(19.00 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Karel Vymětal. Připraví se pan poslanec Chytka.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, pane předsedající. Zdá se, že tato materie není tak jednoduchá. Nahlížet do těch dokumentů, jak je to formulováno v návrhu změny zákona, je otázka, jestli v tištěné formě - chápu, že tištěná forma je oficiální formou - nebo v počítačové formě. Tam mohu také nahlížet. Kdyby to bylo třeba aktualizované ASPI, tak je zde také otázka ceny, také to stojí peníze. Myslím si, že je to dost komplikovaná věc. Pokud to projde, budou se tím muset ve výboru zabývat.

U tohoto návrhu zákona mě překvapila jedna věc, že se tady říká -

(V sále je velký hluk, zdá se, že nikdo neposlouchá řečníka.)

- slyším, že říkají všichni ostatní - že se to má týkat jen velkých měst a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. To se mi trošičku nezdá. Jestliže budeme touto novelou zákona chtít, aby to bylo na obci, která má 2 tisíce obyvatel, a nebudeme současně chtít, aby to bylo na městském obvodu, který má 100 tisíc obyvatel, tak je to asi špatně. I nad touto otázkou dostupnosti bude třeba se zamyslet. To není otázka jenom jednoho místa nebo docházkové vzdálenosti, ale množství lidí. Stotisícový obvod by asi vyžadoval, a to se třeba týká Plzně, Brna, Ostravy a samozřejmě Prahy, aby i v tomto místě to bylo k dispozici. Jsou otázky, které jsou k diskusi a k zamyšlení. Asi to není tak jednoduché.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vymětalovi. Hovořit bude pan poslanec Chytka.

 

Poslanec Radim Chytka: Nezbývá mi než konstatovat, že jsem se od žádného ministra vlády České republiky nedozvěděl odpovědi na své dotazy, a naopak z diskuse, jak je vidět, je zcela evidentní, že otázek by bylo ještě více. Z toho důvodu mi nezbývá nic jiného než dát návrh na vrácení této novely autorům k dopracování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. V rámci rozpravy pan poslanec Votava. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji. Dámy a pánové, já si myslím, že z diskuse, byť byla krátká, nezaznělo zcela jednoznačně, že tento návrh by nebyl opodstatněný. Chápu otázky, které byly kladeny, a proto se domnívám, že by bylo vhodné, aby bylo umožněno propuštění této novely do výboru a projednání ve výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, děkuji. Další přihlášky do rozpravy nejsou, takže rozpravu končím.

Podrobíme hlasování návrh pana poslance Chytky. Návrh zní vrátit navrhovatelům k dopracování.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 115. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 108 poslanců, 28 bylo pro, 48 proti. Tento návrh nebyl přijat.

 

Připomenu, že předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru. Ptám se, zdali má někdo jiný návrh. Není tomu tak.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 116. Kdo souhlasí s přikázáním ústavněprávnímu výboru, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 109 poslanců, 78 bylo pro, 1 proti. Návrh byl přijat.

 

Touto předlohou se bude zabývatústavně právní výbor. Děkuji panu poslanci Votavovi i panu poslanci Chytkovi. Končím první čtení tohoto návrhu.

 

Hlásí se pan poslanec Vlastimil Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane místopředsedo, jménem poslaneckého klubu ODS mi dovolte požádat o přestávku na poradu poslaneckého klubu v délce 55 minut. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, i to je způsob, jak se vypořádat se zbytkem dnešního dne. Poslanecký klub ODS bude jednat do 20 hodin, ostatní mají volno. Přeji příjemně strávený večer.

 

(Jednání skončilo v 19.06 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP