(Jednání pokračovalo v 10.36 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní a pánové, abych zrekapituloval stav, ve kterém se nyní nacházíme. Poslední platné hlasování se týkalo hlasování o návrhu pana poslance Vidíma a Nečase na to, že by se mělo o jednotlivých částech usnesení hlasovat odděleně. Toto hlasování nedopadlo ve prospěch tohoto návrhu, nicméně pan poslanec Vlastimil Ostrý nám chce k tomuto něco sdělit, takže mu dávám prostor.

 

Poslanec Vlastimil Ostrý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych zpochybnil hlasování číslo 78 právě o té proceduře, když jsem hlasoval kladně, to znamená ano, a mám na sjetině křížek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Takže já počkám, až přijdou všichni poslanci a poslankyně. Mezitím vás odhlásím a poprosím o novou registraci. (Probíhá přihlašování.)

 

A v hlasování, které bude mít pořadové číslo 80, rozhodneme o námitce pana poslance Vlastimila Ostrého. Zahájil jsem toto hlasování. Kdo souhlasí s námitkou, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 168 poslanců, 129 bylo pro, 118 proti, takže námitka byla přijata.

 

A nyní budeme tedy v opakovaném hlasování rozhodovat o návrhu pana poslance Vidíma a Nečase na oddělené hlasování o jednotlivých bodech.

 

Dámy a pánové, zahajuji hlasování 81. Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Vidím a Nečase, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 176 poslanců, 107 bylo pro, 35 proti, takže jsme se rozhodli, že budeme hlasovat po jednotlivých bodech.

 

Já bych poprosil pana poslance Viléma Holáně, aby jako zpravodaj se k tomu vyjádřil, a pana ministra, aby vždy dodal své stanovisko.

 

Poslanec Vilém Holáň: Vážení kolegové, návětí je, že Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas - a nyní budu číst jednotlivé body.

Za prvé tedy souhlasí s prodloužením působení sil a prostředků Armády České republiky v operacích Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) na Balkáně v celkovém počtu do 600 osob na dobu od 1. ledna do 31. prosince 2005.

Ministr doporučuje, já také a kolega Vidím…

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan kolega Vidím je také zpravodaj, takže budu žádat váš názor. (Vidím: Ano.) Také ano.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 82. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 177 poslanců, 141 bylo pro, 34 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vilém Holáň: Bod druhý. Sněmovna souhlasí s vysláním sil a prostředků Armády České republiky do operace Evropské unie na Balkáně v celkovém počtu do 90 osob v době od 1. prosince 2004 do 31. prosince 2005.

Ministr doporučuje, já doporučuji a kolega Vidím nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 83. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 176 poslanců, 89 bylo pro, 36 proti. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Pleva se hlásí s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, protože se jedná vždy o vyslání našich jednotek vždy do různých misí, myslím, že by zde mělo být vždy kvorum 101.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane poslanče, já vám nemohu dát za pravdu. Kvorum 101 bude při závěrečném hlasování. (Hlasitý nesouhlas poslanců ODS.) Jako precedent udávám, že když hlasujeme o ústavních zákonech, tak o jednotlivých pozměňovacích návrzích hlasujeme prostou většinou, nikoliv ústavní většinou. Pokud máte námitky proti tomuto výkladu (Ano, mám.), tak dejte námitku proti postupu předsedajícího, Sněmovna rozhodne.

 

Poslanec Petr Nečas: Pane předsedající, nejedná se o hlasování o nějakých pozměňovacích návrzích. Ty tady nepadly. My jsme pouze vyjádřili a hlasováním odsouhlasili to, že se o jednotlivých návrzích na vyslání bude hlasovat odděleně. Takže je nutné dodržet kvorum 101 u každé jednotlivé mise, a pokud tak nehodláte postupovat, tak dávám námitku proti postupu předsedajícího.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já dobře vaší námitce rozumím, samozřejmě o ní dám hlasovat, ale podotýkám, že při projednávání ústavních zákonů se také nejedná jenom o pozměňovací návrhy, jedná se o různá doplnění, která se hlasují standardním kvorem. Nicméně námitka zazněla a o námitce se hlasuje bez rozpravy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP