(Jednání pokračovalo v 15.55 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, zazvoním a přivolám z předsálí zbývající poslankyně a poslance, protože přestávka, kterou jsme si vzali, již uplynula. Máme zde již přítomné i členy vlády.

Jako dalšího přihlášeného s faktickou poznámkou zde mám pana poslance Opálku. Vás ostatní poprosím, abyste se, kolegové a kolegyně, ztišili, zároveň prosím, aby pan navrhovatel a zpravodaj zaujali místo u stolku zpravodajů, abychom mohli pokračovat v projednávání daného bodu. Děkuji vám.

A nyní poprosím pana poslance o jeho faktickou poznámku.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. V rámci faktické poznámky se chci zmínit o tom, že pan předseda Okamura tady hřímal o malém počtu členů. Musím konstatovat, ať se pak podívá na hlasovací listinu, kolik z těch, kteří návrh zákona předkládají, tu bude dnes hlasovat, protože v našem klubu toto procento je daleko vyšší než v jejich.

A druhá poznámka je praktická. Víte, finanční gramotnost je samozřejmě důležitá a zavádí se i na školách, a dokonce jsme za ni utratili nemálo finančních prostředků z Evropského sociálního fondu. Ale mentálně nemalá část společnosti, odhaduje se na 20 až 30 %, i po nějakých školeních na to prostě nemá. Pokud zákonem nestanovíme nějaké hranice, tak někteří lidé i v budoucnu, i kdyby prošli nějakým školením, za které utratíme nemálo peněz, a některé firmy možná budou rády, že budou moci školit, si stejně nepomohou. Já se také přikláním k tomu, aby stát ochránil i tyto lidi, kteří, žel, mentálně na to opravdu nemají. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. A nyní již eviduji řádně přihlášeného pana poslance Václava Votavu. Máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, já budu hlasovat pro zamítnutí, tak jako jsem hlasoval na rozpočtovém výboru, a předpokládám, že tak bude hlasovat i sociální demokracie, tak jako členové rozpočtového výboru za sociální demokracii hlasovali i na rozpočtovém výboru.

My jsme nehlasovali pro zamítnutí, resp. jsme nenavrhovali zamítnutí v prvním čtení, a uvítali jsme, a musím říci, že chci dokonce i poděkovat Úsvitu, že přišel s touto iniciativou, byť já s ní ve finále nesouhlasím. Ale otevřeli jste téma, které určitě je třeba řešit, to nikdo nepopírá. I tímto vám tedy za toto otevření poděkovat mohu. Proběhl tady seminář, už jsem o něm několikrát mluvil, velice podnětný seminář. Myslím, že ten otevřel oči také mnohým, i v pohledu, jak tuto problematiku řešit.

Na rozpočtovém výboru, byť jsme tedy navrhli, aby plénum zamítlo tuto materii, jsme přijali určité doprovodné usnesení. Toto usnesení já určitě podpořím, věřím, že ho také podpoří většina členů klubu sociální demokracie.

Chci říci, že tím, že budeme pro zamítnutí, v žádném případě nevzdáváme boj s lichvou, to vůbec ne. Naopak si myslím, že je třeba s těmito praktikami bojovat. Ale - a teď se obracím na přátele z Úsvitu. Přátelé, ale opravdu tím způsobem, který vy jste navrhli přes RPSN, tak jak jste je nastavili, to opravdu neřeší. A přesvědčil jsem se - a opět zde zmíním seminář - při různých výpočtech, že při některých částkách pro určitá období splatnosti půjčky dokonce vycházejí RPSN daleko více přes 100 %, někdy i 1000 %. A není to lichvářská půjčka. V tom případě by se vůbec nedaly aplikovat některé typy půjček. A neříkám to jenom já, nebo nepřesvědčil jsem se jenom já, přesvědčili se o tom i poslanci, kteří tam byli. Museli jste se přesvědčit i vy, že tomu tak je.

Znovu tedy opakuji: Chceme bojovat s lichvou, chceme bojovat s nebankovními poskytovateli, těmi, kteří opravdu provádějí takové ty predátorské nájezdy na lidi, zneužívají jejich postavení, zneužívají jejich situace, a chceme bojovat s lichvou. Ale v tomto případě opravdu, tak jak vy to máte nastaveno, s tím já souhlasit nemohu a ani sociální demokracie. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP