(13.10 hodin)
(pokračuje Hojda)

Ve stanovené lhůtě obdržela volební komise od poslaneckých klubů tyto návrhy na volbu: poslance Michala Doktora, ODS, na člena volebního výboru na uvolněné místo po poslanci Miroslavu Benešovi; poslance Břetislava Petra, ČSSD, za člena stálé komise pro bankovnictví na uvolněné místo po bývalém poslanci Milanu Urbanovi; poslankyně Jarmily Boháčkové, ČSSD, za členku stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti na uvolněné místo po bývalé poslankyni Miladě Emmerové; poslance Vladimíra Říhy, KDU-ČSL, za člena stálé komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny na uvolněné místo po poslankyni Michaele Šojdrové, poslance Antonína Sedi, ČSSD, za člena stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO na uvolněné místo po bývalém poslanci Liboru Roučkovi; poslance Břetislava Petra, ČSSD, za náhradníka stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO na uvolněné místo po poslanci Antonínu Seďovi. Tyto návrhy byly zaslány na vědomí všem poslaneckým klubům dne 2. listopadu tohoto roku.

Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, stanoví, že změny v uvedených výborech a komisích lze provést jen se souhlasem Poslanecké sněmovny a volba se koná většinovým způsobem. Jednací řád Poslanecké sněmovny však verbálně nestanoví způsob hlasování. Protože volba výborů, komisí a delegací proběhla veřejným hlasováním, navrhuji proto, aby dnešní volba proběhla stejným způsobem, to je veřejně pomocí hlasovacího zařízení.

Doporučuji, aby po rozpravě k navrženým kandidátům Poslanecká sněmovna nejprve konstatovala, že poslanci, tak jak jsem je před chvílí uvedl, rezignovali na svá členství v jednotlivých orgánech Poslanecké sněmovny, a dále pak aby Poslanecká sněmovna provedla volbu členů jednotlivých orgánů Poslanecké sněmovny, tak jak je navrhly jednotlivé kluby, a to en bloc. Stejným způsobem proběhly tyto volby již na dvou minulých schůzích Poslanecké sněmovny.

Nyní prosím, paní předsedající, abyste otevřela rozpravu.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Otevírám rozpravu. Nemám žádnou písemnou přihlášku. Nikdo se také do rozpravy nehlásí, rozpravu končím. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Protože nebyly předneseny žádné návrhy, tak nyní bychom hlasovali o tom, že rezignovali na členství, a to ve volebním výboru poslanec Miroslav Beneš, poslankyně Michaela Šojdrová na členství ve stálé komisi pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny a poslanec Antonín Seďa na náhradníka ve stálé delegaci Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO, a to en bloc.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Můžeme přistoupit k hlasování. Je tomu tak.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem usnesení, tak jak jej přednesl předseda volební komise, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 94 z přítomných 143 poslanců 133 hlasovalo pro návrh, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Nyní bychom hlasovali o volbě do orgánů, tak jak jsem vás opět seznámil v důvodové zprávě a přednesl jednotlivé návrhy poslaneckých klubů. Abych nezdržoval, nebudu opět předčítat. Nechali bychom hlasovat en bloc o všech navržených.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Nebylo žádných námitek.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 95 z přítomných 146 poslanců pro návrh hlasovalo 136, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji. Tím jsme tento bod skončili.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Domnívala jsem se, že budete chtít zopakovat, kdo kam byl navolen, proto jsem neukončovala.

Kolegyně a kolegové, končím projednávání bodu 69. Měla jsem původně v úmyslu vyhlásit přestávku v půl druhé, ale byli jsme rychlejší. V tuto chvíli vyhlašuji polední přestávku. Odpoledne začneme jednat ve 14.30 hodin, a to bodem interpelace, nejdříve na předsedu vlády, poté na ministry. Potom bude bod odpovědi na písemné interpelace. Po jejich skončení budeme normálně pokračovat podle schváleného pořadu naší schůze.

 

(Jednání přerušeno ve 13.14 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP