(Jednání pokračovalo ve 14.31 hodin.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážené dámy, vážení pánové, dalším bodem dnešního pořadu je bod číslo

 

98.
Ústní interpelace

 

Určené jsou předsedovi vlády České republiky a vládě České republiky, ve druhé fázi také ostatním členům vlády.

My jsme dnes za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády pana Stanislava Grosse, a to v čase od 14.30 do 15.15 hodin, na ostatní členy vlády pak od 15.15 do 16.15 hodin. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic.

Bohužel musím sdělit, že mám omluvu premiéra, který se účastní jednání Evropské rady v Bruselu, a tudíž v našich dnešních interpelacích je pouze možnost přednést interpelaci a na ni pak premiér musí ve stanovené lhůtě odpovědět.

První v pořadí vylosovaných je paní poslankyně Eva Dundáčková a já bych ji požádal, aby přednesla svou ústní interpelaci na předsedu vlády. Jako druhý se připraví pan poslanec Eduard Vávra. Paní poslankyně má k dispozici dvě minuty.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi na úvod říci, že považuji za naprosto skandální, že v době, která je pro opozici určena jako doba na podávání interpelací na předsedu vlády, předseda vlády není v této Poslanecké sněmovně. A já jen doufám, že je opravdu na jednání v Bruselu a není někde na předvolební kampani sociální demokracie.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pardon, ale já vás ujišťuji, že pan premiér je v Bruselu, není na žádné volební kampani. To vím s naprostou jistotou. Není možné o tom nijak pochybovat. Prosím.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Děkuji. Doufám, že vaše upřesnění mě nebude stát čas, který mám vyhrazen pro interpelaci, pane předsedající, a dovolte, abych ji krátce přednesla.

Má interpelace se týká zákona o zvýšení platů a výsluhových nároků příslušníků ozbrojených sil a sborů. Pro státní rozpočet je podle mého názoru daleko více zatěžující než zvýšení platů policistů spíše odchodné a výslužné, to znamená tzv. odchodné a výsluhové dávky.

Je nepochybné, že v současné době čeká celá řada policistů, a zejména těch předlistopadových, na účinnost zákona, aby okamžitě s odchodným a výsluhami odešli. Není pravdou tvrzení, že v případě odložení účinnosti zákona mnozí policisté odejdou. Nikdo nebude odcházet za stávajících nevýhodných podmínek, když v historicky krátké budoucnosti se dá zvýšení výsluh očekávat. Právě naopak. Nabytí účinnosti bude představovat kolaps zejména policie, kde se odchody celé řady i zkušených policistů očekávají.

A já se vás chci zeptat, pane premiére - máte představu, kolik je oněch předlistopadových policistů, kteří jsou dnes v řadách našich ozbrojených složek? Kolika se to týká? A jak velká částka z poměru částky, která byla vyčleněna právě pro zvýšení tzv. platu a příjmu policistů, se týká odchodného předlistopadových kádrů a jaká částka je vyčleněna pro zvýšení platů těch tzv. nových policistů?

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Já jenom pro pořádek řeknu, že podle § 111 jednacího řádu platí, že, není-li interpelovaný při přednesení ústní interpelace přítomen, odpoví poslanci písemně do 30 dnů.

A nyní prosím pana poslance Eduarda Vávru. Další pak bude pan poslanec Pavel Hrnčíř.

 

Poslanec Eduard Vávra: Děkuji. Vážený pane nepřítomný premiére, obracím se na vás ve věci výzvy předsedy hospodářského výboru o odvolání ministra Ambrozka. Zároveň sděluji, že mě nezajímají vulgární výrazy, které jsou ve vládní koalici nejenom možné, ale jak je vidět, i běžné. Zajímá mě to, co se za obsahem sdělení skrývá a o čem to vlastně je.

Stát určí firmám dle zákona, kolik mohou vypustit skleníkových plynů. A ty na to mohou reagovat následně: a) limit je dostačující a firma nereaguje, b) limit je nedostačující, a proto bude firma investovat do ekologických technologií, nebo si koupí od jiné firmy povolenku.

Zákon neustále provázejí rozpory mezi ministrem Ambrozkem a ministrem Urbanem. Rozpor je tedy i mezi vládními stranami KDU-ČSL a ČSSD a je k tomu zneužit i hospodářský výbor. Pan ministr Ambrozek ve své médii zveřejněné esemesce píše, cituji: "Alokační plán v Bruselu zakážu Chmelíkovi obhajovat." Je to jako reakce na nastalou situaci.

Proto se vás, pane premiére, ptám a doufám, že dostanu odpověď nejenom upřímnou, ale i konkrétní. Otázky jsou: Jak mi vysvětlíte a přesvědčíte mě, že meziresortní boj o vliv a peníze v koalici nepoškodí zájmy České republiky? A jak se postavíte k výzvě na odvolání pana ministra Ambrozka? Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, já také. I tady platí to, co jsem přečetl po interpelaci paní poslankyně Dundáčkové. Premiér má 30 dnů na písemnou odpověď.

Dalším bude pan poslanec Pavel Hrnčíř, připraví se pan poslanec Martin Říman. Prosím.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji. Vážený pane nepřítomný premiére, na vašem volebním turné, tzv. hvězdný koncert ČSSD, jste 31. 10. v Ostravě k přítomným divákům pronesl následující slova. Cituji ze zdrojů ČTK: "Věřím, že severní Morava bude soutěžit s Prahou z hlediska tvorby hrubého domácího produktu. Věřím, že do roku 2010 bude Moravskoslezský kraj opět průmyslovým srdcem České republiky."

Zamyslel jsem se nad více jak šestiletým vládnutím vaší strany, abych nalezl nějaký konkrétní krok, nějaké úsilí tuto myšlenku realizovat. Hledal jsem dlouho, až jsem jeden jediný našel. Ale zhrozil jsem se. Právě před dvěma týdny bylo vydáno povolení k hornické činnosti - ražba průzkumné štoly černouhelného ložiska ve Frenštátě.

Takže odtud plyne váš optimismus. Vy hodláte vzkřísit tento výplod komunistického plánování. Povolením těžby uhlí v Beskydech hodláte zvyšovat hrubý domácí produkt? Z naší chráněné krajinné oblasti chcete udělat laguny, abyste zalepil díry a dluhy ve vašem rozpočtu? Nahlas říkám ne! To si v našem kraji nepřejeme a zabráníme tomu.

Děkuji. (Potlesk v pravé části Sněmovny)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dalším vylosovaným v pořadí je pan poslanec Martin Říman. Pak se připraví paní poslankyně Zdeňka Horníková.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP