Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Josef Ullmann

Schůze: 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

3. schůze (27. - 28. 1. 1993)

Bod č. 4
část č. 3 (27. 1. 1993)

XV. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky
část č. 11 (28. 1. 1993)

XVIII. Návrh na jmenování stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací podle sněmovního tisku 79
část č. 17 (28. 1. 1993)

XX. Informace o usnesení výboru pro právní ochranu a bezpečnost č. 4 z 20. ledna 1993 k návrhu řešení některých aktuálních problémů spojených s migrací v rámci České republiky
část č. 20 (28. 1. 1993)

6. schůze (23. - 25. 2. 1993)

XXV. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 21 (25. 2. 1993)

7. schůze (23. - 25. 3. 1993)

Bod č. 7
části č. 4-5 (23. 3. 1993)

XXIX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 26 (25. 3. 1993)

8. schůze (20. - 22. 4. 1993)

III. Zpráva o stavu národního hospodářství České republiky
část č. 12 (21. 4. 1993)

IV. Informace vlády o výsledku soutěže na využití bývalého vojenského prostoru Ralsko-Mladá
část č. 18 (21. 4. 1993)

XXIV. Výroční zpráva Rady České televize za rok 1992 a návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke stavu vysílání České televize
část č. 30 (22. 4. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

Bod č. 13
část č. 23 (20. 5. 1993)

XXVI. Nová zpráva o stavu vysílání a o činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání podle sněmovního tisku 250
část č. 36 (21. 5. 1993)

10. schůze (15. - 17. 6. 1993)

část č. 1 (15. 6. 1993)

Bod č. 12
část č. 12 (16. 6. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

Bod č. 8
část č. 9 (7. 7. 1993)

IX. Žádost prezidenta republiky o souhlas Poslanecké sněmovny se jmenováním soudců Ústavního soudu, podle sněmovního tisku 456
část č. 12 (8. 7. 1993)

Bod č. 27
část č. 29 (9. 7. 1993)

Bod č. 35
části č. 37-38 (10. 7. 1993)

Bod č. 36
části č. 39-40 (10. 7. 1993)

Bod č. 39
část č. 44 (10. 7. 1993)

12. schůze (14. - 16. 9. 1993)

VI. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu- pokračování přerušeného jednání z 11. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu
část č. 10 (15. 9. 1993)

VIII. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb., přijatý Poslaneckou sněmovnou Parlamentu dne 7. července 1993 a vrácený prezidentem republiky
části č. 12-13 (15. 9. 1993)

13. schůze (12. - 15. 10. 1993)

IV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 498
část č. 9 (13. 10. 1993)

VIII. Zpráva o bezpečnostní situaci v České republice
část č. 7 (12. 10. 1993), část č. 10 (13. 10. 1993)

XI. Návrh na volbu člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
část č. 14 (13. 10. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

Bod č. 7
části č. 11-12 (2. 12. 1993)

Bod č. 9
část č. 13, část č. 15 (2. 12. 1993), část č. 20 (3. 12. 1993)

XXIX. Vládní návrh na rozšíření účasti České republiky v Ochranných silách Organizace Spojených národů (UNPROFOR) na území bývalé Jugoslávie, podle sněmovního tisku 734
část č. 49 (8. 12. 1993)

XXXXIII. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 56 (9. 12. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

Bod č. 13
části č. 7-8 (16. 2. 1994)

Bod č. 15
část č. 11 (16. 2. 1994)

Bod č. 32
část č. 31 (18. 2. 1994)

17. schůze (22. - 24. 3. 1994)

Bod č. 6
část č. 6 (22. 3. 1994)

XVII. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 22 (24. 3. 1994)

19. schůze (31. 5. - 3. 6. 1994)

Bod č. 20
část č. 26 (2. 6. 1994)

22. schůze (8. 9. 1994)

VI. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1995 v Poslanecké sněmovně
část č. 6 (8. 9. 1994)

23. schůze (27. - 29. 9. 1994)

Bod č. 5
část č. 3 (27. 9. 1994)

24. schůze (1. - 3. 11. 1994)

Bod č. 9
část č. 8 (2. 11. 1994)

XIX. Zpráva mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny
část č. 16 (3. 11. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

část č. 5 (6. 12. 1994)

Bod č. 5
část č. 11 (7. 12. 1994)

Bod č. 18
část č. 24 (8. 12. 1994)

27. schůze (27. 12. 1994)

I. Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb., přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 8. prosince 1994 a vrácený prezidentem republiky
část č. 1 (27. 12. 1994)

28. schůze (7. - 9. 2. 1995)

Bod č. 28
část č. 14 (8. 2. 1995)

Bod č. 29
část č. 16 (8. 2. 1995)

30. schůze (18. - 20. 4. 1995)

Bod č. 4
část č. 2 (18. 4. 1995)

Bod č. 5
část č. 5 (18. 4. 1995)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

XII. Zákon o ocenění některých účastníků národního boje za osvobození v souvislostí s 50. výročím ukončení 2. světové války, přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 20. dubna 1995 a vrácený prezidentem republiky
část č. 8 (24. 5. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

část č. 10 (21. 6. 1995)

33. schůze (25. 7. 1995)

část č. 6 (25. 7. 1995)

34. schůze (26. - 28. 9. 1995)

Bod č. 22
část č. 13 (27. 9. 1995)

35. schůze (18. 10. 1995)

část č. 7 (18. 10. 1995)

I. Zákon, kterým se mění zákon ČNR č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 27. září 1995 a vrácený prezidentem republiky.
část č. 2 (18. 10. 1995)

36. schůze (31. 10. - 3. 11. 1995)

Bod č. 3
část č. 7 (31. 10. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

XI. Návrh poslanců Josefa Ježka a dalších na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, podle sněmovního tisku 1912 - prvé čtení
část č. 14 (6. 12. 1995)

XVII. Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona o síti zdravotnických zařízení a o změně zákona ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, podle sněmovního tisku 1944 - prvé čtení
část č. 23 (7. 12. 1995)

XXVIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), a občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1952 - prvé čtení
část č. 33 (8. 12. 1995)

38. schůze (19. - 20. 12. 1995)

III. Návrh poslanců Marka Bendy a dalších na vydání zákona o sídle Parlamentu České republiky (sněmovní tisk 1989) - prvé čtení
část č. 3 (19. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

IX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2019) - prvé čtení
část č. 6 (6. 2. 1996)

XXXXIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2082) - prvé čtení
část č. 31 (9. 2. 1996)

LXXXVIII. Návrh poslanců Marka Bendy a dalších na vydání zákona o sídle Parlamentu České republiky (sněmovní tisk 1989) - druhé čtení
část č. 54 (14. 2. 1996)

40. schůze (12. - 15. 3. 1996)

26. Návrh poslanců Vladimíra Šumana a Oldřicha Kužílka na vydání zákona o kontrole zpravodajských služeb Parlamentem, podle sněmovního tisku 2040 - prvé čtení
část č. 17 (13. 3. 1996)

41. schůze (16. 4. 1996)

část č. 1 (16. 4. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP