(17.40 hodin)
(pokračuje Páralová)

Své pevné přesvědčení čerpám z odborných názorů špičkových expertů. Pokud by byla tato úprava přijata a následně opět napadena pro rozpor s ústavním pořádkem, lze očekávat stejný výsledek řízení před Ústavním soudem jako v předchozím případě, tedy její zrušení. Proto dávám návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona, který vláda Sněmovně předložila a který právě projednáváme pod číslem tisku 721.

Jménem poslaneckého klubu Občanské demokratické strany oznamuji předem, že pokud bude tento hluboce protiústavní návrh zákona, ohrožující ústavní svobody a práva občanů České republiky garantované ústavou, schválen, jsou poslanci Občanské demokratické strany připraveni svou ústavní stížnost zopakovat. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Páralové. Další přihlášky do rozpravy nejsou, takže rozpravu končím. Ptám se pana ministra, zdali hodlá přednést závěrečné slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já samozřejmě bych mohl poměrně dlouze vysvětlovat celou story, jak vznikal tento zákon nebo tato změna. Každopádně chci tady pouze odmítnout jednoznačně stanovisko, že by byl tento návrh v rozporu s ústavou nebo s Listinou lidských práv, a možná bych jenom krátce poukázal na to, že téměř ve všech evropských zemích se rozšiřují vyšší kolektivní smlouvy automaticky a nikdo nevznáší žádné námitky. Myslím si, že návrh, který tady přednesla paní poslankyně Páralová, by v podstatě vedl k daleko složitějším, těžkopádným a byrokratickým postupům, které by zatěžovaly zaměstnavatele.

Možná jenom ještě jednou zdůrazňuji, že ten návrh, tak jak je předložen, byl dohodnut v rámci sociálních partnerů, to znamená odborových svazů a Svazu zaměstnavatelů.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Pane zpravodaji, prostor pro vás.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Já jenom konstatuji, že v obecné rozpravě padl návrh na zamítnutí předloženého zákona.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Paní a pánové, já vás odhlásím a poprosím o novou registraci. (Probíhá registrace.) Připomínám těm, kteří přišli před chvilkou, že paní poslankyně Páralová v rámci obecné rozpravy předložila návrh na zamítnutí této předlohy.

Pan poslanec Laštůvka má náhradní kartu číslo 19. Pan poslanec Severa má náhradní kartu číslo 23.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 105. Kdo souhlasí s návrhem na zamítnutí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 128 poslanců, 39 pro, 75 proti. Návrh paní poslankyně Páralové nebyl schválen.

 

A budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předseda Poslanecké sněmovny navrhl přikázat předložený návrh k projednání… Pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, pouze pro stenozáznam. Nezpochybňuji hlasování. Na sjetině se objeví proti návrhu, hlasoval jsem pro, ale marně.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, bude vám věřeno. (Smích poslanců KSČM.)

Předseda navrhuje přikázat k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Je někdo jiného názoru? Pokud ne, přistoupíme k hlasování.

 

Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 106. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 129 poslanců, pro bylo 121, proti 1, takže jsme návrh přikázali tomuto výboru k projednání.

 

Já děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi a končím první čtení tohoto návrhu zákona.

 

Dámy a pánové, nyní se vrátíme k bodu číslo

 

22.
Návrh poslanců Hynka Fajmona, Aleny Páralové, Petra Nečase,
Kateřiny Dostálové, Miroslava Krajíčka, Lucie Talmanové a Miroslavy Němcové
na vydání zákona o odškodnění obětí okupace Československa vojsky
Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky,
Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky
/sněmovní tisk 672/ - prvé čtení

 

který byl včera přerušen po ukončení rozpravy a závěrečných slovech. Má se tedy hlasovat o návrhu na zamítnutí. Je to, připomínám, návrh pánů poslanců Hynka Fajmona, Aleny Páralové atd. Uváděla ho místopředsedkyně paní Němcová, zpravodajem byl pan poslanec Václavek.

 

Dámy a pánové, kdo souhlasí s návrhem na zamítnutí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 129 poslanců, 31 bylo pro, 60 proti, takže tento návrh nebyl přijat.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru rozpočtovému. Má někdo jiný návrh? Paní místopředsedkyně Němcová má jiný návrh.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážený pane místopředsedo, dávám návrh k projednání výboru, který tuto materii projednával, když byla předložena poprvé, tedy asi před rokem, a to je výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Pan místopředseda vlády Škromach. (Posl. Škromach: Výbor sociální a zdravotní.) Ano - výbor pro sociální politiku a zdravotnictví. Takže jsou tu dva doplňující návrhy. Rozhodneme o nich hlasováním.

 

Nejprve o návrhu organizačního výboru na přikázání výboru rozpočtovému. Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 108. Kdo s tímto přikázáním souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 133 poslanců, 88 pro, 8 proti. Návrh byl přijat.

 

Kdo souhlasí s tím, aby návrh byl přikázán výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, ať to dá najevo v hlasování 109, které jsem zahájil, tím, že zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 133 hlasujících bylo pro 37, proti 29. Tento návrh nebyl přijat.

 

A v hlasování pořadové číslo 110 rozhodneme o přikázání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Kdo s tímto souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 133 poslanců, 43 bylo pro, 32 proti, takže ani tento návrh nebyl přijat.

 

Končím první čtení tohoto poslaneckého návrhu s konstatováním, že návrh byl přikázán rozpočtovému výboru. Děkuji všem aktérům.

 

Nyní budeme projednávat bod

 

23.
Návrh poslanců Josefa Janečka, Viléma Holáně a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1988 Sb.,
o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 677/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády máme k dispozici pod číslem 677/1 a já prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl poslanec Josef Janeček. Vás ostatní prosím o klid.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážené dámy, vážení pánové, kolegové a kolegyně. Předložený návrh úpravy je vcelku jednoduchý a jasný je i účel předložené novely. Tím pravým smyslem je zavést novou dávku státní sociální podpory, která by byla vyplácena ve prospěch rodin, které mají ve své péči tři či více dětí či alespoň jedno dítě těžce zdravotně postižené.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP