Stenografický zápis 37. schůze, 5. listopadu 2004


(Schůze zahájena v 9:01 hod.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Pavel Hojda
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Petr Braný


51. Vládní návrh zákona o hodnocení a snižování hluku v životním prostředí /sněmovní tisk 639/ - třetí čtení

Poslanec Miloš Patera
Poslanec Alfréd Michalík
Poslanec Miloš Patera
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Vlastimil Ostrý
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka


65. Vládní návrh zákona o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 637/ - třetí čtení

Poslanec Miloslav Kučera
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Martin Říman


52. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. /sněmovní tisk 647/ - třetí čtení

Poslanec Miloš Kužvart
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Miloš Kužvart
Místopředseda PSP Ivan Langer


60. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 349/ - třetí čtení

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Ministr a předseda Legislativní rady vlády ČR Jaroslav Bureš


55. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 648/ - třetí čtení

Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Josef Janeček


53. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 646/ - třetí čtení

Poslanec Miloš Kužvart
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Rudolf Tomíček


54. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 693/ - třetí čtení

Poslankyně Iva Šedivá


100. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 718/ - třetí čtení

Poslanec Jiří Papež
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Antonín Macháček
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jozef Kubinyi
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec František Beneš
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Miroslav Svoboda
Poslanec František Pelc
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Radim Turek
Poslanec Václav Frank
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Vlastimil Ostrý
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 11.40 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.57 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Miroslav Kalousek


101. Vládní návrh zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 781/ - třetí čtení

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec František Pelc
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec František Pelc
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek


56. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 275/ - třetí čtení

Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář
Poslanec Milan Bičík
Poslanec Petr Pleva


58. Návrh poslanců Taťány Fischerové a dalších na vydání zákona o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 650/ - třetí čtení

Poslankyně Zuzka Rujbrová


59. Vládní návrh zákona o některých opatřeních ve vztahu k Irácké republice /sněmovní tisk 627/ - třetí čtení

Poslanec Jan Kavan


102. Návrh na potvrzení předsedy volebního výboru

Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Jiří Václavek


45. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o předávání a zpětném přebírání osob podepsaná dne 9. dubna 1998 v Sofii a Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky, kterou se mění a doplňuje Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o předávání a zpětném přebírání osob podepsaná dne 9. dubna 1998 v Sofii, podepsaná dne 27. července 2004 v Sofii /sněmovní tisk 795/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Karel Šplíchal
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno ve 12.55 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.03 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


70. Návrh Kodexu Českého rozhlasu /sněmovní tisk 586/

Poslanec Petr Pleva


71. Roční účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2003 a Výroční zpráva o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení /sněmovní tisk 621/

Ministr pro místní rozvoj ČR Jiří Paroubek
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Eduard Vávra
Poslankyně Miroslava Vlčková
Poslanec František Vnouček
Poslanec Eduard Vávra
Poslankyně Miroslava Vlčková
Poslanec Tomáš Kvapil
Ministr pro místní rozvoj ČR Jiří Paroubek
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Vilém Holáň


72. Informace o financování vývozu se státní podporou za rok 2003 /sněmovní tisk 675/

Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Karel Vymětal


73. Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (období leden - prosinec 2003) /sněmovní tisk 676/

Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Karel Vymětal


74. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky od 1. ledna do 31. března 2004 /sněmovní tisk 695/

Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Pavel Hönig


75. Zpráva o plnění Programového prohlášení vlády /sněmovní tisk 717/

Poslanec Michal Doktor
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Petr Nečas
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Václav Exner
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jan Vidím


76. Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2003 /sněmovní tisk 726/

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Ladislav Urban
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Ladislav Urban


77. Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2003 /sněmovní tisk 736/

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Tomáš Teplík


78. Výroční zpráva a Účetní závěrka Fondu národního majetku České republiky za rok 2003 /sněmovní tisk 748/

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Jaroslav Gongol
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka


79. Roční zpráva o situaci na kapitálovém trhu v roce 2003 /sněmovní tisk 753/

Poslanec Martin Kocourek
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Schůze skočila v 15.42 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP