(11.30 hodin)
(pokračuje Nečas)

Podpořila naši účast v misi v Afghánistánu, podpořila naši účast v misi v Iráku. Jasně jsme řekli, že takto jsou sestaveny naše priority, tyto návrhy že podporujeme. Jakékoliv návrhy jdoucí nad to nepodporujeme, protože jsou nad finanční, personální a logistické možnosti Armády České republiky. Tento náš návrh je zřetelný, jasný, naše hlasování naprosto výmluvné. To, o co se pokoušíte vy, je za cenu ohýbání ústavy a jejího lámání přes koleno pokusit se prosadit něco, co ve skutečnosti tato Sněmovna neodsouhlasila.

My jsme jasně řekli, že chceme hlasování o čtyřech misích odděleně, abychom mohli tyto své názory dát jasně najevo. Dámy a pánové, nepokoušejme se ohýbat ústavu. V tuto chvíli je jasné, že je tady vůle schválit tři zahraniční mise, a to všemi hlasy opoziční ODS. Jak si poradíte se svou čtvrtou misí, se kterou my nesouhlasíme, protože, znovu opakuji, že je nad finanční, personální a logistické možnosti Armády České republiky v jejím současném stavu, to je, dámy a pánové, hodně věcí vládní koalice, která má mimochodem dost poslanců, aby si i tuto čtvrtou misi, pro kterou my hlasovat nebudeme, tady prosadila.

Děkuji. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Petru Nečasovi. Hovořit bude pan ministr obrany Karel Kühnl.

 

Ministr obrany ČR Karel Kühnl Dovolím si jednu poznámku jen víceméně faktickou k počtu misí. Přece počet misí nemůže být svatou krávou. Rozhodující je počet vojáků vyslaných, stejně jako bude-li povodeň, nebudeme rozhodovat o tom, že vyšleme jenom dva záchranné sbory, a ne pět, které jsou potřeba.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Myslím si, že zaznělo všechno, co zaznít mohlo. Pouze k tomu dodám svoji interpretaci hlasování.

Už jsem se o přestávce snažil vysvětlit, že dost dobře není možné, aby se o jednotlivých návrzích z celku hlasovalo jiným kvorem než většinou přítomných poslanců. Pokud by někdo měl jiný výklad, varoval bych před tím. Co by bylo možné samozřejmě, je rozdělit návrh na šest samostatných usnesení a o těch hlasovat samostatně. Ale to tady nikdo nenavrhl. O šesti samostatných usneseních tady nikdo nenavrhl hlasovat. Já na tom trvám. Každý se může podívat do stenozáznamu. Je-li předkladatel přesvědčen o tom, že je třeba hlasovat o návrhu jako o celku, tak mu to ze své pozice předsedajícího nechci a neumím vyvracet.

V tuto chvíli dám hlasovat o návrhu pana ministra a poslance Karla Kühnla.

Vidím, že jsem vyprovokoval svým výkladem další poznámku pana poslance Tlustého.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, chci deklarovat podporu klubu ODS pro přerušení projednávání tohoto bodu, ale s dovětkem, že je to přerušení míněné na tento týden, to znamená k dokončení v pátek, to znamená zítra. Protože pokud bude přerušení až do příští schůze, tak se obáváme, že záměr, který tady projednáváme, to ohrozí. Bylo by dobré, kdyby pan ministr objasnil, jak si to dál časově představuje.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ještě předtím, než dám hlasovat o přerušení, pane ministře, prostor pro vás. Otázka zněla, jak si představujete, do kdy přerušit. Vy jste řekl do příští schůze. Pan poslanec Tlustý se ptal, zdali by to nešlo do zítřka.

 

Ministr obrany ČR Karel Kühnl Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, nechci zlehčovat tuto situaci, ale pokud kolegové z ODS jsou připraveni do zítřka změnit svůj postoj, tak samozřejmě do zítřka. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane ministře, takto já jsem panu poslanci Tlustému nerozuměl. Musela by být vláda tím, kdo řekne, že se bude hlasovat o jednotlivých návrzích zvlášť. Potom by to bylo možné.

 

Ministr obrany ČR Karel Kühnl Já jsem navrhl přerušení tohoto bodu v tomto okamžiku do příští schůze.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Je to ve smyslu jednacího řádu odročení do. Příští schůze začne, pomozte mi, od úterka za tři týdny. Kolikátého to bude? Dám hlasovat o tom, dámy a pánové, kdo souhlasí s odročením do 24. listopadu, do příští schůze. Příští schůze může být mimořádná. Nevím, zdali není přesnější do 38. schůze. To by bylo přesnější. 38. schůze může být vyvolána v mezidobí. Do 38. schůze. Je to dostatečně přesné.

 

Nejsou-li námitky, zahajuji hlasování (číslo 89). Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Karla Kühnla na odročení projednávání tohoto bodu do zahájení 38. schůze? Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat, protože ze 176 hlasujících bylo pro 88.

 

(Velký neklid v sále.) Hlásí se pan poslanec Milan Ekert.

 

Poslanec Milan Ekert: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, hlasoval jsem pro odložení, a na sjetině mám křížek. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: O námitce rozhodneme v hlasování pořadové číslo 90, které jsem zahájil. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 175 poslanců, 111 bylo pro, 9 proti. Tento návrh byl přijat.

 

Budeme opakovat hlasování o odročení projednávání tohoto bodu. Vidím, že chcete, abych vás odhlásil, takže vás odhlašuji. Prosím o novou registraci. Děkuji za to, že jste se přihlásili.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 91. Kdo souhlasí s návrhem na odročení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 171 poslanců, 91 bylo pro, 5 proti. Konstatuji, že tento návrh byl přijat.

 

Vrátíme se k němu na 38. schůzi. Předávám řízení paní místopředsedkyni Jitce Kupčové. (Stále velký neklid a hluk v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Kolegyně, kolegové, dalším bodem, kterým se budeme zabývat, je bod

 

92.
Vládní návrh na prodloužení doby působení kontingentu Armády České republiky
v souboru mezinárodních opatření k řešení situace v Irácké republice v roce 2005
/sněmovní tisk 773/

 

Prosím nejdříve, aby se zklidnila atmosféra. Prosím ministra obrany pana Karla Kühnla, aby se ujal úvodního slova.

 

Ministr obrany ČR Karel Kühnl Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, předložený návrh na prodloužení doby působení kontingentu AČR v souboru mezinárodních opatření k řešení situace v Irácké republice v roce 2005 je předkládán v souvislosti s úsilím mezinárodního společenství a prozatímní irácké vlády zajistit bezpečnost a stabilitu v zemi v období příprav a realizace voleb do prozatímního národního shromáždění. Volby se mají konat do konce ledna příštího roku.

Organizace Spojených národů v souladu s žádostí prozatímní irácké vlády a s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1546 vyzvala země mezinárodního společenství k poskytnutí vojenských příspěvků do mnohonárodních sil v Iráku s cílem zajistit v této době bezpečné a stabilní prostředí. Vzhledem k významu této žádosti OSN přehodnotila vláda České republiky své původní záměry a navrhuje prodloužit stávající působení příslušníků vojenské policie v Iráku do konce února roku 2005.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP