(11.30 hodin)
(pokračuje Laudát)

A teď trošku k ideologii. Pro mě je nemilým překvapením a jenom jsem zklamán, že sociální demokracie nekouká, co se děje ve světě. Na papežský stolec zasedl papež František a on ne zcela náhodou zvedl problematiku chudých lidí, lidí vyloučených ze společnosti, některých minorit apod. Víte, to, co se děje ve světě dneska, vaše představa o společnosti, o přebujelém sociálním státu krachuje. Prostě ekonomiky, podnikatelé nejsou schopni vyprodukovat takové hodnoty, a pak musí nastoupit nějaká duchovní autorita, která pomůže lidi vést nesnadným životem, který probíhá a který ještě v hrůznější podobě ji čeká, protože co si budeme nalhávat, jestli jste si nestačili všimnout, skončil průmyslový věk a začal věk postindustriální, nebo informační, to se uvádí stále častěji, a ten je nastaven svými parametry tak, ať se nám to líbí, nebo nelíbí, zpravidla nelíbí, že prostě čím dál větší část lidí nedosáhne, nebude normálními přirozenými způsoby dosahovat na to, aby žila důstojně. Je to bohužel tak. Jestliže začnete tyto obecné jevy napravovat šílenstvím zákonů a tlakem na ty, kteří ještě aspoň nějaké hodnoty produkují, tak dosáhnete pravého opaku.

Právě proto mě fascinuje, že vy nejste schopni překročit svůj stín. A já bych to strašně chtěl, abyste to udělali, aby církve v podstatě vedle toho, co se vám nemusí líbit, ale vzaly ten sociální aspekt, vzdělávací aspekt. Vlastně ona by měla být spíše blíže vám než pravicovým stranám. Tím jenom dokazujete, že té mnoho desítek let trvající masáži o škodlivosti nejenom katolické církve, ale znova tady opakuji, že se to týká myslím 16 subjektů, a myslím, že všechny jsou cenné a všechny si zaslouží naši úctu, podporu a ekonomickou základnu pro to, aby mohly plnit do budoucna své poslání. A je mně líto, že vy nejste schopni překročit svůj stín, že žijete v představách, které tady byly rýsovány desítky a desítky let, že to jsou nějací nepřátelé moderního pokroku apod. A řadu věcí ani já ani vy neumíme odpovědět.

Takže abych nezdržoval dlouho, veto nestáhneme. Avizuji, že v podrobné rozpravě dám šanci těm, kteří si váží duchovního kulturního odkazu a mají vizi budoucnosti a toho, že občanská společnost musí fungovat a pomoci zvládat problémy sociálně vyloučených skupin, sociální věci, věci upadající vzdělanosti, tak vám dám šanci, abychom celý tento návrh smetli ze stolu v prvém čtení. To znamená, dám v podrobné rozpravě návrh na zamítnutí v prvém čtení. Sám se můžu angažovat a požádat zástupce církve, aby z jejich strany přišlo gesto, že nebudou stát žádat, ale na druhé straně prosím koalici: začněte se k této komunitě, k této významné kulturní složce našeho života chovat slušně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Mám v tento moment zaregistrovány tři faktické poznámky. První má pan poslanec Tejc, další poslanec Jakubčík a... Dáváte přednost panu poslanci Jandákovi? (Ano.) Takže pan poslanec Jandák. Vaše dvě minuty, pane poslanče.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Děkuji, pane předsedající. Já jenom pár slov ke svému předřečníkovi. Děkuji moc. Milý Františku, my máme rádi církve, my proti církvím nic nemáme. My se jenom bráníme té nemravnosti, té nekřesťanskosti, které se dopustily vaše vlády, když této zchudlé zemi vzaly peníze a daly peníze je permanentně bohatým církvím. O tohle nám jde. Ale církve máme rádi. Pouze my a někteří představitelé církví a některé církve se stydí za to, co jste udělali. Bylo to nemravné a nekřesťanské.

Děkuji vám. (Potlesk poslanců ČSSD a některých poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji za dodržení času. Další faktickou poznámku má pan poslanec Jakubčík. Máte slovo.

 

Poslanec Igor Jakubčík: Děkuji. Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové, chtěl bych prostřednictvím pana předsedajícího informovat mého předřečníka pana poslance Laudáta, aby si nastudoval alespoň základní historické skutečnosti. Katolická církev za druhé světové války netrpěla. Byla jedním z největších spojenců nacistického Německa. Katolická církev schvalovala... (Projevy nesouhlasu zejména v pravé části sálu, velmi emotivní reakce ministra kultury, bouchání do lavic.) Katolická církev schvalovala odsuny a vraždy Židů! (Opět velmi emotivní nesouhlasné reakce v pravé části sálu.) Katolická církev pomáhala nacistickým zločincům při jejich odchodu do Jižní Ameriky! (Bouchání do stolů, velmi emotivně ministr kultury, výkřiky hanba!) To jsou historická fakta! Děkuji. (Projevy nesouhlasu vpravo, potlesk některých poslanců, volání hanba! Poslanci se hlásí o slovo.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Než budeme pokračovat v diskusi, mám zde velké množství faktických poznámek, přednostních práv. Další v pořadí je pan poslanec Tejc s faktickou poznámkou. Táži se, zda platí. (Ano.) A poprosím vás, abyste se přihlásili s přednostním právem a s faktickými poznámkami. Já si vás napíšu a budeme pokračovat v diskusi. Já vás poprosím, pane Tejci, o chvilku, než zmáčknu stopky. Můžete pokračovat.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji. Já bych možná vrátil pozornost k tomu zákonu. Víte, já si myslím, že ten zákon je nedokonalý a byl nedokonalý a vědělo se o tom už v době, kdy byl schvalován. My jsme tehdy upozorňovali na to, že nebude dostatek času na kontrolu všeho vydávaného majetku, a upozorňovali jsme, že v té době rozhodnutí o sloučení Státního pozemkového úřadu prostě není správným krokem. To byl důvod, proč teď je potřeba tu lhůtu prodloužit. A já jsem přesvědčen, že nikdo ze Sněmovny nemůže mít přece strach z toho, že bude více času na kontrolu ze strany orgánů státu. Pro nás je důležité, aby stát mohl kontrolovat, a kdo říká, že není třeba kontrolovat, tak jen napomáhá spekulacím o tom, že lhůta byla stanovena záměrně krátce, aby se pod touto krátkou lhůtou stihl vydat i majetek, který by se jinak nevydal. To za prvé.

Za druhé. Myslím, že bohužel neplatí to, o čem hovořil kolega Laudát, že ty prostředky půjdou na vzdělávací a sociální služby. Já bych tomu byl rád, určitě část z nich tak půjde, ale zákon neřeší, jakou formou, jaká část, a proto samozřejmě je důležité, abychom měli alespoň jistotu, že to, co je vydáváno, je vydáváno v souladu se zákonem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji za dodržení času. Protože jsem zde měl velkou smršť přednostních práv a faktických poznámek, tak jenom zrekapituluji, abych někoho nevynechal. S přednostním právem je zde přihlášen pan ministr Herman. (Zvedá se k vystoupení.) Ještě než vám dám slovo, pane ministře, počkejte, protože je zde řada faktických poznámek. A pan poslanec Mihola. Hlásí se ještě někdo s přednostním právem, abych ho nevynechal? Není tomu tak, dobře. S faktickými poznámkami zde mám přihlášeného pana poslance Hovorku, paní poslankyni Novákovou, pana poslance Lobkowicze a pana poslance Laudáta. Hlásí se ještě někdo s faktickou poznámkou? Dobře, děkuji, ještě pan poslanec Klaška.

Půjdeme tedy tak, jak nám stanoví jednací řád, a to jsou faktické poznámky. První v pořadí s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Hovorka. Vaše dvě minuty, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, je neštěstí, když vítězí ideologie nad zdravým názorem a když to propukne v takové míře, jak jsme tady byli svědky. Já bych doporučoval, aby kolega korigoval svoje nešťastné vyjádření, které tady zaznělo s plnou nenávistí.

A chtěl bych se také ohradit proti tomu, že zchudlé republice jsme odebrali, nebo tato Sněmovna odebrala peníze, aby je dala zbohatlé církvi. Já si myslím, že všichni dobře vědí, že majetek, který byl církvím odebrán po roce 1948, v podstatě byla tady celá dlouhá řada let, kdy se jednalo o nějakém způsobu nápravy, o nějakém způsobu vyrovnání. K tomu došlo teprve přednedávnem a já myslím, že to bylo rozumné řešení, které se přijalo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP