(11.10 hodin)
(pokračuje Kühnl)

Já jsem k tomu připraven od první chvíle, kdy jsem se stal ministrem obrany a kdy jsem samozřejmě již převzal předchozí návrh vlády na vyslání misí. Kolegové z ODS dobře vědí, že nikdy jsem diskusi neodmítl. Myslím si ale, že diskuse se má odehrávat ve chvíli, kdy z ní nebudou přímo vyplývat negativní signály vyslané do zahraničí vůči našim partnerům.

Ještě jednou tedy na kolegy z ODS apeluji, aby byli tak laskavi a přehodnotili svoje stanovisko. Myslím si, že jsme k tomu přispěli i tím, že jsme se vrátili k proceduře jednotlivých kroků. Tato vstřícnost by měla být následována opačnou vstřícností.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Nyní vystoupí pan místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach, potom předseda klubu sociálních demokratů Petr Ibl.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, myslím, že toto rozhodování je daleko důležitější, než možná na první pohled vypadá, protože má dalekosáhlé důsledky v mezinárodních vztazích České republiky. Tady nejde o nějaké žabomyší války mezi poslanci, mezi stranami v rámci České republiky. Tady jde o zodpovědnost, kterou bychom měli vyjádřit.

Samozřejmě je možné diskutovat o tom. Byly zde už dříve vedeny diskuse, zda o určitých operacích Armády České republiky v zahraničí má rozhodovat pouze vláda, zda má rozhodovat parlament, v jaké konstelaci apod. Ve chvíli, kdy se hovoří o hledání konsensu, a myslím, že by nebylo cílem prohlasovat silově většinou vládní koalice takováto zásadní rozhodnutí. Tady je třeba daleko širší politický konsensus. Určitě je to také zpráva pro naše spojence. Zpráva nebude dobrá. Jestliže rozhodne parlament, tak budeme takto hodnoceni a takto vnímáni. Myslím, že to není otázka hledání kompromisu. Kompromis není to, že řeknu ano, já buď s tím souhlasím, nebo ne. Je to hledání společného řešení.

Zde existuje jakási většina pro vyslání misí, které tady zazněly. Věřím tomu, že i ODS přehodnotí své stanovisko k této věci a najde odvahu postavit se chlapsky k tomu, že chceme, aby Česká republika byla vnímána jako spolehlivý partner, jako partner jak Evropské unie, tak v rámci Severoatlantické aliance. Věřím, že kolegové poslanci a poslankyně zváží tuto situaci a rozhodnou se skutečně tak, jak by se měli rozhodnout reprezentanti České republiky. Je škoda, že jsme došli k této situaci, že je to stavěno jako spor vládní koalice a opozice. O tom to přece není.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu místopředsedovi vlády. Nyní bude hovořit pan poslanec Petr Ibl.

 

Poslanec Petr Ibl: Děkuji, pane místopředsedo. Jsme v situaci, kdy bychom neměli vystupovat jako jednotlivé politické strany, jako koalice a opozice, ale že bychom měli hájit zájmy České republiky. Česká republika se zavázala svým členstvím v Evropské unii, že bude ctít sliby, které dala světu a které dala sama sobě. Současně je Česká republika členem Severoatlantické aliance a jako taková by měla plnit závazky, které dala tam.

Klub sociální demokracie samozřejmě má také v sobě různé osobnosti, různé individuality, které mají na jednotlivé mise různý pohled. Nicméně myslím si, že osobní ambice, osobní úvahy by měly jít v tuto chvíli stranou a měli bychom se chovat jako zástupci České republiky, kteří byli nominováni lidmi, aby rozhodovali za ně. Přestože v sociální demokracii existují různé návrhy a různé pocity k těmto jednotlivým misím a k zastoupení České republiky v jednotlivých akcích Severoatlantické aliance, případně Evropské unie, tak klub sociální demokracie jako celek bude podporovat vyslání, a to do všech misí. Takto by se měl zachovat parlament alespoň většinově, včetně opozice.

Teď na adresu Občanské demokratické strany. Připadá mi to, že prohráli v demokratické volbě a v demokratickém hlasování a začali se chovat, jako když jim někdo sebere hračky. Myslím, že rozum bychom měli mít v hrsti všichni a v této věci rozhodovat s chladnou hlavou a chladným rozumem.

Proto žádám podobně jako pan ministr obrany, aby i členové Občanské demokratické strany ještě jednou přehodnotili svůj postoj nebo rozhodnutí k této věci, aby podpořili předložený návrh, jak byl projednáván zde ve Sněmovně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Petru Iblovi. Nyní vystoupí pan poslanec Vlastimil Tlustý, poté pan poslanec Alexander Černý, který dnes zastupuje předsedu klubu se všemi právy.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi konstatovat, že v této zemi se začínají dít divné věci. Tady sedm let vládne sociální demokracie, nezaměstnanost stoupla na několikanásobek, státní dluh stoupl na několikanásobek, tato vláda prokazatelně hospodaří od deseti k pěti a vyvěšuje plakáty o tom, jak někdo jiný, kdo celou dobu marně se pokouší zastavit tento negativní vývoj, je obviňován - přečtěte si, na jakých plakátech.

Ministr, který má tunu másla na hlavě, který neprojednal příslušnou záležitost, jak se ukazuje, nejen v koalici, ale zejména ne s opozicí, nás zde vyzývá, abychom vzali rozum do hrsti. Přitom jestli zde někdo může vzít rozum do hrsti, je to jedině a pouze on, když vezme na vědomí realitu a nebude se ji pokoušet tímto směšným způsobem překrucovat, pane ministře.

Ta realita je tato - a dovolte mi ji říci úplně nejsrozumitelněji. Občanská demokratická strana podpořila tři mise, tyto tři mise získaly ústavní většinu a byly evidentně schváleny. Občanská demokratická strana nepodpořila čtvrtou misi, uvedla proč, tato mise nezískala ústavní většinu a evidentně nebyla schválena. Přestože vy tuto realitu nechcete vzít na vědomí, trváte na tom, že schválena byla. My vám říkáme - přiznejte, že nebylo dosaženo ústavní kvorum, schválena nebyla, zbudou tři, které podporuje ústavní většina této Sněmovny, a vše bude schváleno a vyřešeno. Jediným problémem této Sněmovny v tuto chvíli je tvrdohlavost ministra a některých dalších, kteří nechtějí realitu přiznat.

Znovu opakuji, pane ministře: Tady řekněte, že nebyl schválen jeden návrh, protože nezískal ústavní většinu, budeme hlasovat o třech částech celkového usnesení, které jsou ke schválení, a všechno je dosaženo. Nemusí se tady nic složitě řešit. Nemusíte nás tady ani dojímat, ani přesvědčovat. Vezměte na vědomí realitu. Poprosil bych o to nejen pana ministra, ale i vás. Děkuji. (Potlesk z řad ODS.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP