Stenografický zápis 37. schůze, 4. listopadu 2004


(Schůze zahájena v 9:01 hod.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Pavel Hojda
Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka


68. Návrh usnesení k úpravě podrobnějších pravidel jednání Poslanecké sněmovny

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Karel Vymětal
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Marek Benda
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Karel Vymětal


91. Vládní návrh dalšího působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2005 /sněmovní tisk 757/

Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Alexander Černý
Poslanec Vladimír Laštůvka
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jan Vidím
Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Vlastimil Ostrý
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 10.18 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.36 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Vlastimil Ostrý
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 10.48 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.01 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Vlastimil Tlustý
Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Petr Ibl
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Alexander Černý
Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Petr Nečas
Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Vlastimil Tlustý
Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Milan Ekert
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


92. Vládní návrh na prodloužení doby působení kontingentu Armády České republiky v souboru mezinárodních opatření k řešení situace v Irácké republice v roce 2005 /sněmovní tisk 773/

Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Alexander Černý
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Vilém Holáň


8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 747/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Petr Braný
Poslanec Václav Mencl
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Václav Mencl
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Václav Mencl
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Petr Bratský
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Petr Braný
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Miroslav Pátek
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Josef Bíža
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Vladimír Koníček


69. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Pavel Hojda
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno ve 13.14 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.31 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


98. Ústní interpelace

Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Martin Říman
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Jiří Bílý
Poslankyně Kateřina Dostálová
Poslanec David Šeich
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Zdeněk Maršíček
Poslanec Jozef Kochan
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Petr Nečas
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Pavel Hrnčíř
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 15.08 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.15 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Martin Říman
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Martin Říman
Ministr vnitra ČR František Bublan
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra ČR František Bublan
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Petr Tluchoř
Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslankyně Lucie Talmanová
Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslankyně Lucie Talmanová
Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Petr Nečas
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Petr Nečas
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Jiří Bílý
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Jiří Bílý
Ministr vnitra ČR František Bublan
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno od 16.13 do 16.15 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


99. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


12. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 754/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2


(Jednání přerušeno v 16.25 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.33 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Senátor Jan Fencl
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Václav Votava
Poslanec Ladislav Skopal


84. Zpráva o průběhu likvidace Fondu dětí a mládeže v likvidaci ke dni 31. prosince 2003 /sněmovní tisk 598/

Poslankyně Michaela Šojdrová


85. Zpráva o průběhu likvidace Fondu dětí a mládeže v likvidaci ke dni 31. května 2004 /sněmovní tisk 731/

Poslanec Vladimír Koníček
Poslankyně Kateřina Konečná
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Josef Smýkal
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Vladimír Koníček


30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 721/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Stanislav Grospič
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Vlastimil Tlustý


22. Návrh poslanců Hynka Fajmona, Aleny Páralové, Petra Nečase, Kateřiny Dostálové, Miroslava Krajíčka, Lucie Talmanové a Miroslavy Němcové na vydání zákona o odškodnění obětí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky /sněmovní tisk 672/ - prvé čtení

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


23. Návrh poslanců Josefa Janečka, Viléma Holáně a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 677/ - prvé čtení

Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Jitka Vojtilová
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Josef Janeček


24. Návrh poslanců Josefa Janečka, Viléma Holáně a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 708/ - prvé čtení

Poslanec Josef Janeček
Poslanec Miroslav Pátek
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Miroslav Pátek


25. Návrh poslanců Josefa Janečka, Viléma Holáně a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 709/ - prvé čtení

Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Alena Páralová


26. Návrh poslanců Václava Votavy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 707/ - prvé čtení

Poslanec Václav Votava
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Václav Votava
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Václav Votava
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání skončilo v 19.06 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP