(15.40 hodin)
(pokračuje Laudát)

Tudíž pokud se týká mě, tak já jsem ve druhém čtení dal návrh na zamítnutí, takže o tom budeme hlasovat. V případě, že bude přijat, pak bych tedy atypicky dal návrh na schválení doprovodných usnesení, i když to trošku skřípe, ale nedokážu si představit jiný postup. Samozřejmě úplně předtím, chápu, že pan předkladatel nebo zástupce předkladatele kolega Fiedler dal návrh na vrácení do druhého čtení.

Tolik tedy k situaci, v jakém stavu projednávání ten materiál je. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní jsou řádně přihlášeni, první je pan poslanec Okamura a poté pan poslanec Votava. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, já vím, že je nás tady už trošičku málo, ale všichni se shodujeme - možná, že je to naopak příležitost, že tady jsou ti vytrvalí, které zajímá problematika občanů České republiky, přestože je pátek odpoledne - a já bych chtěl opravdu vás poprosit, protože ta problematika těch přemrštěných úroků a lichvy, všichni jsme se tady shodli, když to procházelo těmi třemi čteními, že všichni cítíme, že ten problém je, že existuje.

V této Sněmovně jsme už - teď mě nechytejte za slovo - osm měsíců, skoro rok. A skoro rok jsme zase ztratili tím, že tady hovoříme o problému. Já vidím analogii s těmi exekutory, které jsme tady také řešili v případě toho návrhu na tu teritorialitu a v okamžiku, že to zamítneme teď ve třetím čtení, tak už víme předem, že občané budou přibližně minimálně rok, a to ještě to vidím pozitivně, trpět, budou oběťmi lichvářských praktik, znovu budou končit na různých dávkách, znovu budeme muset - společnost to velice zatěžuje tyto problémy a znovu si tady budeme říkat, jak jsou lichváři špatní a jak občané trpí.

Můj návrh je skutečně, pojďme - mě tedy velice inspiroval a nadchl mě přístup vás všech v případě teritoriality exekutorů a vůbec problematiky exekutorů jako takových, kdy jste našli odvahu, a já vám za to opravdu děkuji všem, že jsme to vrátili k dopracování, vašimi hlasy. Jak víte, tak pracovní skupina se sešla ve velmi silném složení tento týden, je tam lhůta do konce srpna, kdy už se má skutečně analýza k exekutorům být, a společně bychom my všichni vytvořili návrh, který by na podzim šel dopracovaný do Poslanecké sněmovny jako konsensus všech politických stran, a nezapadne to a ten problém exekutorů jde jasně dopředu a evidentně to vypadá, že to bude rychlejší, než kdyby návrh byl zamítnut a zase to šlo všechno od začátku. Takže mně se to jako líbilo, že jsme tady skutečně zatáhli za jeden provaz a ten palčivý problém v případě exekutorů jsme takto společně začali řešit.

A teď zpátky ke spotřebitelskému úvěru. Já jsem si vytáhl jenom pár stanovisek, velice krátkých, nebudu tady protahovat, která hovoří o problematice lichvy. 22. 3. 2013 Českomoravská konfederace odborových svazů vlastně říká, že bude nutno přijmout potřebná opatření, která jednoznačně definují lichvu a zabrání finančním spekulantům parazitovat na svízelné finanční situaci zaměstnanců tím, že jim nabízí nepřiměřeně úročené půjčky, které vedou k nezvládnutelnému zadlužení domácností a často končí osobním bankrotem či exekucemi. Takže odboráři - tím se obracím především na levicové spektrum - odboráři vlastně říkají, že je to obrovský problém. Českomoravská konfederace odborových svazů, jednal jsem o tom tady s panem předsedou Středulou tento týden, má přes půl milionu členů, a oni chtějí, aby se to řešilo, a už vyzývají nás politiky k tomu, minimálně od 22. 3. 2013, já myslím, že déle, takže to se obracím směrem k vám nalevo.

Dále tady čtu koaliční smlouvu mezi ČSSD, hnutím ANO a KDU-ČSL, kterou jste zveřejnili 13. 1. 2014, takže se obracím zase i na hnutí ANO, kdy píšete, že nesmlouvavý boj proti všem formám korupce, závažné hospodářské kriminality, lichvě a neférovým exekucím a insolvencím je vaší prioritou.

Dále čtu - 14. 2. 2014 z programového prohlášení vlády, které následovalo po koaliční smlouvě, kde se v kapitole 2 v prioritách vlády píše, že vláda bude prosazovat nesmlouvavý boj proti všem formám korupce závažné hospodářské kriminality, lichvě, zneužívání exekucí a neférovým insolvencím. A navíc je tam ještě věta, že budete podporovat podporu zvýšení finanční gramotnosti občanů České republiky.

To znamená, v podstatě všechno nám to zapadá velice dobře. Úplně perfektně nám to zapadá.

To znamená, navíc bych chtěl jenom připomenout jednou větou to, co jsem tady říkal ve druhém čtení, že ve 13 zemích Evropské unie jsou úroky zastropované. Ve 13. Ano, už jsme si to probrali, nebo víme to všichni, určitě to ví i tady pan předseda Votava a další, že metody jsou různé, ale asi bychom mohli najít nějakou variantu.

Proto jsem vás chtěl poprosit všechny, já vím, že jste naladěni k tomu to třeba zamítnout, ale možná bychom to mohli přehodnotit. Slyšel jsem tady prostřednictvím pana předsedajícího paní poslankyni Zelenkovou, která říkala, že je na tom také ochotna pracovat za hnutí ANO. Hovořili jsme o tom. To znamená, nebylo by možné, protože přece víte, že když to jednou spadne pod stůl, tak zase se o tom tady budeme bavit dlouho, nebylo by možné, aby to byl návrh nás všech společný, vrátit to buď k přepracování, nebo do druhého čtení, jedna nebo druhá varianta, nás je v Úsvitu jenom čtrnáct, ale my navrhujeme variantu vrátit to do druhého čtení a pracovat na tom, nebo možná i ta druhá k tomu dopracování, a nenechat to prostě spadnout pod stůl.

Já se s tím setkávám opravdu i v těch vyloučených lokalitách, které také navštěvuji, i mezi těmi nejchudšími občany. Je to opravdu katastrofa, jakým způsobem si ti lidé - ten problém je prostě velice, řekl bych, dramatický a celospolečenský.

A závěrem samozřejmě bych chtěl říci ještě jednu věc. V případě, že by ten návrh byl teď zamítnut, tak bych se rozhodně chtěl zeptat - a mluvil jsem o tom i s předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů panem Středulou a ten mi přímo, jsme se na tom shodli, abych se tím pádem zeptal, co by tedy vláda udělala - a není to nic, že bych chtěl někoho tady teď popichovat, ptám se opravdu věcně, co se týče finanční gramotnosti, podpory finanční gramotnosti. Protože jestli to tady teď zamítneme, tak pojďme říci také to B, jestli tedy alokujeme nějaké prostředky na podporu finanční gramotnosti. A není to jenom o méně gramotných nebo o těch méně vzdělaných, protože já sám s tím mám problémy, a to třeba jenom z důvodu, že mám hodně práce a ty dvě stránky drobných písmenek na druhé straně, na těch smlouvách, nejsem ani schopen přečíst, jak je to drobné písmo. Já bych na to potřeboval lupu a to nenosím brýle. To znamená, že člověk si naběhne, ani neví jak. Já sám bych uvítal zastropování úroků, protože je to skutečně náročné.

Proto jsem vás chtěl poprosit, už se nebudu opakovat, jestli bychom to nezamítali, protože na základě i těch exekutorů mám zkušenosti, že když se to nezamítne a udělá se pracovní skupina, všichni se na tom sejdeme, všichni dohromady podáme návrh společný, tak to bude rychlejší a lidem ulevíme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Mám zde faktickou poznámku. Budete druhý, pane poslanče (k poslanci Kováčikovi), před vámi je pan poslanec Opálka. Dobře, tak on se vzdává ve váš prospěch. Máte dvě minuty, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Já osobně tedy nebudu podporovat návrh na zamítnutí, ale o tom to teď není. Já bych chtěl poprosit, abychom se zamysleli nad situací, kdy tady ve Sněmovně - pravda, v pátek odpoledne - probíhá projednávání návrhů zákonů ve třetím čtení, čili hlasuje se o tom, jak budou zákony vypadat předtím, než je pošleme do Senátu, a nevidím tady žádného člena vlády, a to ani pověřeného ani nepověřeného, jak bývalo dříve zvykem se vymlouvat jeden na druhého, že pověření má ten či onen.

Upřímně říkám, že nevím, jak si s tou situací poradit. Chce se mi navrhnout přerušení projednávání tohoto bodu nebo přerušení schůze, dokud se nedostaví nějaký zástupce vlády, nejlépe pověřený zástupce vlády. Takže si v této chvíli beru přestávku na pět minut. Děkuji. Tedy žádám o přestávku na pět minut.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano, já vaší žádosti vyhovím. Přerušuji jednání na pět minut, s tím, že se samozřejmě pokusíme zajistit nápravu. Jednání bude pokračovat v 15.55 hodin.

 

(Jednání bylo přerušeno v 15.50 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP