(Jednání pokračovalo v 11.01 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, přestávka určená pro jednání klubů skončila, takže vás všechny zvu do Sněmovny. Hledím, zdali se někdo hlásí o slovo. (Nikdo se nehlásí.) Takže se ptám, zdali jsou na svých místech všichni ti, kteří chtějí hlasovat.

Dámy a pánové, hlasovací zařízení je nastaveno na kvorum 101. Nicméně ještě před hlasováním vystoupí předseda klubu Občanské demokratické strany pan poslanec Vlastimil Tlustý.

Dámy a pánové, já vás prosím, abyste se posadili, a pana poslance Tlustého prosím, aby začal hovořit až poté, co se - doufám bez násilí - rozejde kroužek, který diskutuje před stolkem zpravodajů. (Po zklidnění situace.) A pak že to nejde.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi jménem poslaneckého klubu ODS oznámit naše stanovisko k závěrečnému hlasování o usnesení jako celku.

Poslanecký klub ODS se v tomto hlasování zdrží, a to z následujících dvou důvodů. Za prvé ODS dlouhodobě deklaruje svou podporu vysílání zahraničních misí, nicméně stejně tak dlouhodobě deklaruje, že považujeme za únosné pro Českou republiku, aby v jednom okamžiku v zahraničí působily nejvýše tři takovéto mise. Za druhé jsme přesvědčeni, že při hlasování o vyslání naší zahraniční mise do Bosny byla porušena ústava, protože bylo hlasováno se špatným kvorem. Děkuji za pozornost. (Poslanci ODS tleskají.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Vystoupí pan ministr Karel Kühnl.

 

Ministr obrany ČR Karel Kühnl Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, žijeme v parlamentní demokracii a samozřejmě musíme respektovat rozhodování každé parlamentní strany v každém jednotlivém bodě. Myslím si, že postoj ODS bylo možné chápat jako pozměňovací návrh na vyřazení té jedné mise. Ten návrh nebyl přijat, jako o takovém de facto se o něm hlasovalo. Já jsem trošku smutný z toho, že ODS z této jedné věci, kdy parlament svojí většinou přítomných vyjádřil vůli, aby tato mise byla zahrnuta, dělá závěr, že nemáme vyslat žádné vojáky do zahraničních misí. Dosud platilo mezi demokratickými stranami v tomto parlamentu konsensuální stanovisko, že Armáda České republiky má být účastna zahraničních misí, tak aby zájmy a bezpečnost České republiky byly ochráněny, aby tak ochrana začala tam, odkud skutečné hrozby vycházejí.

Myslím si, že oblast zahraniční politiky a oblast obrany by měly být oblastmi vysokého konsensu stran zastoupených v parlamentu. Dosud tomu tak bylo. Já se obracím na kolegy z poslaneckého klubu ODS. Obracím se na ně s výzvou, obracím se na ně s prosbou, aby v zájmu pozice České republiky ve společné obraně alianční, ve společné obraně evropské přehodnotili své stanovisko, vrátili se ke konsensu a nevystavili Českou republiku do pozice nespolehlivého partnera, do pozice partnera, který nedrží svoje slovo, do pozice partnera, který není schopen přispět ke společné obraně. (Hluk v části sálu, kde sedí poslanci ODS.) Je to skutečně prosba. Je to výzva a já doufám, že kolegové z ODS tato moje naléhavá slova slyší. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane ministře. O slovo se přihlásil pan místopředseda Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, souhlasím s tím, že problematika zahraniční politiky, bezpečnosti státu by měla být předmětem maximálního konsensu všech politických stran zastoupených v parlamentu. Současně také ale platí, že má-li někdo reálný zájem o konsensus, měl by se podle toho také chovat.

Občanská demokratická strana byla - a dodávám, že jako vždy - ochotna vypomoci vládě, když se jí nedostávají její vlastní hlasy při hlasování o vyslání vojsk do zahraničí. Nicméně současně také řekla, jaký je její pohled a jaké jsou její návrhy a názory na to, jak by takovéto vyslání mělo vypadat.

Pokud někdo volá po konsensu - obracím se na vás, pane předsedající, abyste tímto oslovil pana ministra obrany - měl by také projevit reálný zájem a ochotu toho konsensu dosáhnout. Ze strany vládní koalice, ze strany Ministerstva obrany se nám takovéto ochoty nedostalo, a proto se pan ministr obrany nemůže divit tomu, že Občanská demokratická strana takovýto návrh, který představuje pouhé protlačení představy Ministerstva obrany, jak má vyslání vypadat, podpořit nemůže.

Máte-li, pane ministře obrany, zájem o to, abyste získal podporu i Občanské demokratické strany, potom hned zítra v případě, když tento návrh nebude schválen, předložte takový návrh, který bude skutečným konsensem demokratických politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Opověděl pan místopředseda Sněmovny. Hlásí se pan ministr obrany Karel Kühnl a pan místopředseda vlády Zdeněk Škromach. Takže v tomto pořadí.

 

Ministr obrany ČR Karel Kühnl Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěl zdůraznit dvě věci. Obrana České republiky není pouze věcí vlády. Odpovědnost za tuto obranu neseme všichni, nese ji celý Parlament České republiky, zdaleka ne jenom vláda. Nejedná se tedy o odpovědnost pouze ministra obrany, nejedná se pouze o odpovědnost vlády. Platí to samozřejmě i pro ten jeden sporný návrh.

A já bych chtěl zdůraznit jednu věc. To, že Evropská unie přebírá misi v Bosně a Hercegovině, se děje výslovně po dohodě s partnery NATO, a řekl bych téměř na jejich přání. Protože armády soustředěné v NATO jsou samozřejmě zatíženy a přetíženy úkoly, které musí v zahraničí plnit. Platí trvalý požadavek, a já si myslím, že kolegové z ODS ho podporují, aby tato nákladová a personální zátěž byla spravedlivěji rozdělena, aby Evropa byla partnerem rovnocenným a právě proto respektovaným i v rámci NATO. Operace v Bosně a Hercegovině je přesně krokem tímto směrem. A jestliže kvůli této operaci se jedna politická strana chce postavit proti celému vyslání sil Armády České republiky do zahraničí v příštím roce, respektive zčásti již v roce letošním, považuji to za krok unáhlený, za krok který by si jistě zasloužil delší zvažování než patnáctiminutovou přestávku na klub. Za krok, který myslím v dalších fázích, když už nebude nebezpečí, že Česká republika bude působit jako nespolehlivý partner, můžeme znovu diskutovat. Já jsem k tomu připraven.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP