(11.20 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nyní bude hovořit pan poslanec Černý.

 

Poslanec Alexander Černý: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, jsme tady přesvědčováni o tom, že kdyby měl někdo cit pro konsensus, kdyby se chtěl domluvit, tak se rozhodně domluví, a já věřím, že nikdo z nás, jak sedíme v této Sněmovně, o tom nepochybuje, že to tak nakonec dopadne. Jsem hluboce přesvědčen o tom, že tak jak zněly velmi logicky argumenty, které tady předkládal pan kolega Nečas, že navzdory logice těchto argumentů nakonec ODS dospěje nezvratně k závěru, že se zachová opět státotvorně, a i kdyby náhodou koalice do té doby "stojedničku" nesehnala, tak pomůže. Troufám si tvrdit a vsadit na to leccos, že to tak nakonec dopadne. (Velký hluk na pravé straně sálu.)

Pan ministr Kühnl před chvílí zdůvodňoval, v čem je problém. Ano, Evropská unie cítí šanci a potřebu tu a tam na svá bedra převzít něco, čímž uvolní poněkud ruce Severoatlantické alianci. My všichni to chápeme. Současně si uvědomujeme, že tím, že uvolníme ruce Severoatlantické alianci, povede to pravděpodobně k tomu, že ona těchto uvolněných rukou okamžitě využije k tomu, aby demokracii šířila svými obvyklými metodami kdekoliv jinde ve světě, jak to zrovna vládce v Bílém domě napadne.

A v tom je právě zakopaný pes. Nejde o detaily, nejde o to, jestli je misí dost, nebo málo, ani nejde o to, kolik stojí; v našem vojenském rozpočtu se vždy najde dost prostředků na jakýkoliv počet zahraničních misí. Jde prostě o to, že ODS v tuto chvíli velmi vadí, že by se najednou mohlo ukázat, že někde v Evropě se dá leccos dělat i bez účasti Severoatlantické aliance, i bez účasti Američanů. A to je precedens, který by se mohl v budoucnu velmi krutě nevyplatit.

Není to poprvé, kdy tato Sněmovna narazila na problém, že ODS se chová jako takový ten čertík, co vyskakuje z krabičky, kdykoliv se začne uvažovat o tom, že by Evropa snad někdy v budoucnu mohla uvažovat o vlastních ozbrojených mechanismech, možná dokonce o vlastních plánovacích kapacitách pro ozbrojené akce. To jsou prostě věci, které by logicky vedly ve svém důsledku k tomu, že by klesal vliv Spojených států amerických, chcete-li, tedy onoho transatlantického spojení, o které jde našim kolegům po pravici především.

Chápu to jako jakýsi symbolický dárek, který chce ODS věnovat staronově zvolenému prezidentu USA, a neví, jak se zviditelnit. Je pochopitelné, že hlas britského premiéra nebo guvernéra Kalifornie byl ve všech světových televizích, Václav Klaus se sice vyjádřil kladně k volbě prezidenta Bushe, nicméně můžeme to zdůraznit ještě tímto divadlem v parlamentě.

Takže bych vás prosil, nazývejme věci pravými jmény. Opravdu nejde o to, jestli misí je pět, šest nebo dokonce více, nejde dokonce ani to, jestli stojí o miliardu více. To všechno je podružné. Uvidíte sami, že do konce tohoto roku máme ještě relativně dost času, a tato Sněmovna už několikrát prokázala, že stojí-li o to, dokáže jednat velice rychle, a já vám garantuji, že se nemusíte obávat, že největší mezinárodní lapsus, který hrozí České republice, a sice že by musela v Bruselu vysvětlovat, jak to, že chce stáhnout své lidi ze zahraničních misí, bude včas zažehnán.

Přeji vám hodně úspěchů při této práci, i když vás mohu ujistit, že vám v tom pomáhat nebudeme. (Potlesk z levé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Nyní vystoupí ministr obrany a poslanec Karel Kühnl.

 

Ministr obrany ČR Karel Kühnl Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, jakkoliv se necítím tvrdohlavým ministrem a rád bych, aby také ostatní kolegové ve Sněmovně projevovali tolik vstřícnosti jako já (oživení v sále), chtěl bych navrhnout jednu věc, a to procedurálně. Zdá se, že situace není zralá k závěrečnému hlasování. Proto bych navrhl přerušení tohoto bodu před závěrečným hlasováním, které je nyní před námi, do příští schůze Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: O procedurálním návrhu se hlasuje bez rozpravy. (Velký hluk v sále, protestní hlasy.) Dobře. Budete přerušeni, pánové.

S přednostním právem - pro pořádek konstatuji, že pan ministr Škromach otevřel svým vystoupením rozpravu. Do rozpravy se jako první hlásil pan poslanec Severa, pak pan poslanec Nečas, ale s přednostním právem pan místopředseda Filip.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji ministrovi obrany i za ten procedurální návrh. Já ten návrh podporuji, protože by kromě těch slavnostních řečí tady mělo být také mluveno nejen o tom, kolik to stojí, ale jaké je stanovisko k jednotlivým válečným hazardním hrám proti Organizaci spojených národů a její Radě bezpečnosti. A o tom tady ministr obrany a nikdo z vás nemluvil. Je trochu ostudou, že si hrajeme na válečníky v době, kdy občané České republiky mají úplně jiné starosti, zejména finanční. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Severa.

 

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, já bych byl rád, abychom dosti vážně uvážili kroky, které učiníme. Chci za stálou delegaci Parlamentního shromáždění NATO říci několik informací.

Na jarním zasedání v Bratislavě, které proběhlo na přelomu května a června, byly všechny státy žádány o to, aby hledaly co možná nejvíce prostředků na posílení jednotlivých misí. My se v tuto chvíli chystáme udělat něco, co zhruba za 14 dní na zasedání Parlamentního shromáždění NATO v Itálii stěží budeme moci vysvětlit. Já bych prosil o rozvahu a možnost jakéhokoliv dalšího jednání, protože tento krok, pokud bychom neschválili žádnou misi jen proto, že tady bude argument, že jsou mise čtyři, tak jedna mise - pro vaši informaci, máte všichni ten materiál - má deset osob. Tento argument bude tak slabý, že se domnívám, že to nevysvětlíme nikomu.

Prosím vás o rozvahu, abychom na mezinárodní scéně, jen proto, že tady vedeme prestižní souboj, nenadělali mnoho problémů.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Nyní má slovo pan poslanec Nečas.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, dovolte mi, abych se pokusil posunout celou tuto záležitost k nějakým závěrům. Já chci jednoznačně říci, že Občanská demokratická strana již v rozpravě, neřkuli ve svých mediálních vyjádřeních, s dostatečným předstihem jasně řekla, že dlouhodobě je ochotna podporovat paralelně běžící dvě zahraniční mise, za výjimečných okolností, jako je například souběh dobíhající a další mise, je ochotna podporovat i mise tři. To jsme řekli jasně. Tento náš názor je konzistentní, dlouhodobý. Každý, kdo se podívá do uplynulých let na naše hlasování a na naše vystupování ve Sněmovně, uvidí, že zazněl vždy a vždy byl takto podpořen hlasováním.

Bez jakékoliv konzultace s kýmkoliv v parlamentu, bez jakékoliv konzultace s kýmkoliv z opozice, vláda sem předložila návrh, který počítá se čtyřmi zahraničními účastmi, protože je třeba do irácké mise - tady bych chtěl prostřednictvím pana předsedající vzkázat panu poslanci Severovi - v tuto chvíli je třeba započítat i účast našich vojenských policistů, přestože nejsou součástí tohoto materiálu, takže fakticky jsou to čtyři mise, o kterých v současné době parlament jedná.

Občanská demokratická strana všemi svými hlasy, přesně v souladu se svými prioritami, přesně v souladu se svým programem, přesně v souladu se svými prohlášeními jasně zde deklarovanými, podpořila naši účast v zahraniční misi KFOR.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP