Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
4. listopadu 2004 v 9.01 hodin

Přítomno: 177 poslanců

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Je devět hodin, což je správná chvíle, abych vám popřál dobré ráno a úspěšně prožitý den v Poslanecké sněmovně. Zahajuji třetí jednací den 37. schůze naší Sněmovny. Prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami.

Přečtu jména těch, kteří jsou omluveni. Paní poslankyně Boháčková, páni poslanci Býček, Hašek a Titz. Z vlády se omlouvá předseda vlády Stanislav Gross, ministryně Petra Buzková, ministr Pavel Dostál, místopředseda vlády Martin Jahn, ministr obrany Karel Kühnl, místopředseda vlády a ministr spravedlnosti Pavel Němec, ministr zemědělství Jaroslav Palas, ministr zahraničí Cyril Svoboda a ministr průmyslu a obchodu Milan Urban. Důvody jsou různé, dílem je to jednání Senátu u pana ministra Kühnla a u pana ministra Urbana a dílem to jsou zdravotní důvody a pracovní důvody mimo republiku.

Pokud jste si vzali náhradní karty, dejte mi vědět, kdo má jaké číslo.

Vidím, že se hlásí pan poslanec Pavel Hojda. Dávám mu slovo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Dámy a pánové, volební komise mě pověřila, abych požádal Poslaneckou sněmovnu o zařazení pevného bodu Změny v orgánech Poslanecké sněmovny na dnes před polední přestávkou. Jedním z důvodů pevného zařazení je to, že právě uplynula lhůta pro možnost provedení této změny. Druhým důvodem je to, že požádáme v případě úspěšného provedení této změny, aby mohl být zařazen další nový bod, a to je volba předsedy a potvrzení předsedy volebního výboru.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane poslanče, navrhujete zařazení bodu Změny v orgánech Sněmovny před polední přestávkou. To je první návrh na změnu pořadu.

Pan poslanec Sýkora má náhradní kartu č. 12.

Mám za povinnost vás požádat jménem hejtmana Jihomoravského kraje Stanislava Juránka o vyřazení 37. bodu, tisk 764. Předkladatelem je zastupitelstvo kraje Jižní Morava. To jsou dvě změny.

O slovo se ještě přihlásil ministr a poslanec Karel Kühnl. Věnujte pozornost jeho návrhu.

 

Ministr obrany ČR Karel Kühnl Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, chtěl bych vás požádat o zařazení dvou bodů, které jsou v programu této schůze Sněmovny, a to bodu tisk 757 a tisk 773. Tisk 757 je Vládní návrh dalšího působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2005, tisk 773 je Vládní návrh na prodloužení doby působení kontingentu Armády České republiky v souboru mezinárodních opatření k řešení situace v Irácké republice v roce 2005. Chtěl bych požádat o zařazení těchto bodů jako druhý a třetí bod dnešního jednání, protože byly na začátku tohoto týdne splněny všechny podmínky k projednávání ve Sněmovně. Tisky byly projednány jak výborem pro obranu a bezpečnost, tak výborem zahraničním, dnes odpoledne budou projednávány v Senátu.

Vidím dva důvody, proč je potřeba, abychom je rychle projednali. Jednak bychom mohli výjimečně projednat tyto návrhy dříve než Senát - tradicí bývá bohužel opačný postup - jednak, a to je ještě důležitější, kdyby tyto tisky nebyly projednány na této schůzi Poslanecké sněmovny, byly by až na příští schůzi a to by stavělo Armádu České republiky před vážný plánovací a logistický problém z časového hlediska, protože 1. leden by byl daleko blíže.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane ministře, za vysvětlení. Kromě čísla tisku udávám ještě body, jsou to body 91 a 92 schváleného pořadu schůze. Návrh zní, aby to byly body 2 a 3 dnešního dopoledního pořadu.

Hovoří ministr financí Bohuslav Sobotka.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka Dovolte, abych navrhl přesunutí bodu programu. Týká se to stávajícího bodu 65, kterým je Vládní návrh zákona o povinném značení lihu, třetí čtení. Chtěl bych navrhnout, abychom tento bod zařadili zítra jako druhý bod po přerušeném bodu, který by měl pokračovat v pátek ráno. Znamená to, že bychom jako druhým bodem v pátek pokračovali třetím čtením zákona o povinném značení lihu.

Odůvodnění je takové, že druhé čtení tohoto návrhu zákona proběhlo již na minulé schůzi Poslanecké sněmovny. Byl tedy dostatek času na přípravu tohoto hlasování i na přípravu stanovisek. Domnívám se, že by bylo vhodné, aby i z hlediska dotčených subjektů v ekonomickém prostředí zákon byl schválen pokud možno co nejdříve.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Sobotkovi. Návrh zní: stávající bod 65 projednávat jako druhý bod zítra dopoledne.

Další náměty nejsou, přistoupíme k hlasování.

 

Jako první návrh zazněl návrh pana poslance Hojdy, abychom bod Změny v orgánech Sněmovny zařadili jako poslední bod našeho dopoledního dnešního jednání.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti?

Hlasování (číslo 73) skončilo. Hlasovalo 126 poslanců, z nichž 97 bylo pro a 3 proti.

 

Navrhl jsem na základě žádosti hejtmana Jihomoravského kraje pana Stanislava Juránka vyřadit bod 37, sněmovní tisk 764. Čtu z faxu, který mi poslali. Podívám se, jak to máme uvedeno v našem pořadu schůze. - Pravdu má pan poslanec Vymětal, že je to bod 36, a ne 37. Nevím, z čeho Jihomoravané vycházeli.

Hlasovat budeme o vyřazení bodu 36 schváleného pořadu schůze. Děkuji za upozornění.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP