(15.00 hodin)
(pokračuje Nečas)

Další vám blízkou osobou podle těchto otevřených zdrojů byl i tehdejší bezpečnostní ředitel Národního bezpečnostního úřadu pan Hejl.

Podle otevřených zdrojů bezpečnostní prověrka u těchto dvou pánů, kteří zásadním způsobem odpovídali za chod Národního bezpečnostního pořadu, probíhala za velice intenzivní spolupráce s Úřadem pro zahraniční styky a informace. Tento úřad je součástí resortu Ministerstva vnitra a je třeba říci to, že současný ministr vnitra, váš podřízený ve vládě, tehdy byl ředitelem Úřadu pro zahraniční styky a informace. V současné době, opět podle otevřených zdrojů, jsou pánové Kadlec a Hejl prošetřováni z hlediska toho, zda při udělování bezpečnostních prověrek nedocházelo k některým machinacím, případně dokonce ke korupcím.

Vážený pane předsedo vlády, chtěl bych vaši odpověď na to, jaká byla úloha Úřadu pro zahraniční styky a informace a jeho tehdejšího ředitele pana Bublana při vydávání bezpečnostních prověrek, a to zvláště za situace, kdy tento úřad podle zákona nemá působnost na území České republiky. U kterých konkrétních osob se podílel na udělení bezpečnostních prověrek, s výjimkou samozřejmě kádrových příslušníků Úřadu pro zahraniční styky a informace.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To je ta první, takže to máme první dvě minuty.

A ta druhá se bude týkat také bezpečnostních prověrek, jak jsem pochopil, ale je přesto jiná. Takže prosím další dvě minuty pro pana poslance Nečase.

 

Poslanec Petr Nečas: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, vážený pane nepřítomný předsedo vlády, v současné době podle otevřených zdrojů probíhá šetření orgánů Policie České republiky ve věci udělování bezpečnostních prověrek v České republice a jsou prošetřovány možné manipulace, či dokonce možná korupce při udělování těchto bezpečnostních prověrek. Je třeba říci, že z titulu své funkce předsedy vlády v současné době nesete odpovědnost také za činnost Národního bezpečnostních úřadu.

Za dobu, kdy jste byl ministrem vnitra, tak celá řada lidí, kteří vám byli i podle vašich slov politicky funkčně velmi blízko, dostala bezpečnostní prověrku, ať to je současný poslanec Ibl nebo tehdejší náměstek policejního prezidenta pan Jakubík. Vážený pane předsedo vlády, zajímalo by mě, zda Národní bezpečnostní úřad trvá na tom, že těmto pánům byla udělena bezpečnostní prověrka právem.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To byly obě interpelace pana poslance Nečase. Nyní bych znovu požádal paní poslankyni Evu Dundáčkovou, která má vylosované pořadí. Pak se přihlásí znovu pan poslanec Walter Bartoš. Prosím paní poslankyni Dundáčkovou.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Děkuji. Po roce 2000, kdy bylo zřejmé, že zákon - zjednodušeně řečeno - o zvýšení platů a výsluhových nároků příslušníků ozbrojených sil a sborů projde, byla ukončena etapa tzv. zcivilňování a do služebního poměru nastupovaly v předtuše výsluh i dělnické a obslužné kategorie pracovníků. Do sborů tak byly zařazovány profesní kategorie, které tam nemají co dělat. Například v rámci Policie, Hasičského sboru, ale i v rámci Vězeňské služby jsou ve služebním poměru celé ekonomické úseky, skladníci, řidiči, sekretářky, tiskoví mluvčí, právníci na úseku správy apod. Počet policistů v České republice se tak přiblížil počtu příslušníků SNB v celém Československu včetně příslušníků StB. Ve služebním poměru nemají v žádném případě co dělat ani ty pracovní kategorie, které vykonávají úkoly veřejné správy, která těmto složkám ještě zbyla. Přiznání postavení příslušníka ozbrojeného sboru včetně výhod těmto správním úředníkům znamená ve skutečnosti vytvoření faktické profesní nerovnosti a diskriminaci stejných úředníků v rámci obcí s rozšířenou působností.

Ptám se vás proto, pane premiére, kolik policistů, hasičů, příslušníků Vězeňské služby a celníků se přímo podílí na výkonu vlastní působnosti příslušné složky a kolik jich plní obslužné funkce na úseku ekonomiky, správy, týlu, zdravotní služby, kancelářské a spisové služby, public relations apod. O kolik se zvýšil počet těchto pracovníků po roce 1998?

A druhá otázka: Kolik policistů, hasičů, příslušníků Vězeňské služby a celníků vykonává v rámci sboru působnost na úseku výkonu veřejné správy a o kolik se jejich počet zvýšil od roku 1998?

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana poslance Waltra Bartoše. Poslední, kdo má zde pořadí v interpelacích na premiéra, Pavel Hrnčíř.

Pan poslanec Bartoš nebude už přednášet interpelaci. A pan poslanec Hrnčíř? Ano.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji. Vážený pane nepřítomný premiére, na vašem předvolebním mítinku, výjezdu tzv. Hvězdný koncert ČSSD, jste 31. 10. v Ostravě občanům sdělil tuto památnou větu - cituji ze zdrojů České tiskové kanceláře: Moravskoslezský kraj zůstává prioritou vlády České republiky.

Vážený pane premiére, jak jste mohl myslet svou větu upřímně? Vždyť vaše dosavadní i nejbližší naplánovaná politika je pravým opakem této věty. Pro Moravskoslezský kraj jste neučinil ani jediný prioritní čin.

Je vám známo, pane premiére, že právě vaším vládním návrhem o rozpočtovém určení daní, kterým se krajům přiděluje podíl na daních, se přiznává Moravskoslezskému kraji vůbec nejmenší podíl přepočtený na obyvatele ze všech krajů? Pouhých 6 130 korun na jednoho obyvatele, zatímco jiný kraj má například téměř 9 000 korun na jednoho obyvatele? Proč má právě kraj nejvíce postižený nezaměstnaností dostat nejmenší podíl na daních ze všech o téměř 19 % pod celorepublikovým průměrem všech krajů? Takže má od nynějška platit, že čím chudší kraj, tím méně peněz od státu dostane? To je ta vaše sociálnědemokratická solidarita a sociální soudržnost?

Děkujeme. Takhle si upřímnou realizaci vládní priority pro Moravskoslezský kraj nepředstavujeme. (Tleskají poslanci ODS.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Tohle byl poslední přihlášený v interpelacích na premiéra.

Teď vyhlásím pauzu sedm minut. Interpelace na ministry zahájíme v 15.15 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 15.08 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP