(9.40 hodin)
(pokračuje Nečas)

Zrovna tak je podle mého názoru velmi důležité, abychom pokračovali ve své účasti v misi v Afghánistánu, abychom se nestahovali nějak překotně, a případně, že budeme schopni se zapojit do provinčního týmu, dokáži si představit debatu o našem pokračování v této misi.

Dlouhodobě Armáda České republiky působí v misi v Kosovu. Od počátku této mise, napřed jednotkou speciálních sil, potom jednotkou v podobě mechanizovaného praporu, pak kombinované jednotky česko-slovenské. Nově má být obnovena účast Armády České republiky v misi v Bosně a Hercegovině, kde česká účast byla zrušena právě ve prospěch mise v Kosovu. Aby byly soustředěny personální a finanční zdroje, byla ukončena mise v Bosně a Hercegovině a posílena mise KFOR v Kosovu.

Jsem přesvědčen, že vláda Česká republiky a Ministerstvo obrany by mělo být schopno si stanovit priority. A mělo by být schopno říci našim partnerům a spojencům, že Armáda České republiky i Česká republika jako taková v souladu se svou koncepcí, která je dlouhodobě známa Severoatlantické alianci i Evropské unii, byla s oběma těmito strukturami projednána, respektive tyto struktury s ní byly seznámeny, takže je součástí této koncepce účast na paralelně dvou misích. Z tohoto pohledu považuji za dlouhodobě neslučitelnou, a znovu to opakuji, tendenci zvyšovat počet zahraničních misí, zvyšovat dokonce počet osob na těchto zahraničních misích a znovu omezovat výdaje na obranu, znovu rozjíždět jeden masivní tendr za druhým, a tady mluvíme o částkách desítek miliard, a součastně tvrdit, že chceme obdržet kvalitní profesionální armádu.

Já bych se, dámy a pánové, velmi nerad dočkal situace, kdy to všechno, co z Armády České republiky budeme mít, budou jednotky v síle pouze několika rot, které budeme schopni poskytnout do podobných mezinárodních operací a na území České republiky jádro armády, které tady bude, bude podvyživené z hlediska finančního, z hlediska personálního, z hlediska logistického.

Jsem přesvědčen o tom, že by vláda měla co nejdříve před Sněmovnu předstoupit se svou jasnou vizí, dlouhodobou vizí účasti České republiky na zahraničních misích a s jasně stanovenými prioritami, s jasně stanovenými finančními a personálními rámci, tak aby Sněmovna mohla rozhodovat i s určitým dlouhodobým horizontem. Protože žádná z těchto misí není překvapením, žádná se neobjevuje znovu. Víme, že situace na Blízkém a Středním východě, případně v oblasti Afghánistánu je dlouhodobý problém. Podobně je tomu v oblasti západního Balkánu.

Z tohoto pohledu považuji za naprosto nezbytné, aby Sněmovna hlasovala o jednotlivých misích odděleně, aby tento materiál nebyl schválen jako celek. Protože jsem přesvědčen, že vláda předtím, než budeme hlasovat, musí být schopna nám sdělit pořadí těchto misí, respektive jejich priorizaci. Nedovedu si představit, že by Armáda České republiky dlouhodobě působila ve třech a více zahraničních misích.

Dámy a pánové, nehrajme si na velmoc. Nejsme vojenskou velmocí, nejsme ekonomickou velmocí. Pohybujme se realisticky v rámci toho, co můžeme. A to, co můžeme, dělejme pořádně a důkladně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Petru Nečasovi. Jako druhý ve všeobecné rozpravě vystoupí pan poslanec Alexander Černý. Má slovo.

 

Poslanec Alexander Černý: Dobré dopoledne. Pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi jen několik poznámek na adresu našich zahraničních operací.

Podmínky, které považujeme za naprosto nezbytné pro vyslání jakýchkoliv jednotek do zahraničních operací, jsou všeobecně známé. Jde především o humanitární charakter těchto operací a o mandát Rady bezpečnosti. Je-li přítomna ještě třetí rozhodující podmínka, to je souhlas přijímacího státu, tak zpravidla nemáme výhradu pro vyslání takovýchto jednotek. Zdůrazňuji to především proto, aby bylo evidentní, že v žádném případě paušálně neodmítáme jakékoliv vyslání našich jednotek do zahraničí.

To, o čem tady před chvílí hovořil kolega Nečas, tedy o koncepci naší armády, musím bohužel jen podpořit. Mění-li se to, čemu se říká koncepce, tak často, jako je tomu v případě naší armády, tak pochopitelně o žádné koncepci hovořit nelze. Zvláště z toho důvodu, že armáda je mechanismus, který je založen právě na dlouhodobém působení, na tom, že se musí vědět velmi dlouho dopředu, co vlastně chceme. Obávám se, že v tomto našem konkrétním případě to rozhodně neplatí.

To, co ale platí, je fakt, že armáda se stále více orientuje na své působení v zahraničí. Nás velmi znepokojuje, že obrana území České republiky zůstává jaksi na chvostu, tedy není rozhodně prioritou, alespoň to tak podle všech dokumentů, které máme k dispozici, působí. Znepokojuje nás především tendence, které jsme svědky. Vláda navrhuje na příští rok v podstatě vyslat naše jednotky do stejných oblastí jako v roce 2004. Zatímco předešlý návrh počítal se snížením počtu vyslaných osob zhruba o třetinu a stejně tak šlo o snížení finančních výdajů, pro rok 2005 se má obojí zvýšit. Na Balkáně ze 7 na 90 příslušníků, v Kosovu má zůstat zhruba 400 osob jako doposud, ale ve druhé polovině roku se má opět jejich počet zvýšit téměř na 600, v Afghánistánu má působit 90 příslušníků, to je proti roku 2004 drobný pokles, v Iráku pouze 10 lidí v chirurgickém týmu. Vojenští policisté budou ještě řešeni zvlášť. Pro pátou rotaci sil rychlé reakce NATO bude vyčleněna četa radiačního a chemického průzkumu v počtu zhruba 35 osob. Dramaticky vzrůstají finanční náklady. Zatímco v roce 2004 se pohybovaly zhruba kolem jedné miliardy, tak na rok 2005 se počítá s vyčleněním částky 1 miliarda 245 milionů korun, což je téměř o čtvrt miliardy více než v roce 2004.

Pro mě je trošičku úsměvné, že kolega Nečas před chvílí po dlouhém rozboru situace dospěl k názoru, že by se mělo hlasovat o jednotlivých misích odděleně. Budu velmi napjatě sledovat hlasování kolegů z ODS, a jsem tedy zvědav, kterou z navržených misí budou svými hlasy vetovat.

My v tuto chvíli musíme konstatovat, že tak jak je materiál předložen, je pro nás nepřijatelný a budeme hlasovat proti tomuto návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Černému. Další přihlášky do všeobecné rozpravy? Můžete vystoupit řádně, pane poslanče Laštůvko, ať vás neomezuje čas. Jste na řadě.

 

Poslanec Vladimír Laštůvka: Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych k tomuto závažnému tématu také dodal několik slov.

Chtěl bych, možná pro někoho i překvapivě, v zásadě souhlasit s vystoupením kolegy Nečase. Ano, Česká republika není velmoc, Česká republika musí stanovit priority ve svém počínání a priority musí odpovídat našim ekonomickým a lidským možnostem. Samozřejmě v globálním světě jsme a nemůžeme se zříci spoluzodpovědnosti za budoucí podobu světa, za to, jak to či ono krizové místo na světě bude vyřešeno, protože více či méně se nás dotýká Afghánistán, Irák, ale i situace na Balkáně.

Ale chtěl bych zdůraznit vzhledem k tomu, že pan kolega Nečase navrhuje, abychom jednali o jednotlivých misích odděleně, abychom tím vyjádřili politický názor, politickou prioritu této Sněmovny, svůj názor. Ten je jednoznačný. Naší zásadní prioritou musí být podle mého názoru účast České republiky na Balkáně. Balkán je historicky, dlouhodobě podbřiškem a citlivým místem Evropy a události na Balkáně více či méně vždycky v historii, ale i v tomto globálním světě se dotýkají zbytku Evropy a bezprostředně České republiky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP