(17.00 hodin)

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, předem upozorňuji, že mé vystoupení nebude úplně krátké. Tyto zprávy totiž projednáváme na půdě této Sněmovny zřejmě naposledy. Zřejmě naposled máme možnost se vyjádřit k tomu, čemu jsme zde několik let přihlíželi. Při této příležitosti nám byl totiž konečně předložen také materiál ministra financí, za který bych mu ráda poděkovala, a to výsledky kontroly, o které jsme několikrát žádali, výsledky kontroly Ministerstva financí. Na základě těchto výsledků Ministerstvo financí podalo návrh podnět k trestnímu stíhání. Myslím si, že to mluví za vše. Kdo z vás tuto zprávu četl, bezpochyby pochopí, že ji nemůžeme přejít jen tak.

V této zprávě se uvádí několik závažných zkušeností, které bychom my jako Poslanecká sněmovna na základě zákona, který jsme si odhlasovali a kterým jsme se de facto přihlásili k tomu, že chceme Fond dětí a mládeže v likvidaci kontrolovat, neměli ignorovat. Jak je možné, že tak dlouho procházelo likvidátorovi špatné nakládání s majetkem, špatné nakládání s financemi? Jak je možné, že fond byl ve ztrátě, přestože nám likvidátor sliboval, že bude v zisku? (Velký hluk v sále.)

Pane předsedo, prosím vás…

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Dámy a pánové, věnujte pozornost vystoupení paní poslankyně Konečné.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Jak je možné, že ani po první kontrole, která měla téměř shodné závěry, likvidátor nepřijal žádná opatření k tomu, aby z těchto závěrů bylo vyvozeno cosi, co bychom mohli nazývat minimální snahou napravit to, jakým způsobem je nakládáno s majetkem bývalého SSM, ale hlavně s majetkem, který má hodnotu 1,5 mld.? Není to málo, možná to pro některé není moc, ale každopádně by to mládežnickým organizacím mohlo stačit na to, aby mohly slušně a normálně žít a aby mohly dále pracovat s dětmi i mládeží. Toto byl přece váš záměr, proč se tehdy v roce 1993 fond vytvářel a proč následně byl dán do likvidace - aby majetek mohl být předán dětem.

Fond uzavíral přes některé vnitřní předpisy Ministerstva financí, přes důrazná upozornění ministra financí smlouvy na dobu neurčitou, přestože nám tvrdil, že tyto smlouvy jsou uzavřeny dávno předtím, než byl Fond dětí a mládeže v likvidaci jako takový založen. Neexistence výběrových řízení na nic, neoprávněné fakturace elektřiny, úklidu, plynu, smlouvy, které byly uzavírány pouze s jednou agenturou AGM, které jsou nevýhodné pro stát, pro každého z nás, a to až takovým způsobem, že si na Senovážném náměstí AGM pronajme 150 metrů čtverečních za třetinovou hodnotu běžného nájemného v každém roce. Tomuto všemu jsme přihlíželi; a můžeme se domnívat, že o tomto všem jsme nevěděli, nicméně dnes to máme na papíře a měli bychom se k tomu vyjádřit.

Dovolte mi, abych také trochu zareagovala na vystoupení svého předřečníka v úterý, který mluvil k Fondu dětí a mládeže v likvidaci, ale rozhodně ne k bodu, ke kterému mluvit měl. Pan kolega Turek, který zde v úterý vystoupil, řekl, že někteří hrdinně útočíme a urážíme lidi, kteří pracovali ve Fondu dětí a mládeže v likvidaci. Já opravdu nechci v žádném případě hrdinně útočit a v žádném případě si nemyslím, že by to měla být neoblíbená instituce. Naopak. Ale těžko bychom hledali fakta, která by nám dokazovala, že tak tomu je. Ve svém projevu pan kolega správně tvrdil snad jenom to, že velmi dlouho projednáváme tuto materii. Možná by pamětníci přišli na to, že ji projednáváme deset, dvanáct, čtrnáct let. Velmi těžko jsme se s touto materií vyrovnávali. Já si ovšem nemyslím, že problematika Fondu dětí a mládeže, následně Fondu dětí a mládeže v likvidaci, by měla spadnout pod stůl ve chvíli, kdy 1. 1. 2005 proběhne převod zbylého majetku na Ministerstvo financí, a musím také konstatovat, že problematiku, cituji, "tunelování majetku", konec citace, první poloviny 90. let je třeba prodloužit na konec 90. let a mohlo by se také říci, že problém se přenesl až do dnešních dnů.

Obrovské finanční a hospodářské nesrovnalosti bez zjednání nápravy, které řešilo Ministerstvo financí naposledy v loňském roce, nenasvědčují ničemu, co by se nerovnalo praktikám poloviny 90. let. Nejde jen o CKM, jde také o Mladou frontu, na tu zapomínáme. Akciová společnost Mladá fronta, která ještě v roce 1994 je evidována ve správě NKÚ, se nám ztratila, nevíme o ní. Stejně tak, jako se nám možná ztratí nebo by se ztratilo Juniorcentrum Seč, které pan likvidátor draží v těchto dnech s nominální hodnotou 250 mil. za 25 mil. A pokud by pan ministr nezasáhl, možná by to bylo za 13 mil. Tomu všemu my zcela volně a s lehkou, chladnou hlavou, někteří s úsměvem, přihlížíme.

Nesrovnalosti, které dále pokračovaly, a byly to nesrovnalosti ze strany přístupu k mládežnickým organizacím, jako jsou zprávy, které jsou nám předkládány - a já si troufám říci, že jsou to zprávy, kde se minimálně vyskytuje rozpor v tvrzení mládežnických organizací a rozpor v tvrzení likvidátora. Tvrzení likvidátora, že finanční kontrola probíhá, probíhá a probíhá, které nebylo vyvráceno ani v žádném dalším tisku, který nám byl předložen, a nebýt toho, že jsme si zažádali, tak bychom o ukončení nevěděli dodnes. Dále majetky, jejichž převod se neustále zdržuje, majetky, které měly být dávno předány, tak aby nemohly být dále devastovány, majetky, které byly nevýhodně pronajímány, majetky, o které se z druhé strany nikdo nestaral a které jsou dnes v dezolátním stavu. Troufám si říci, že zčásti i majetky vykradené, protože vzhledem k tomu, že se o ně nestaral, tak jak je to třeba v Konici, tak tento majetek, který byl dřív objektem se vším všudy, dnes tam nenajdeme jediný radiátor, jedinou kliku, jediný slušný přívod elektřiny.

To všechno má na svědomí likvidátor. Jestliže na svou funkci nestačil, stačilo oznámit. To všechno ale z velké části máme na starosti a na svědomí také my všichni. My jsme se účinně nebránili. O těchto problémech jsme věděli. Věděli jsme o jednotlivých problémech, a přesto jsme nedovedli na půdě Sněmovny zarazit to, aby k těmto problémům dále docházelo a aby se stupňovaly.

V podrobné rozpravě si dovolím navrhnout některá doprovodná usnesení tak, abychom se snažili alespoň po zbývající dva měsíce pomoci tuto problematiku dořešit, abychom neztratili kontrolu a aby likvidátorovi nebyla dána volná ruka, tak jak to bylo doteď. Já se omlouvám, ale kromě toho, že panu likvidátorovi děkuji za to, že tak pěkně udržuje šesté patro na Senovážném náměstí, za nic jiného mu poděkovat nemohu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Konečné, která hovořila v rámci všeobecné rozpravy. Další přihlášky do všeobecné rozpravy nejsou, takže ji končím.

Otevírám rozpravu podrobnou a prosím paní poslankyni Konečnou, aby se ujala slova, neboť avizovala, že chce přednést několik doprovodných usnesení.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: První doprovodné usnesení by znělo: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky souhlasí se zprávou předloženou Poslanecké sněmovně jako tisk 598/2 a žádá Ministerstvo financí, aby v souvislosti se závěry zprávy učinilo příslušná opatření.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP