(15.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Je to poměrně jednoduchý návrh procedury, takže předpokládám, že o něm nemusíme dávat hlasovat. Má někdo námitku proti tomuto postupu? Nemá námitku, děkuji. Budeme tedy hlasovat nejprve o pozměňovacích návrzích a pak o zákonu jako celku.

Prosím pana zpravodaje o stanovisko k pozměňovacím návrhům. (Souhlas.) Prosím stanovisko pana ministra. (Souhlasné.)

 

Zahajuji hlasování o pozměňovacích návrzích k zákonu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 215, přihlášeno 116 poslankyň a poslanců, pro 105, proti žádný.

 

Konstatuji tedy, že bylo o všech pozměňovacích návrzích hlasováno, a přikročíme tedy k návrhu zákona jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 177, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahajuji hlasování o tomto zákonu a o tomto usnesení. Kdo je pro, zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 216, přihlášeno 116 poslankyň a poslanců, pro 111, proti žádný.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, přeji pěkné odpoledne. Dámy a pánové, budeme pokračovat v projednávání dalšího bodu a je to

 

77.
Návrh poslanců Davida Kádnera, Tomia Okamury, Radima Fialy, Petra Adama,
Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Černocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové,
Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Martina Lanka, Karla Pražáka, Milana Šarapatky
a Jiřího Štětiny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb.,
o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 41/ - třetí čtení

Prosím tedy, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan poslanec Fiedler a zpravodaj rozpočtového výboru a petičního výboru pan poslanec František Laudát. Obdrželi jste sněmovní tisk 41/5, který obsahuje návrh na zamítnutí a návrhy doprovodných usnesení.

Otevírám tedy rozpravu. V tento moment registruji tři řádné přihlášky. První byl přihlášen pan poslanec Tomio Okamura. (Dává přednost předkladateli.) Ano, děkuji, takže s přednostním právem. Prosím.

 

Poslanec Karel Fiedler: Dobré odpoledne ještě jednou, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, já tedy v zastoupení kolegy Kádnera u našeho návrhu o spotřebitelského úvěru. Už jsme tady tento bod projednávali v prvním čtení, ve druhém čtení, ve výborech, bylo přerušeno projednávání. Znáte asi, jaká byla usnesení k tomuto přijata. Já víceméně pořád navrhuji, abychom se tímto zákonem zabývali.

Námi navrhované zastropování roční procentní sazby nákladů je omezením lichvy, která by mohla být poprvé jasně definována. Lichva a s ní spojené exekuce vyřazují značnou část obyvatel ČR z ekonomického života. To má přímý dopad na hospodářskou stagnaci naší země, což je ostatně čím dál více znát. Dnes není výjimkou, že si lidé půjčují za tisíc i deset tisíc roční procentní sazby nákladů. A pak se nemůžeme divit, že okamžitě končí v exekuci. Ony totiž tyhle půjčky s lichvářským úrokem a exekuce mají spolu velmi úzkou souvislost. Lichva je byznysem na lidské neštěstí a přiznám se, že když slyším některé zdejší protiargumenty, tak přemýšlím o těchto argumentech a morálním podnikatelském rozumu zastánců současné situace.

Já jsem už zde přednášel několikrát, když jsme to projednávali na výborech i ve druhém čtení, že v okolních zemích ČR je tato záležitost regulována. Země jako Rakousko, Francie, Německo a ostatní mají tuto věc v zákoně regulovánu. A já si proto myslím, že by bylo vhodné, aby byla regulována i z tohoto důvodu.

A mám k tomu ještě jeden jiný a pro mě poměrně podstatný důvod. Uvidíme, jak se k tomu postaví poslanci dotčených stran a zde přítomní. Přečtu vám jednu větu: "Smluvní strany se zavazují prosadit limit celkové výše úroků." Přečtu to ještě jednou: "Smluvní strany se zavazují prosadit limit celkové výše úroků." Já se vás ptám tady v plénu, jestli víte, odkud tato věta pochází. Nebudu vás dlouho napínat. Je to věta z bodu 9.5, strana 36 koaliční smlouvy mezi sociální demokracií, hnutím ANO a KDU-ČSL. Takže vy jste se, kolegové, ve vaší koaliční smlouvě zavázali k tomu, že budete regulovat maximální výši úroků, a nyní chcete tento zákon zamítnout? Já se domnívám, že to je trochu podvod na voličích, na těch, co vás volili. Stejně tak jako to udělala sociální demokracie s restitucemi. Takže teď je na vás, jak se postavíte k vaší koaliční smlouvě, jestli se k ní postavíte čelem, anebo máme brát vaši koaliční smlouvu jako cár papíru, kde se dá napsat cokoliv a pak se to nedodrží.

Já nebudu takto útočný vůči vám a využiji nabídky, kterou tady učinila paní poslankyně Kristýna Zelienková, že navrhla, abychom společně pracovali na tomto zákonu. A já tedy budu navrhovat vzhledem k tomu, že vy to máte ve vaší koaliční smlouvě a nakonec přece jen byla vstřícnost alespoň od části poslanců minimálně hnutí ANO, a já doufám, že se přidají i poslanci sociální demokracie, abychom tento návrh zákona vrátili do druhého čtení, popracovali na něm a znovu tedy přistoupili k jeho projednání v Poslanecké sněmovně. Tato varianta, kterou navrhuji, totiž nebude znamenat další prodlevu v projednávání tohoto zákona, nebude znamenat další pokračování častokrát utrpení občanů postižených lichvou. A já vás vyzývám k tomu, abyste za prvé přijali tento můj návrh a za druhé poslance dotčených klubů, abyste respektovali vaši koaliční smlouvu a vaše sliby voličům. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Než udělím další přednostní právo panu poslanci Laudátovi, tak jsem obdržel omluvenku, kterou přečtu. Z dnešního jednání se omlouvá pan poslanec Nekl.

Nyní vás poprosím, pane zpravodaji, ujměte se slova.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji, pane místopředsedo. Ne s přednostním právem, ale jako zpravodaj.

Prosím vás, dotyčný návrh prošel prvním čtením, byl přikázán rozpočtovému a petičnímu výboru. Rozpočtový výbor na svém zasedání 21. května přijal usnesení - nemá smysl tady říkat číslo, ve kterém za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně zamítnout tento návrh, a přijal zároveň dva body doprovodného usnesení, které - nechci zdržovat - nebudu číst. Budu ho číst před hlasováním.

Petiční výbor projednal taktéž 27. května tento návrh. Nedospěl k názoru, zda bude doporučovat zamítnutí, či nikoliv. Prostě nebylo přijato usnesení. A bylo přijato doprovodné usnesení napříč politickým spektrem, podobně jako v rozpočťáku, s tím, že první bod je víceméně totožný, to znamená konstatování, že lichva je vážným problémem. A přibylo tam proti rozpočtovému výboru, že žádáme ministryni práce a sociálních věcí o předložení analýzy lichvářských praktik s důrazem na lokality s vysokým podílem občanů ze sociálně vyloučených skupin***
Přihlásit/registrovat se do ISP