Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Emil Jaroš

Schůze: 3, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 42

3. schůze (27. - 28. 1. 1993)

Bod č. 4
část č. 3 (27. 1. 1993)

7. schůze (23. - 25. 3. 1993)

Bod č. 7
část č. 4, část č. 6 (23. 3. 1993)

XXIX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 27 (25. 3. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

část č. 45 (1. 6. 1993)

Bod č. 9
část č. 12, část č. 15 (19. 5. 1993)

XXIX. Návrh poslance Emila Jaroše na zákaz kouření v některých prostorách budovy Poslanecké sněmovny
část č. 45 (1. 6. 1993)

10. schůze (15. - 17. 6. 1993)

Bod č. 14
část č. 13 (16. 6. 1993), část č. 15 (17. 6. 1993)

Bod č. 16
část č. 20 (17. 6. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

Bod č. 36
část č. 38, část č. 40 (10. 7. 1993)

Bod č. 43
část č. 47 (10. 7. 1993)

14. schůze (9. - 11. 11. 1993)

Bod č. 11
část č. 13 (10. 11. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

Bod č. 8
část č. 11 (2. 12. 1993)

Bod č. 31
část č. 50 (8. 12. 1993), části č. 53-54 (9. 12. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

Bod č. 14
části č. 8-9 (16. 2. 1994)

Bod č. 15
část č. 11 (16. 2. 1994)

Bod č. 32
část č. 30, část č. 34 (18. 2. 1994)

17. schůze (22. - 24. 3. 1994)

Bod č. 6
část č. 6 (22. 3. 1994)

18. schůze (26. - 29. 4. 1994)

Bod č. 3
části č. 2-3 (26. 4. 1994)

23. schůze (27. - 29. 9. 1994)

XXVII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 15 (29. 9. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

část č. 39 (13. 12. 1994)

Bod č. 5
část č. 10 (7. 12. 1994)

28. schůze (7. - 9. 2. 1995)

část č. 21 (9. 2. 1995)

Bod č. 29
části č. 15-16 (8. 2. 1995)

29. schůze (14. - 17. 3. 1995)

Bod č. 15
část č. 9 (15. 3. 1995)

Bod č. 20
část č. 14 (15. 3. 1995)

Bod č. 26
část č. 24 (16. 3. 1995)

30. schůze (18. - 20. 4. 1995)

část č. 13 (19. 4. 1995)

Bod č. 10
část č. 15 (19. 4. 1995)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

XVII. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 19. dubna 1995 a vrácený prezidentem republiky
část č. 12 (24. 5. 1995)

Bod č. 30
části č. 27-28 (25. 5. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

části č. 24-25 (22. 6. 1995), část č. 40 (27. 6. 1995)

Bod č. 5
část č. 31 (23. 6. 1995)

Bod č. 14
část č. 18 (21. 6. 1995)

Bod č. 22
část č. 44 (28. 6. 1995)

Bod č. 24
část č. 47 (28. 6. 1995)

Bod č. 32
část č. 52 (28. 6. 1995), část č. 55 (29. 6. 1995)

34. schůze (26. - 28. 9. 1995)

XXIX. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců.
část č. 23 (28. 9. 1995)

36. schůze (31. 10. - 3. 11. 1995)

část č. 1 (31. 10. 1995)

IX. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
část č. 18 (2. 11. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

část č. 1 (5. 12. 1995)

VII. Návrh poslanců Tomáše Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1894 - prvé čtení
část č. 21 (7. 12. 1995)

XVII. Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona o síti zdravotnických zařízení a o změně zákona ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, podle sněmovního tisku 1944 - prvé čtení
část č. 23 (7. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

XXIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 36/1975 Sb., o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, ve znění zákona ČNR č. 137/1982 Sb. (sněmovní tisk 2088) - prvé čtení
část č. 12 (7. 2. 1996)

XXVIII. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců
část č. 16 (8. 2. 1996)

XXXXIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2082) - prvé čtení
části č. 31-32 (9. 2. 1996)

L. Návrh poslance Emila Jaroše a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi, ve znění zákona č. 425/1990 Sb. (sněmovní tisk 1978) - prvé čtení
část č. 32 (9. 2. 1996)

LII. Návrh poslanců Emila Jaroše a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2011) - prvé čtení
části č. 33-34 (9. 2. 1996)

LIV. Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře (sněmovní tisk 1990) - prvé čtení
část č. 34 (9. 2. 1996)

LVIII. Návrh poslanců Josefa Pavely a dalších na vydání zákona o veřejném ochránci práv (sněmovní tisk 2007) - prvé čtení
část č. 37 (13. 2. 1996)

LXIV. Návrh poslanců Pavla Severy a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2025) - prvé čtení
část č. 40 (13. 2. 1996)

40. schůze (12. - 15. 3. 1996)

2. Návrh poslance Josefa Ježka a dalších na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, podle sněmovního tisku 1912 druhé čtení
část č. 9 (13. 3. 1996)

56. Zpráva ministra zdravotnictví o stavu v resortu zdravotnictví, příčinách současné situace a způsobech jejího řešení
části č. 34-35 (15. 3. 1996)

42. schůze (23. - 26. 4. 1996)

XXIV. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců
část č. 15 (25. 4. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP