(12.00 hodin)

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Děkuji, pane předsedající. Já jenom bych rád poděkoval panu ministrovi za moudrý vstup, i když předtím mě uchvátil tou silou, jak mlátil do pultu. Dobře, je to chlap.

Ale já jsem chtěl říct jinou věc, pane ministře a ostatní. Jestli jste si všimli, my jsme nediskutovali o meritu toho zákona. My jsme chtěli trochu pomoci státní správě. Ale kdo to tady otevřel? A to platí i pro vás, pane Gabale. (Předsedající: Mým prostřednictvím prosím.) Tu diskusi, tak to byl pan kolega Laudát, kterého mám rád. Ale on to vzal z toho ideologického gruntu a začal se vracet. Takže prosím vás, to jsme my nezačali. (Potlesk členů ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pane kolego, já příště prosím, abyste měl pana kolegu Laudáta rád mým prostřednictvím. Děkuji. (Smích a potlesk v celém sále. Poslanec Jandák již v uličce před lavicemi ČSSD vykřikuje: To už by nešlo.)

S další faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Opravdu jenom pár stručných poznámek. Tak ráno mě oslovili kolegové ze sociální demokracie, jestli bychom dneska neudělali blok třetích čtení, že je to rozumné, že bychom mohli. Já jsem říkal ano, rozumné, nebudeme to blokovat. Načež poslanci tohoto kolegy, významného člena sociální demokracie, blok třetích čtení rozdělí tímto bodem. Pak se hrozně diví. To za prvé.

Za druhé, souhlasím s panem ministrem kultury, že ta věc je závažná. Ale kolik členů vlády si to myslí? (Rozhlíží se a počítá, kolik ministrů je v sále.) Tři. Teď jsou tu tři. Před chvilkou jeden. Kde je premiér? Vicepremiér? Proč se do tak závažných debat nezapojí oni? Kde je předseda vlády, aby řekl, co si myslí o výroku nebo výrocích svého poslance, které tady zazněly. Tak je to závažné, nebo to není závažné? Já ty výroky nechci hodnotit.

Slyším v kuloárech, jak je dohoda: pusťte to do druhého čtení, my zase garantujeme, že nebudou přijaty žádné pozměňující návrhy. To je takový alibismus. Tak jako proč to vlastně projednáváme? Vládní koalice to chce, nebo nechce? To je přece základní otázka. (Poslanec Jandák: Protože jste to zvorali.) To, že se schová za poslanecký návrh vládních poslanců, resp. poslanců jedné vládní strany, to z toho nedělá nic jiného, než že je to pořád koaliční návrh. Nic jiného to není.

Takže pokud se někomu nezdá ta debata a reakce na podle mě nepřístojná slova, tak si řekněme, kdo ta nepřístojná slova pronesl. Byl to opoziční poslanec, nebo vládní poslanec? Poměrně jednoduché.

A jestli pan ministr kultury, já bych řekl, že oprávněně vyjadřoval tím "buch, buch, buch", a já s ním souhlasím, tak mi nezbývá, než mu říct prostřednictvím, i když bych nemusel, ale když pan místopředseda Gazdík po tom tak touží, aby byl tím prostředníkem, tak prostřednictvím pana místopředsedy Gazdíka, no tak ať si udělá pořádek v koalici a mezi koaličními poslanci. (Poslanec Jandák: Já jsem to měl udělat.) Protože jakmile my tady vystoupíme, tak my děláme obstrukce. Co děláte vy dneska? (Poslanec Jandák: My s tím nezačali.)

Vy jste pro to hlasovali. Mně to nevadí, že na mě tak pokřikujete. Vy jste ten bod zařadili doprostřed (upozornění na čas). Nenene, tak pan Jandák na mě bezprostředně haleká, a když mu slušně odpovím, aniž bych se urážel, že na mě takhle haleká mimo mikrofon, tak mě školí, že mám říkat prostřednictvím.

Pane kolego, tak vy příště taky prostřednictvím pana místopředsedy Gazdíka, a já vám to takhle slušně zase vrátím. Je vidět, že každý dobrý skutek je po zásluze potrestán. (Poslanec Jandák: Jste osamocen, pane poslanče.) Když jsem byl vstřícný vůči vašim výkřikům vůči mně, když mluvím na mikrofon.

To je všechno. Pan ministr kultury už mě neposlouchá, tak zase až tak závažná ta problematika není.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. S další faktickou poznámkou pan poslanec Grebeníček, po něm paní poslankyně Semelová, po nich pan poslanec Foldyna. (Hlučná reakce v sále.) Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Miroslav Grebeníček: Pod tlakem okolností, kdy mnozí byli zvědaví, co se to tam děje v Kroměříži, připomenu, že katolická církev požádala i o zámek v Kroměříži. No ale ona je to památka UNESCO a bylo tam v posledních letech vloženo 300 milionů korun z evropských fondů. Pokud zámek vydáme, tedy stát vydá zámek, tak budeme muset tyto peníze vložené do veřejného majetku vracet. Všichni to víte, jak to v praxi chodí. Kdo bude vracet tuto dotaci? Stát, či církev?

Takových příkladů bych tady mohl přednést desítky. Například z oblasti, kde probíhá těžba uhlí.

Čili to je důvod, proč si myslím, že bychom měli těm, kteří za to nesou zodpovědnost, a mnozí jste tady signalizovali z vaší práce v zastupitelských sborech, že jste často kriminalizováni, tak se nedivte těm, kteří za to nesou zodpovědnost, že chtějí dostat solidní čas k tomu, aby konali naprosto zodpovědně. Z mé strany všechno.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuju panu poslanci Grebeníčkovi i jako předseda české komise UNESCO za starost o památku UNESCO.

S další faktickou poznámkou paní poslankyně Semelová. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Marta Semelová: Ano, já to zvládnu v těch dvou minutách. Nedá mi to, abych nereagovala na pana kolegu Gabala, který tady mluvil o tom hrozném režimu, kde byli lidé ideologicky rozeštváváni na ty, kteří pracují, nepracují, chudí, bohatí. Já bych chtěla jenom připomenout, že tento strašný režim vystřídal jiný režim - kapitalistický, kde ti lidé na vlastní kůži poznali to, že někdo pracuje, jinému je to znemožněno, jedni jsou chudí, druzí jsou bohatí. A nemyslím si, že by v této době žili v nějaké velké svornosti a nakonec i nadšení z toho, že jim seberete majetek, který ve skutečnosti patří těmto lidem, a ne církvi.

Děkuji. (Potlesk členů KSČM.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Semelové. S další faktickou poznámkou pan poslanec Foldyna, po něm pan poslanec Schwarzenberg, po něm pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji. Prostřednictvím pana předsedajícího k panu předsedovi klubu ODS, který nám tady říkal, jak se domlouváme na tomto zákonu.

Pane poslanče prostřednictvím předsedajícího, víte, kdybyste ten zákon schvalovali v normálním procesu a nikoli tím, že jste tady do noci jednali, abyste ho stojedničkou protlačili, přivezli si poslance, který už měl v kapse nástup do basy za korupci, tak se tady možná netrápíme s takovými důležitými detaily, jako je prodloužení lhůty vydávání toho majetku. Takže trošku zpytujte svědomí vy a nemoralizujte tady ostatní. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Foldynovi. Poprosím pana poslance Schwarzenberga. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Schwarzenberg: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně a poslanci, zdá se, že v této Sněmovně není jasný pojem řádného hospodáře. Spravuji-li jakýkoli majetek a jsem tím pověřen, tak je moje povinnost tento majetek - budovy, polnosti, cokoli - udržet v nejlepším stavu. Nejsem oprávněn jako veřejný správce je drancovat, zanedbávat, rozpadávat. Tudíž představa, že když aspoň jednou se vyvlastněný majetek dokonce opravil, ne že se nechal dále rozpadnout, že to opravňuje k pozastavení nějaké restituce, je velmi podivná. Je povinnost státu, aby udržoval majetek, ať je v budoucnosti jeho, církve, nebo kohokoli jiného, neboť to je povinnost řádného hospodáře. Na to bych chtěl jenom upozornit.

Děkuji mnohokrát. (Veliký potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Schwarzenbergovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Laudát, po něm pan poslanec Stanjura, po něm pan poslanec Opálka. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP