(16.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane poslanče, oslovujte jiné poslance mým prostřednictvím, buďte tak laskav.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Omlouvám se, prostřednictvím pana předsedajícího. (Někteří poslanci v levé části sálu tiší kolegy.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pokračujte.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Udělejme teď jednu věc. Podali jsme návrh. On nebyl zcela dokonalý. Ale zaznělo tady při druhém čtení, že jsme schopni se spojit a tento návrh dopracovat. Tak do toho pojďme.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Eviduji zde řádně přihlášeného pana poslance Fiedlera. Děkuji vám, kolegyně a kolegové, za ztišení, že se navzájem posloucháme. Děkuji vám.

 

Poslanec Karel Fiedler: Dobré odpoledne ještě jednou. Já bych chtěl zareagovat na to, co tady zaznělo, a především na to, že vnímáme vstřícnost od ostatních poslanců, od ostatních poslaneckých klubů, že tento problém vnímají a že mají zájem jej řešit. Já si přesto pořád myslím, že to, co tady říkal pan kolega poslanec Votava, ano, já s tím souhlasím a my to budeme podporovat, doprovodné usnesení o tom, aby se tím začala zabývat vláda, aby se začal řešit bankovní registr. S tím samozřejmě souhlasím. Tento problém v podstatě vyplynul ze semináře. Jenže ono to, co říkal náš předseda Tomio Okamura, omezení konkurence, to znamená omezení počtu subjektů, které na trhu budou figurovat, velmi často omezuje konkurenci a v praxi všichni víte, že to vede ke zvyšování cen, respektive povede ke zdražování tohoto produktu. Ta příležitost pro poskytovatele já se obávám, že bude neodolatelná.

To, co tady říkal, myslím, že to byl kolega poslanec Klaška, že to neřeší. My vycházíme z toho, že RPSN neřeší tento problém. Vnímáme věci, které zazněly v diskusi na semináři, a proto sami říkáme - pojďme ten návrh zákona dopracovat. Sazby, které jsou stanoveny, pokud jsou pouze dvě, nechme se inspirovat belgickým modelem, kde jich je tuším osm nebo deset, což neříkám, že jich tam musí být osm nebo deset. Zvolme tedy další omezení tak, aby to lépe odráželo situaci na bankovním trhu, aby to neomezovalo krátkodobě a mikroúvěry, jak zaznělo ve výtkách. Já si myslím, že problém je velmi snadno řešitelný.

Znovu si vám dovolím připomenout, že když to máte v koaliční smlouvě, tak bychom se měli vážně zamyslet. A já říkám, neztrácejme čas. Lidé trpí, trpí už dlouhou dobu. Pojďme jim pomoci. Je to v souvislosti s exekucemi, vysoké úroky, lichvářská půjčka je první krok k exekucím, je to prostě cesta do dluhové pasti. A tady máme možnost dát všichni hlavy dohromady. Já vás k tomu vyzývám. Sedněme, dopracujme koeficienty omezení, aby vyhovovaly tomu, co zaznělo, výtky, připomínky. Já si myslím, že to je jednoduché. A současně budu podporovat to, aby vláda začala řešit ve spolupráci s Ministerstvem financí nebo Českou národní bankou registr poskytovatelů úvěrů tak, abychom přispěli k tomu, že tento problém bude uveden do pořádku.

Vyzývám vás, prosím vás, abychom tedy vrátili tento návrh do druhého čtení a společně na něm popracovali. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. V tento moment neeviduji ani přihlášení do řádné rozpravy nebo s faktickou poznámkou. Je-li tomu tak a pokud se nikdo nehlásí, tak rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele nebo zpravodaje, zda si vezmou závěrečné slovo. Pan poslanec Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, dámy a pánové, jenom než vás potom provedu procedurou hlasování. To byl spor, se kterým už jsem měl problém hned při prvním čtení. Tohle zrovna není návrh zákona, který bychom tady měli lepit my a vyrábět samodomo. Tam to zasahuje do několika citlivých oblastí a od toho máme vládu, od toho máme rozsáhlé ministerské aparáty. Přece poslanci nejsou od toho, aby vyráběli zákony nebo zásadní novely. To je něco špatně. Pokus projednat to nějak ve výborech byl učiněn. Pozměňovací návrhy nakonec žádné načteny nebyly. Je to od května, bez řádných analýz, a tak dál a tak dál. Nikomu přece nic nebrání v tom, aby se domluvil s příslušnými resortními ministry, šel za těmi, kteří budou zpracovávat problematiku, a spolupracoval s nimi.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Táži se pana navrhovatele, zda si vezme závěrečné slovo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Já jen velmi stručně. Nebudu se znovu opakovat. Prosím, zvažte to, zda chcete respektovat a dodržovat vaši koaliční smlouvu a zda společně, opravdu vyzývám společně, uděláme něco pro lidi, kteří trpí finanční pastí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. A nyní poprosím zpravodaje rozpočtového výboru, aby nás provedl hlasováním.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Nejdříve bychom hlasovali o návrhu na vrácení do druhého čtení. V případě, a tam můžeme hlasovat i potom, budou hlasovány samostatné návrhy Poslanecké sněmovny, jednak rozpočtový výbor - prosím, poslouchejte, nemůžu tomu říct, omlouvám se panu Koníčkovi, že doprovodné usnesení, pokud by byl zákon zamítnut, tak to není doprovodné, je to samostatné usnesení Sněmovny k problematice:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje názor, že predátorské a lichevní praktiky na trhu nebankovních poskytovatelů úvěrů jsou velmi závažným negativním společensko-ekonomickým jevem, který ohrožuje řadu občanů.

Za druhé: Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby zpracovala a předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky návrh zákonné úpravy, která by podstatně zpřísnila podmínky pro vstup do podnikání v oblasti poskytování úvěrů (nejen spotřebitelských) nebankovními poskytovateli a zavedla nad jejich činností účinný dohled."

Pokud se týká petičního výboru, tak ten v podstatě první bod má totožný a je v něm obsaženo vše, snad s výjimkou termínu, ale tam bych neúkoloval vládu kdy. Je to na vašem zvážení, nicméně první bod, nebudu ho číst, je víceméně totožný.

K tomu navíc je, a to by bylo když tak samostatné, třetí bod, hlasování o usnesení Sněmovny ve věci, tedy: "3. Poslanecká sněmovna žádá ministryni práce a sociálních věcí o předložení analýzy lichvářských praktik s důrazem na lokality s vysokým podílem občanů ze sociálně vyloučených skupin." To by byl druhý bod k hlasování, kde bych tedy doporučoval, aby se hlasoval rozpočtový výbor en bloc, směrem k MPSV samostatně jako třetí hlasování a čtvrté hlasování by byl návrh na zamítnutí předloženého zákona.

Takže tolik zatím k proceduře.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Já vás ještě na chvíli přeruším, protože se hlásí s přednostním právem pan poslanec Kováčik, takže mu dám slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Já se moc omlouvám, ale pokud bude návrh vrácen do druhého čtení nebo dopracování nebo jakkoliv, není k čemu přijímat jakékoliv usnesení. Pokud bude návrh zamítnut, není k čemu přijímat jakékoliv doprovodné usnesení, v prvním i druhém případě, a chceme-li přijmout jakékoliv jiné usnesení než doprovodné, musíme si k tomu schválit, že tady zařadíme příslušný bod do programu schůze Poslanecké sněmovny. Jinak o těchto návrzích hlasovat nemůžeme, čili jsou tyto návrhy jinak nehlasovatelné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Znamená to, že nedáváte protinávrh na průběh hlasování? Dobře. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec František Laudát: Já se domnívám, že minimálně bod třetí, žádost na ministryni práce a sociálních věcí, je hlasovatelná, i kdyby to bylo vráceno do druhého čtení. Já jsem se opravil a řekl jsem, že to nebudou doprovodná usnesení, ale samostatná. Já se domnívám, že Sněmovna může přijmout jakékoliv samostatné usnesení. Prosím legislativu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Jak mám informace, tak doprovodné usnesení, o každém z nich se musí nechávat hlasovat samostatně. S přednostním právem ještě pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Ještě jednou. Pokud chceme přijmout samostatné, nikoliv doprovodné usnesení, musíme se jako Poslanecká sněmovna prvně rozhodnout hlasováním. Někdo musí dát návrh na zařazení nového bodu s názvem onoho usnesení, a teprve potom se takové usnesení, bude-li tento bod zařazen, dá projednat a případně schválit. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP