(16.10 hodin)
(pokračuje Bublan)

Takže to jsou ty dva případy. Zde je zapotřebí souhlas soudce zase podle paragrafu 158 písmeno ne (?) odstavec 3 trestního řádu.

Tak teď ještě k tomu odposlechu. Agáta umí udělat odposlech, ale policie to nevyužívá, nedělá se to. Ze zákona by to mohla používat, pokud by měla souhlas soudce, ale policie to nedělá z jiného důvodu. Já ten důvod nemůžu říci, protože bych tím něco odhalil, ale klidně to potom panu poslanci pošeptám, on má určitě prověrku, takže to může slyšet.

Jaká je kontrola na užití tohoto přístroje? Za prvé, ten Útvar zvláštních činností, který vykonává tyto úkony, není součástí vyšetřování. Ten je pouze vykonavatelem žádostí, které od policie nebo od soudce, od státního zástupce přijdou. Takže tam se to zneužití nedá provést, protože pokud útvar nedostane žádost, nemůže přístroj vůbec použít. O každém použití se vede záznam, resp. na každé použití se zakládá svazek, a pokud vím, tak komise pro kontrolu policejní techniky dostává ročně přehled, kdy byl tento přístroj Agáta použit. A vede se o tom přísná evidence. Já už nevím, jak toto zařízení, které je skutečně užitečné v boji proti organizovanému zločinu, proti vyděračům, anonymům, více zabezpečit.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já také děkuji. Ptám se pana poslance Bílého, jestli ještě položí nějakou doplňující otázku.

 

Poslanec Jiří Bílý: Pane ministře, dozvěděl jsem se, že toto zařízení může i zaznamenávat odposlech. Já se znovu ptám. Vy říkáte, že to policie nevyužívá. To znamená, že se ale vymyká i naší kontrole, protože my nemůžeme zjistit, jestli toto zařízení bylo použito, protože klasický odposlech běží přes počítačovou síť, kde lidem na kontrole vyskočí, že to číslo bylo nebo nebylo odposloucháváno. A my zjišťujeme, zda tam byl povolen odposlech, resp. nařízen odposlech soudcem, a od kdy do kdy.

Ale u tohoto zařízení by vlastně mohlo dojít ke zneužití, že ani vy byste se to nedozvěděl, protože ten, kdo to obsluhuje, s tím může nakládat. Není tam žádné zařízení, které by zaznamenávalo, kdy bylo v kolik hodin použito atd. Kdyby toto bylo zaznamenáno někde na počítači, na nějakém serveru, tak potom by se ta kontrola nechala dělat. Jestli mi na to můžete odpovědět.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak prosím, pane ministře, zkuste odpovědět.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan Já se domnívám, že už jsem tu odpověď řekl. Útvar zvláštních činností není součástí vyšetřování. On by si musel to číslo sám vymyslet nebo by sám ze svého podnětu musel někoho poslouchat. A to se mi zdá dosti divné. Za prvé, oni k tomu nemají důvod.

A za druhé, to je to, co jsem tady nechtěl říci veřejně, ale já to řeknu: Když by se to použilo na ten odposlech, ono se to dá použít jen technicky, ale prakticky ne, protože kdyby se to použilo, tak osoba, která by byla poslouchaná, to pozná.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. To je pravděpodobně všechno, co dnes na toto téma můžeme slyšet, protože podle našeho jednacího řádu po této interpelaci nebudeme otevírat další, a to vzhledem k tomu, že poslední interpelace může zaznít do 16.10 hodin. Proto ukončím projednávání ústních interpelací na členy vlády, ale upozorňuji vás, že za dvě minuty začneme projednávat interpelace písemné. Takže dávám dvouminutovou pauzu a začneme projednávat písemné interpelace.

 

(Jednání přerušeno od 16.13 do 16.15 hodin.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážení kolegové, já myslím, že můžeme pokračovat, protože je 16.15 hodin.

 

My máme před sebou ještě bod číslo

 

99.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

 

Na pořad jednání jsou předloženy tři odpovědi na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nejsou spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny.

Já bych předeslal ještě dvě věci, než tyto písemné interpelace začneme projednávat. Za prvé, já tady mám informaci od pana poslance Jiřího Pospíšila, který mě žádá o vyřazení své interpelace původně na ministra spravedlnosti Karla Čermáka o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy, neboť se dohodl s panem ministrem spravedlnosti Pavlem Němcem, že se k celé záležitosti vyjádří písemně. Takže tady mám podepsanou žádost pana poslance Pospíšila, že tuto interpelaci žádá vyřadit, protože se s panem ministrem dohodl. Myslím si, že tu druhou interpelaci, kterou máme na pořadu, můžeme tedy bez problémů vyřadit.

Zbývají nám dvě písemné interpelace. K nim podotknu, že i tady platí ustanovení § 112 odst. 6 jednacího řádu, že není-li interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna k ní nezaujme stanovisko, ani o ní dále nejedná.

Pak tady máme první interpelaci na ministra zahraničních věcí Cyrila Svobodu, který ovšem, pokud je mi známo, je také na jednání Evropské rady v Bruselu. A toto je interpelace poslance Vojtěcha Filipa ve věci Oddělení transformační spolupráce Ministerstva zahraničí České republiky. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 792 a její projednání bylo na 36. schůzi naší Sněmovny odročeno právě na tuto schůzi. Já tady pana místopředsedu Filipa nevidím, takže to je ta situace, že interpelující poslanec přítomen není, tudíž se nekoná rozprava, ani se nezaujímá stanovisko, ani se nejedná.

Zbývá nám třetí interpelace, ta je na pana ministra vnitra Františka Bublana. To byla interpelace, v níž pan ministr odpověděl na interpelaci poslance Lubomíra Suka ve věci postupu Policie České republiky v průběhu konání CzechTech Party.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP