávrh k návrhu pana zpravodaje. Takže pardon, pan poslanec Urban ještě. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji za slovo. Pokud by neprošel ten protinávrh, to znamená, že se bude hlasovat o těch návrzích nějak najednou, což bych podporoval, pokud to neprojde, tak bych poprosil pana zpravodaje, i když vím, že to asi nebude mít úplně jednoduché, kdybychom to hlasovali po těch dílčích částech, aby nám vždy zkusil říct, o čem se máme rozhodovat. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Neberu to jako protinávrh, beru to pouze jako upřesnění procedury a prosbu na pana zpravodaje. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Pavel Čihák: Takže teď po poradě - nejde hlasovat vše najednou, protože tam máme to variantní řešení a my musíme varianty prohlasovat. Takže tím pádem poprosím pana poslance Schwarze, jestli trvá na svém protinávrhu.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Tak jsem asi špatně provedl konzultaci s panem ministrem, tak svůj návrh beru zpět.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Schwarzovi. Máme tedy návrh procedury pouze jeden tak, jak nám jej předložil pan zpravodaj. Já o tomto návrhu dám hlasovat.

 

Zahajuji hlasování o návrhu procedury tak, jak jej představil pan zpravodaj. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 206. Přihlášeno je 128 poslankyň a poslanců, pro 116, proti žádný. Návrh procedury byl přijat a já poprosím pana zpravodaje, aby nás touto procedurou provedl.

 

Poslanec Pavel Čihák: Takže první hlasování budeme hlasovat o variantě číslo 1. Kdo je pro variantu číslo 1?

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Poprosím o upřesnění, co to znamená varianta číslo 1. - Pan poslanec Huml faktická poznámka.

 

Poslanec Pavel Čihák: Varianta 1 je zabránění odjezdu vozidla do tří hodin, když nebylo požádáno do tří hodin o jeho sejmutí. To je varianta 1. Varianta 2 do šesti hodin a varianta 3 do 24 hodin.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Máme tři varianty. Pan poslanec Huml trvá na své faktické poznámce? Netrvá.

Takže víme, o čem budeme hlasovat. Budeme orientačně hlasovat o třech hodinách, šesti hodinách nebo 24 hodinách. Takže dávám nejprve orientačně hlasovat, kdo je pro tři hodiny.

Pardon, nejprve vás všechny odhlásím. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Všichni jsme přihlášeni a já poprosím, budeme orientačně hlasovat a poprosím pana zpravodaje a pana ministra o stanoviska k jednotlivým variantám.

 

Takže orientační hlasování k variantě tři hodiny. Pan zpravodaj i ministr mají stanovisko záporné.

Zahajuji hlasování, kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 207. Přihlášeno 115 poslankyň a poslanců, pro 16, proti 53. Zdrželo se 46. Takže pro 16.

 

Druhá varianta je varianta šest hodin. Poprosím o stanovisko pana zpravodaje a pana ministra. (Oba stanovisko záporné.)

Zahajuji orientační hlasování o variantě šest hodin. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 208. Přihlášeno 117 poslankyň a poslanců, pro 25, proti 53, zdrželo se 39.

 

Třetí orientační hlasování je hlasování o variantě 24 hodin. Poprosím o stanovisko pana zpravodaje i pana ministra. (Oba stanovisko záporné.)

Zahajuji hlasování o této variantě. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 208. Přihlášeno je 117 poslankyň a poslanců, pro 58, proti 41, zdrželo se 18.

 

Takže jestli to dobře zrekapituluji, pro variantu tři hodiny bylo 16 poslanců, pro variantu šest hodin 25 poslanců, pro variantu 24 hodin 58 poslanců. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Pavel Čihák: Takže nyní přistoupíme k tomu, že varianta, která má nejvíce hlasů, se bude hlasovat jako první, to znamená, že budeme hlasovat A1 a A2 s vítěznou variantou, to znamená s variantou číslo 3.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím o stanovisko pana zpravodaje, pana ministra. (Oba záporné stanovisko.)

 

Zahajuji hlasování o této variantě. Kdo je pro, zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 210. Přihlášeno 118 poslankyň a poslanců, pro 63, proti 42, návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Pavel Čihák: V tomto případě budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích B1, B2 a B3. (Stanoviska záporná.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o návrzích B1, B2, B3. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 211. Přihlášeno 117 poslankyň a poslanců, pro 44, proti 46. Návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP