(10.40 hodin)
(pokračuje Kasal)

Kdo souhlasí s námitkou pana poslance Nečase a Plevy proti postupu předsedajícího, ať to dá najevo v hlasování pořadové číslo 84. Kdo je proti?

Hlasovalo 176 poslanců, 83 bylo pro, 71 proti. Námitce nebylo vyhověno.

 

Jako problém to vnímám a může to sloužit jako podnět ústavněprávnímu výboru, aby v tom propříště zjednal jasno.

Vypořádali jsme se s bodem číslo dvě a přistoupíme k bodu číslo tři.

 

Poslanec Vilém Holáň: Bod třetí. Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s prodloužením působení sil a prostředků Armády České republiky v mnohonárodních silách v Irácké republice v celkovém počtu do deseti osob na dobu od 1. ledna do 31. prosince 2005.

Předkladatel doporučuje, zpravodaj zahraničního výboru doporučuje a zpravodaj výboru pro obranu a bezpečnost doporučuje.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 85, které jsem zahájil. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 176 poslanců, 132 bylo pro, 33 proti. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Vilém Holáň: Bod čtvrtý. Sněmovna vyslovuje souhlas s pobytem příslušníků iráckých ozbrojených sil v počtu do 100 osob na území České republiky na dobu od 1. ledna do 31. prosince 2005 za účelem jejich výcviku.

Předkladatel doporučuje, zpravodaj zahraničního výboru také a zpravodaj pro obranu a bezpečnost také.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasování pořadové číslo 86 bylo zahájeno. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 178 poslanců, 133 bylo pro, 28 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vilém Holáň: Bod pátý. Sněmovna vyslovuje souhlas s prodloužením působení sil a prostředků Armády České republiky v rámci ISAF (International Security Assistance Force) v Afghánistánu v celkovém počtu do 90 osob na dobu od 1. ledna do 31. prosince 2005.

Ministr doporučuje, já doporučuji a kolega Vidím také doporučuje.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasování pořadové číslo 87 bylo zahájeno. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 177 poslanců, 129 pro, 36 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vilém Holáň: Bod šestý. Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s působením sil a prostředků Armády České republiky v operacích sil rychlé reakce organizace Severoatlantické smlouvy (NATO Response Force) mimo území České republiky v celkovém počtu do 35 osob v době od 1. července 2005 do 15 ledna 2006 s tím, že o vyslání do konkrétní NRF rozhodne vláda, která o každém takovém rozhodnutí neprodleně informuje obě komory Parlamentu ČR.

Předkladatel doporučuje, já také, kolega Vidím také.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasování pořadové číslo 88 probíhá. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 177 poslanců, 137 pro, 34 proti, tento návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o usnesení jako celku. Teď se změní kvorum na 101. Hlásí se pan poslanec Vlastimil Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, dovolte mi požádat o 15minutovou přestávku na poradu poslaneckého klubu ODS.

Svolávám klub ODS do Státních aktů.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: V 11 hodin budeme pokračovat.

 

(Jednání přerušeno v 10.48 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP