(10.30 hodin)

 

Poslankyně Hana Aulická-Jírovcová: Nyní bychom měli hlasovat o návrhu G5. (Stanovisko zpravodajky souhlasné, ministryně nesouhlasné.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 173 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 173, z přítomných 158 pro 31, proti 117. Návrh nebyl přijat. Prosím o další návrh.

 

Poslankyně Hana Aulická-Jírovcová: Nyní bychom měli hlasovat o návrhu H2, tedy druhé části návrhu paní poslankyně Bohdalové. (Stanovisko zpravodajky nesouhlasné, ministryně neutrální.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 174 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 174, z přítomných 158 pro 50, proti 89. Návrh nebyl přijat. Prosím o další návrh.

 

Poslankyně Hana Aulická-Jírovcová: Nyní budeme hlasovat o návrhu pod bodem I. (Stanovisko zpravodajky i ministryně nesouhlasné.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 175 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 175, z přítomných 158 pro 8, proti 128. Návrh nebyl přijat. Prosím o další návrh.

 

Poslankyně Hana Aulická-Jírovcová: Nyní bychom měli hlasovat o návrhu J1, je to pozměňovací návrh paní poslankyně Radky Maxové. Ale vzhledem k tomu, že jsme schválili bod C1, znamená to, že o tomto návrhu nelze hlasovat.

O návrhu J2, což je druhá část pozměňovacího návrhu paní poslankyně Maxové také nelze hlasovat, protože byl prohlasován návrh C13. Aspoň vidíte, jak to je trošku složitější.

Dostáváme se k hlasování o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ptám se jednotlivých navrhovatelů, jestli byly vyčerpány všechny pozměňovací návrhy, protože procedura byla poměrně složitá, byly tam různé kombinace. Nikdo si nestěžuje. Dobře, tak vás odhlásím a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

Protože byly vyčerpány všechny pozměňovací návrhy, přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, podle sněmovního tisku 82, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 176 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 176, z přítomných 157 pro 95, proti 29. Návrh byl přijat. (Potlesk poslanců vládní koalice.) Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas.

 

Žádám ještě zpravodajku, aby uvedla návrh doprovodného usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslankyně Hana Aulická-Jírovcová: Dále ještě máte ve sněmovním tisku 82/4 návrh doprovodného usnesení Poslanecké sněmovny, přednesený ve druhém čtení paní poslankyní Vlastou Bohdalovou, a to zní:

"Poslanecká sněmovna vyzývá Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

a) posoudit stávající hygienické parametry činnosti mateřských škol a dopad úpravy zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu, na využitelnost infrastruktury obcí v předškolním vzdělávání,

b) zvážit revizi hygienických parametrů činnosti mateřských škol tak, aby se zvýšila využitelnost stávající infrastruktury obcí pro předškolní vzdělávání."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Budeme hlasovat o obou bodech tohoto návrhu usnesení, a to v hlasování pořadové číslo 177. Ptám se, kdo je pro toto doprovodné usnesení. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 177, z přítomných 159 pro 153, proti nikdo. I doprovodné usnesení bylo schváleno.

 

Děkuji paní zpravodajce, děkuji paní ministryni a končím bod 79. Zároveň předám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, přeji pěkné dopoledne. Budeme pokračovat dalším bodem, kterým je

 

84.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb.,
o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 182/ - třetí čtení

Prosím, aby zaujali místa u stolku zpravodajů ministr dopravy pan Antonín Prachař a zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Martin Kolovratník. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 182/3.

Otevírám rozpravu. Mám zde s přednostním právem přihlášeného pana poslance Stanjuru. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já už jenom ve stručnosti shrnu pozměňovací návrhy. Pokusím se vás přesvědčit, abyste nepodpořili vládní návrh, který tento problém prostě nevyřeší. Problém existuje, my, jak jsme slíbili, jsme se tím, zabývali, přicházíme se dvěma alternativními návrhy, jak udělat to řešení, aby bylo lepší, než navrhuje pan ministr dopravy. On se tomu brání.

Chci jenom připomenout, někdy jsou zajímavé výstupy z debat od jednoho bodu k druhému bodu. Když jsme tady probírali bod Informace předsedy vlády o situaci na Ministerstvu spravedlnosti, tak paní ministryně Válková, když chtěla podpořit svůj postoj a své kroky, říkala: Představte si, to bylo úplně hrozné, o těch cenách věděl jenom jeden člověk a to přece nikdy nemůže dělat jenom jeden člověk. Já jsem se jí hned tu středu zeptal, jak to, že tedy podporuje vládní návrh, kdy tuhle tu obrovskou pravomoc svěřujeme do rukou jednoho člověka.

Takže ten návrh podle mě je špatný, protože koncentruje rozhodovací pravomoc do rukou jednoho člověka, nebo, a to je ještě horší, do rukou anonymních úředníků ŘSD, kteří budou mít v rukou rozhodování o výši ceny.

Náš návrh v alternativě buď stanovuje pevně cenu, nebo se vrací do stavu, kdy se vyplácela cena v místě a čase obvyklá. Obě varianty jsou lepší. Požádal jsem pana zpravodaje, abychom nejdřív hlasovali o návratu, a když to neprojde, tak o druhém pozměňovacím návrhu.

Pan ministr je přesvědčen o své pravdě a mně to nedá, abych nekomentoval včera jeho rozčilený výrok, a jestli je to stejně kvalifikováno jako výrok k mýtu, tak se opět mýlí. Protože včera v televizi jsem vás slyšel, jak jste rozhořčeně říkal, že to byla ODS, která zaváděla mýto. Já jsem už včera poprosil pana premiéra, aby vám sdělil, že on seděl v té vládě, která o mýtu rozhodovala, byla to vláda ČSSD, KDU a Unie svobody, to znamená dvě z tehdejších stran, které o tom rozhodovaly, jsou dnes vašimi koaličními partnery. Můžete se rozčilovat, můžete to chtít hodit na ODS, ale reálně skutečnost byla úplně jiná. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP