Sněmovní tisk 721
Novela z. o kolektivním vyjednávání

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 6. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 721/0 dne 1. 7. 2004.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 21. 7. 2004. Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Grospič a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví (rozhodnutí č. 39)

 • 1

  Čtení proběhlo 4. 11. 2004 na 37. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1348).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 721/2, který byl rozeslán 10. 2. 2005 v 15:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16. 2. 2005 na 41. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 258, usnesení č. 1504).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 7. 3. 2005.
  Návrh zákona 30. 3. 2005 zamítnut.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 1. 4. 2005 poslancům jako tisk 721/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 1. 4. 2005 poslancům jako tisk 721/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 41, usnesení č. 1636).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5. 5. 2005.
  Prezident zákon nepodepsal a 18. 5. 2005 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 721/5.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 721/6.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 14. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 47, usnesení č. 1717).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 6. 2005.

Zákon vyhlášen 29. 6. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 94 pod číslem 255/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Odbory, Vztahy pracovněprávní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: kolektivní smlouva, kolektivní vyjednávání, politika zaměstnanosti, pracovní vztahy

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)