(16.00 hodin)

Ministr vnitra ČR František Bublan Vážený pane předsedo, dámy a pánové, velmi rád na to odpovím.

Podle zákona 148 prověrku uděluje nebo neuděluje Národní bezpečnostní úřad a tento úřad může k tomu, aby dal nějaký výsledek, využívat zpravodajské služby, policii nebo nějaké jiné orgány. A v tomto duchu také byl využíván Úřad pro zahraniční styky a informace.

Já budu mluvit jenom o době, kdy jsem působil v tomto úřadu, byly to tři roky. Měli jsme k tomu i několik jednání, abychom si ujasnili postavení této civilní rozvědky v udělování prověrek a v těch činnostních šetřeních, a výsledek byl asi takovýto: Prověřovaná osoba se musí prověřit jak z té působnosti domácí, tak té zahraniční. Víme, že mnoho lidí, kteří žádají o prověrku, patří k diplomacii a působili v zahraničí třeba několik let nebo i desítek let, a tito lidé musí být prověřeni právě z této doby, kdy byli venku. To nemůže dělat vnitřní služba, to musí dělat skutečně zahraniční rozvědka.

Takže Úřad pro zahraniční styky a informace dělal tzv. činností šetření, které se týkalo té prověřované osoby, a bylo to za dobu, kdy ta osoba byla vyslána někde na nějakou misi v zahraničí nebo zastávala diplomatický post. Samozřejmě toto šetření se dělalo i zde na tomto území, protože v působnosti tohoto úřadu, myslím té civilní rozvědky, je získávání informací, které pocházejí ze zahraničí, nikoliv že by musely být získávány v zahraničí. To by bylo dosti nesmyslné, aby se toho člověka třeba dotazovali na některé skutečnosti a museli s ním vyjet do Vídně a tam teprve informaci mohli získat. Ale vždy se to týkalo působnosti, která se odehrála někde v jiné zemi.

Takže tyto výsledky z tohoto činnostního šetření byly předávány na NBÚ a NBÚ samozřejmě s nimi pracoval už podle svých postupů, ale nestávalo se to, že by ta prověrka jako taková, že by ta gesce byla pod Úřadem pro zahraniční styky a informace. Nikoliv. Bylo to dílčí činnostní šetření, taková byla dohoda. Tuto dohodu jsme stvrdili i písmeně, aby byly jasné mantinely a jasné meze, co bude tento úřad dělat. Říkám, to bylo za dobu mého působení.

Co bylo před tou dobou, co tady pan poslanec Nečas naznačil. Vím o těch případech, nevím ale, jestli bude je možné je takto vyčíslit, ale určitě se na to podívám, nicméně jsou to případy lidí, kteří působili v různých bezpečnostních složkách, a tenkrát se hledala filozofie na to, kdo má toho člověka, který působil třeba v jedné bezpečnostní složce, kdo ho má prověřovat, aby tam nebyla nějaká podjatost nebo nějaké jiné vlivy. Osobně jsem si myslel, že by bylo vždycky lepší, aby ho prověřoval někdo jiný než ta služba, kde působil, protože by bylo asi dosti nesmyslné, kdyby ten člověk se nechal prověřit jakoby svou vlastní službou. To byly zase jiné případy, že třeba ředitel jedné zpravodajské služby se nechal prověřit svou vlastní službou, dostal prověrku. To považuji ještě za větší nehoráznost a větší nesmysl.

Takže tolik moje odpověď.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. Prosím pana poslance Nečase, aby využil své minuty.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, znamená to tedy, že v těch případech, kdy šetřila součinnostně vaše služba, v jejímž čele jste dříve stál, to znamená Úřad pro zahraniční styky a informace, některé věci, které souvisely se zahraničním působením těch prověřovaných osob, že současně jejich prověrku a působení na území České republiky šetřila nějaká domácí zpravodajská služba, v tomto případě buďto BIS, nebo Vojenské obranné zpravodajství, které má agenturní síť, může používat odposlechy, prověřit majetkové poměry apod.? Jedná se o to, zda v těchto inkriminovaných případech existuje jasná záruka toho, že vedle součinnostního šetření Úřadu pro zahraniční styky a informace tito lidé byli současně prověřeni, resp. součinnostně posuzováni i některou domácí kontrarozvědnou službou.

A můj druhý doplňující dotaz je - vy jste mi, pane ministře vnitra, neodpověděl na to, zda jste ochoten dát svou osobní záruku za to, že bude prováděno korektní a férové vyšetřování aféry kolem možného manipulování výsledků bezpečnostních prověrek, včetně možnosti korupce, to znamená, že z vyšších policejních složek nebude do tohoto vyšetřování vyšetřovatelům zasahováno.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, to bylo upřesnění. Pane ministře, máte dvě minuty.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan Vážený pane poslanče, ta první otázka, tam vám mohu říci ano, bylo tomu tak, bylo to pouze dílčí šetření a týkalo se to jednak působení toho člověka v zahraničí za tu dobu a současně ještě bych doplnil, protože rozvědka má ve správě archiv 1. správy, tak se dohledávaly případné informace i z tohoto archivu. Ale zase, ten archiv se týká pouze té zahraniční činnosti prověřované osoby. Takže nebylo to tak, že by Úřad pro zahraniční styky a informace byl tím hlavním gestorem, který tu prověrku prováděl, ale dělal dílčí úkony týkající se toho pobytu někde venku.

A k té druhé otázce, tam vám mohu zaručit, že všechny případy se dělají bez nějakého politického vlivu nebo bez nějakého zasahování. Nejenom ministr vnitra, ale ani nadřízený těch vyšetřovatelů nemá právo a nemá možnost do těch případů zasahovat nebo nějak nahlížet. Tady musím dát odpověď, že ano.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane ministře, a můžeme pokročit dále, a to je interpelace ve věci zařízení Agáta, kterou by měl podat pan poslanec Jiří Bílý na - ještě jednou - pana ministra Bublana. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Bílý: Pane předsedo, děkuji vám. Vážený pane ministře, chci vás interpelovat ve věci Agáta, tak jak se mě dotazují novináři. Vzhledem k tomu, že jsem v komisi - předseda komise - která kontroluje operativní techniku Policie České republiky, tak já jim na to nedokážu odpovědět, proto se vás chci zeptat.

Zařízení Agáta - kolik má Policie ČR těchto zařízení? K čemu slouží? A jestli toto zařízení může zaznamenávat odposlechy, aniž by tam bylo třeba povolení soudce a operátora? Pokud toto je možné, jakým způsobem vy jako ministr zabezpečíte, aby toto nešlo zneužít.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, slyšeli jsme interpelaci a poslechneme si odpověď pana ministra.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan Vážený pane předsedo, dámy a pánové, už zacházíme do velmi delikátních záležitostí, ale já na to rád odpovím. Agáta je skutečně zařízení docela zvláštní a docela drahé. Je to takový slangový výraz, jinak se to jmenuje IMSY CATCHER (?) a Policie ČR používá toto zařízení.

Já vám nemohu říci, kolik těchto přístrojů máme, protože už bych se jaksi dopustil nějakého porušení zákona, ale jenom mohu říci, že policie tato zařízení má, nebo toto zařízení má, tak abych byl přesný.

Řeknu, k čemu se to používá. Používá se to ke dvěma věcem. To první je zjišťování neznámých čísel. Pokud policie zná subjekt nebo zná tedy osobu, ale nezná číslo telefonu, které ta osoba používá, tak může pomocí tohoto zařízení Agáta to číslo ustanovit. To je jeden způsob.

Vždy k tomu potřebuje souhlas státního zástupce podle paragrafu 158 písmeno ne (?) odstavec 2 trestního řádu a potom ten vyšetřovací orgán požádá útvar zvláštních činností, což je útvar u policie, aby vykonal tento úkon, to znamená, ustanovil číslo u té osoby. To je jedna věc.

Druhá věc, kde se dost často využívá tento přístroj, je vyhledávání osob. V tom případě známe číslo nebo policie zná číslo a teď dovede lokalizovat, kde se ta osoba, která používá tento mobilní telefon, kde se vyskytuje. Tady musím říci, že to využití je velmi užitečné, protože tak se policii podaří ustanovit hodně anonymů, hodně vyděračů, dokonce i hodně dětí, které se ztratí, protože stačí, když ten přístroj je aktivní, nemusí volat, ale jenom být zapnutý, a myslím, že i někteří z vás s tím máte tu zkušenost, protože pokud vím, tak i zde ve Sněmovně jsme někomu nějaké dítě našli.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP