(15.20 hodin)
(pokračuje Bublan)

To, že na to policisté doplácejí, to vidím pomalu denně, protože dostávám zprávy od inspekce. Těch případů, které jsou vyšetřovány, od dopravních nehod a porušení nějakých jiných, vnitřních předpisů, je celá spousta a vždycky to je tak, že mi řeknou: on už to dělal předtím, tady už byly nějaké náznaky toho, že ten člověk není s tím řádem příliš sžitý.

Já vím, že je to možná slabá odpověď, ale jak se říká, na každého jednou dojde, takže i když jste si nezaznamenal poznávací značku, věřím tomu, že třeba jednou i tito policisté budou odhaleni a potrestáni. Současně je to takový apel na to, abychom se my všichni pokusili o nějakou vyšší morální úroveň. Určitě se to přenese i na policii, a já za to budu hodně bojovat.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane ministře. Ptám se pana poslance Římana, jestli ještě využije možnosti doplnit svou otázku.

 

Poslanec Martin Říman: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, těžko se mi to říká, ale ta vaše odpověď mě neuspokojila a já se obávám, že kdybyste na mé otázky, které jsem položil, takto odpověděl kterémukoli občanu České republiky, vaše odpověď by ho neuspokojila také, protože jak já, tak asi i všichni ostatní by v této souvislosti očekávali alespoň náznak nějakého konkrétního řešení, a nikoli obecný povzdech nad tím, že když je nemocná celá společnost, nedivme se, že je nemocná také policie. Koneckonců vzpomenu-li si na naši nedávnou debatu o pravidlech silničního provozu, o bodovém systému, o vysokých pokutách, kdy jsme namítali, že tady je velké nebezpečí pro rozšíření korupčního prostoru, tak vzhledem k vaší dnešní odpovědi mám více než důvodnou obavu, že naše námitky byly velmi oprávněné.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ptám se pana ministra, jestli ještě bude reagovat.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan Pane poslanče, já zde nechci příliš o tom polemizovat, já jsem vám ten náznak sdělil a ten je v tom, že policie sama má určité očistné mechanismy, jak se zbavit těchto lidí. Nebudu je zde vyjmenovávat. Naznačil jsem i to, že nový služební zákon bude mít ještě větší sílu na to, abychom se těchto lidí zbavovali, a to považuji za dostatečné. To, co bude konat třeba inspekce, jaké má připraveny kroky, to zde bohužel sdělit veřejně nemohu, ale určitě se koná spousta příprav a práce k tomu, aby se tyto jevy vymýtily.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Můžeme postoupit k další interpelaci a to je interpelace pana poslance Ivana Langera, opět na pana ministra Bublana. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, za necelé dva týdny si všichni připomeneme 15. výročí pádu komunistického režimu, 15. výročí 17. listopadu 1989. Předpokládám, že se všichni shodneme na tom, že tehdejší režim byl postaven na brutální a hrubé neúctě k základním lidským právům a že byl postaven především na pošlapávání a nerespektování těchto práv. Předpokládám, že se stejně tak shodneme na tom, že jedním z nejbrutálnějších nástrojů tehdejší totalitní komunistické moci byla Státní bezpečnost. Myslím si, že každý, kdo se spojil s činností a prací tehdejší Státní bezpečnosti, prokázal, jak jsou mu vlastní věci, jako je osobní svoboda, základní lidská práva a svobody. Myslím si také, že 15 let je dostatečná doba k tomu, aby z vrcholných funkcí a následně i z bezpečnostního aparátu demokratického právního státu tyto osoby zmizely. Myslím si, že 15 let je dostatek času pro to, aby bývalí příslušníci Státní bezpečnosti přestali sloužit v řadách Policie České republiky, bezpečnostního sboru demokratického právního státu.

Chci se vás proto z tohoto místa zeptat, kolik podle vašich informací do současné doby působí v řadách Policie České republiky bývalých příslušníků Státní bezpečnosti a co hodláte jako ministr, který je sice ve funkci krátce, přesto jako člověk, který má svoji osobní zkušenost s minulým režimem, udělat pro to, aby tito lidé okamžitě, a to bez nároku na výsluhy vyplývající ze služebního zákona, řady policie opustili.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana ministra Bublana, aby se ujal svých pěti minut, které má na odpověď.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, pane poslanče Langere, vy jste zde mluvil o působení Státní bezpečnosti a zmínil jste i to, že já mám nějakou osobní zkušenost. To mám a docela silnou, takže mi to není cizí, a i když už hodně zapomínám, tak si ještě některé věci pamatuji a asi vím, o čem mluvím.

Problém je trochu v něčem jiném. Já vám zde nemohu říci, kolik příslušníků bývalé Státní bezpečnosti dnes pracuje u policie nebo v jiných bezpečnostních složkách. Taková evidence se nevede a já jsem tomu i rád, že se nevede, protože bych to nepovažoval za dobré.

Obecně mohu říci, že jsou to možná jednotlivci, jsou to možná desítky lidí, kteří byli postupně prověřováni od roku 1989 až do současné doby, kteří pracují u policie, nezastávají určitě nějak vysoká místa a za těch 15 let prokázali, že jsou v policii platnými lidmi, kteří dělají dobře svou práci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP