(12.40 hodin)
(pokračuje Zajíček)

Není třeba si vybírat nějakou zrovna jednu politickou stranu, kterou potřebujeme nyní v tom exaltovaném čase určitým způsobem pošpinit.

Moje předposlední poznámka říká: Nepochopil jsem vysvětlení pana ministra Sobotky o tom, jaký je rozdíl mezi celkovým percentuálním podílem, který byl předmětem minulého návrhu a toho současného. Býval bych očekával odpověď, že rozdíl je činěn tím, že v té a té komoditě se snížily prostředky z toho a toho důvodu. Takovou odpověď jsme nedostali a pravděpodobně už také nedostaneme. Čeká nás tedy problém před schvalováním této vládní novely, který se myslím soustředí především do dvou oblastí. Jedna z nich je opravdu téměř neovladatelná, a to je rozdělení těch prostředků, které přijdou v té globální částce na kraje jako podíl na státem vypisovaných daních. To jsou ta procenta, která jsou přiřazena ke každému jednotlivému kraji. Vzhledem k tomu, že se nemohou dohodnout a ani nedohodli hejtmani na tomto podílu, protože není žádné ideální spravedlivé řešení - rozdíly mezi kraji tady už zmíněny byly a nebudu o nich hovořit - tak myslím, že tam dopadne to hlasování tak, jak v těch jednotlivých případech pozměňovacích návrhů získá většinový názor.

Druhá zásadní otázka, která tady bude bezpochyby řešena a na které bude záviset osud této vládní předlohy, je otázka, jak se středním školstvím, jak s finančními prostředky na platy středoškolských profesorů, protože to bude asi takový neuralgický bod našeho projednávání.

Když už se vracím zpátky na začátek dnešního svého vystoupení, chci jen poznamenat že toto právě bylo podle mého názoru, a jsem přesvědčen o tom, že se nemýlím, předmětem toho, co vedlo nakonec k zamítnutí předlohy při minulém projednávání, protože na tom, a to mi pan ministr Sobotka jistě odpustí, nebyla shoda ani mezi sociálními demokraty, ani v koalici, a nepředpokládám, že bude i při tomto projednávání. Je to do jisté míry tak odborná záležitost, že lidé, kteří se v této oblasti frekventovaně pohybují, na to pravděpodobně budou mít odlišné názory a to se projeví v jejich hlasování.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Petr Braný.

 

Poslanec Petr Braný: Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, já s faktickou k svému předřečníkovi Tomu Zajíčkovi. Ano, já souhlasím s tím, že debata je o tom, aby samospráva měla větší vliv na rozhodování o finančních prostředcích. Ale nesouhlasím s druhou tezí, že tu řešíme otázku, aby měly (samosprávy?) víc prostředků na svoji činnost. Totiž návrh tohoto zákona nic nemění. Kraje dostávají 100 mld. všech příjmů a 7 mld. z Fondu dopravní infrastruktury a 20 mld. rozhodují samosprávně. My řešíme jen to, jestli budou rozhodovat 30, 40 nebo 90. A v tom já vidím ten problém. Takže se tu nemasírujme, kdo přeje peníze krajům, nebo nepřeje. Ten, kdo přeje peníze krajům, ten to zamítne, protože bude muset vláda říci - priorita školství a další a tam je nějaká valorizace. Když rozhodneme, tak to zakonzervujeme a budeme to řešit potom v jiných opatřeních, protože ty problémy vyplavou na povrch. Tady není jeden tábor, který by dával 130 mld., a druhý, který by dával jen 80, a tím je trochu mýlena i veřejnost, která to sleduje s rozpaky a nerozumí tomu.

Tolik moje poznámka, děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Přihlásil se pan poslanec Doležal. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, dovolte, abych i já něco řekl k tomuto tématu, ale nejdříve se zeptal - kde je vláda, kde je paní ministryně školství, za niž tady někteří tak horentně bojují a jiní naopak ne, aby nám řekla, jak to se školami vlastně bude? Možná by mě to docela zajímalo. Není to meritum věci.

Domnívám se, že rozpočtovým určením daní nevyřešíme fungování škol a školství, to se mělo řešit někde jinde a s někým jiným. Ale přesto mám dotaz na předkladatele, což je pan ministr, který se upřímně tady baví. Chci se ho zeptat, co předkladatel sleduje předkládáním tohoto zákona. Když nám ho předložil loni, bylo tam 17 %, když nám ho předkládá letos, je tam 15 %, a příští rok tam bude 13 %. Tak proč je tady vláda? Jsou to jenom pošťáci, nebo vyjadřují názor někoho jiného? Snad vláda má záměr, že chce přenést některé kompetence a chce o něčem rozhodovat.

Pokusím se reagovat na své předřečníky. Já jsem tady slyšel krásné vystoupení zpravodaje pana poslance Šustra, který říkal: tento zákon existuje a pro obce je to dobře. To je možná správné řešení, ale nic to nevysvětluje. Naopak nám řekl: schvalujme rychle, protože příští rok už tam bude jen 12 %, ale neřekl nám co a proč. To je velký dotaz. Pak vystoupí pan poslanec Martínek a řekne: tento zákon musíme schválit, to je hrozně dobře, že budou hospodařit kraje s penězi, které dostanou, ale zapomněl nám říci, že jeho pozměňovací návrh, který předložil, to znamená, že zakázal krajům s nimi hospodařit neboli rozhodl o tom, že budou jednotlivé normativy na přidělené peníze, takže sice hejtmani dostanou procento, to je dobře, ale podle zákona jim ministerstvo nařídí, na co to procento mají použít. Takže tím se vůbec nic neřeší. Pane poslanče, vy si z nás děláte akorát legraci. Vy říkáte: dáme jim peníze, ale řekneme, jak je utratí. To přece není fér. A co mě vůbec nejvíc překvapilo - poděkoval všem hejtmanům. Měl by se nejdřív ale domluvit se svým stranickým kolegou panem ministrem Škromachem, jak to s jejich hospodařením je a jak je to s jejich fungováním. Budeme jim děkovat, nebo je budeme obviňovat? To přece také není možné.

Pojďme se nejdříve bavit o tom, zdali chceme, aby kraje dostaly finanční prostředky a rozhodovaly o nich, anebo nechceme, aby dostaly finanční prostředky nebo o nich rozhodovaly, a pak je tedy zrušme, protože jsou zcela zbytečné. To je meritum věci, domnívám se.

Proto bych chápal vyjádření pana kolegy Bartoše, který se obává toho, že my převedeme peníze týkající se platů učitelů na kraje, a pak přijde paní ministryně, protože v jejím oprávnění to je, platy o 100 % zvýší a přiběhnou hejtmani, kteří budou plakat a říkat: ale my na to nemáme peníze. Ten problém je někde jinde.

Pane ministře, nerušte, já jsem vás také nerušil! (Smích v sále.) Děkuji.

Já bych hrozně rád, abychom se začali bavit o meritu věci, a ne si tady tahat triko, že my vám, hejtmani, peníze dáme, ale pak vám je zakážeme utrácet anebo vám nařídíme na co. Protože jestli dnes umožníme to, aby školy byly v jiném procesu neboli financovány jinak, pak proč nevyhovíme lesákům, kteří nám posílají maily a říkají: převedení na kraje je špatně. Proč nevyhovíme dalším? Panu ministru Škromachovi jsme také vyhověli a vzali jsme část prostředků na sociální dávky. Pak ale buď řekněme, že to chceme tak nebo onak, ale nehledejme něco uprostřed. Taková cesta neexistuje.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Do obecné rozpravy se přihlásil pan poslanec Radko Martínek.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážená paní místopředsedkyně, vaším prostřednictvím bych svému předřečníkovi chtěl vzkázat, že je to typický příklad, když někdo pořádně neposlouchá a pak vkládá slova, která nikdo druhý vůbec neřekl. Já jsem poděkoval všem zastupitelům, o hejtmanech jsem vůbec nemluvil, ale zase hejtmani jsou také zastupitelé, a tak se jich to také samozřejmě týká, jestli chce pan kolega Doležal.

Druhá věc je, že jsem také nikdy neříkal, že ministerstvo může a nějakým způsobem bude, nějakou vyhláškou, určovat, jak mají kraje používat daně. To pan kolega ví moc dobře také.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP