Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Vladimír Řezáč

Schůze: 3, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

3. schůze (27. - 28. 1. 1993)

XVI. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 14 (28. 1. 1993)

7. schůze (23. - 25. 3. 1993)

Bod č. 11
část č. 9 (24. 3. 1993)

XVII. Zrušení rozhodnutí městské rady Českého Brodu ze dne 2. 9. 1992
část č. 14 (24. 3. 1993)

8. schůze (20. - 22. 4. 1993)

II. Aktuální problematika v oblasti školství, rozpočtová situace v jednotlivých typech školských zařízení a vládní návrh koncepce rozvoje této oblasti
část č. 6 (20. 4. 1993)

III. Zpráva o stavu národního hospodářství České republiky
části č. 12-13 (21. 4. 1993)

IV. Informace vlády o výsledku soutěže na využití bývalého vojenského prostoru Ralsko-Mladá
část č. 17 (21. 4. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

Bod č. 10
část č. 20 (20. 5. 1993)

Bod č. 11
část č. 21 (20. 5. 1993)

10. schůze (15. - 17. 6. 1993)

IX. Návrh poslance Ludvíka Motyčky na usnesení Poslanecké sněmovny k prodlužování práva užívání vydražených provozních jednotek
část č. 6 (15. 6. 1993)

Bod č. 12
část č. 9 (16. 6. 1993)

XV. Zpráva o činnosti Generální prokuratury České republiky
část č. 18 (17. 6. 1993)

Bod č. 16
část č. 20 (17. 6. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

Bod č. 5
část č. 4 (7. 7. 1993)

Bod č. 27
část č. 24, část č. 28, část č. 30 (9. 7. 1993)

13. schůze (12. - 15. 10. 1993)

IV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 498
část č. 10 (13. 10. 1993)

VIII. Zpráva o bezpečnostní situaci v České republice
část č. 11 (13. 10. 1993)

14. schůze (9. - 11. 11. 1993)

Bod č. 7
část č. 6 (9. 11. 1993)

Bod č. 8
část č. 8 (9. 11. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

část č. 1 (1. 12. 1993)

Bod č. 17
část č. 40 (7. 12. 1993)

Bod č. 18
část č. 41 (7. 12. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

Bod č. 14
část č. 9 (16. 2. 1994)

Bod č. 23
část č. 26 (17. 2. 1994)

Bod č. 33
část č. 33 (18. 2. 1994)

18. schůze (26. - 29. 4. 1994)

část č. 22 (29. 4. 1994)

XXV. Návrh na revokaci hlasování č. 129, týkajícího se návrhu usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se výjimečně upouští od projednávání zásad zákona u návrhu poslance R. Špačka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výborech Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 954
část č. 26 (29. 4. 1994)

19. schůze (31. 5. - 3. 6. 1994)

Bod č. 13
části č. 6-7 (31. 5. 1994)

Bod č. 20
část č. 25 (2. 6. 1994)

21. schůze (7. - 9. 7. 1994)

část č. 5 (7. 7. 1994)

23. schůze (27. - 29. 9. 1994)

Bod č. 6
část č. 4 (27. 9. 1994)

Bod č. 21
části č. 10-11 (28. 9. 1994)

24. schůze (1. - 3. 11. 1994)

Bod č. 4
část č. 3 (1. 11. 1994)

Bod č. 9
část č. 7 (1. 11. 1994)

XX. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 20 (3. 11. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

část č. 2 (6. 12. 1994), část č. 39 (13. 12. 1994)

XXVII. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 43 (13. 12. 1994)

29. schůze (14. - 17. 3. 1995)

Bod č. 15
část č. 9 (15. 3. 1995)

XXX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců
část č. 29 (16. 3. 1995)

30. schůze (18. - 20. 4. 1995)

části č. 8-9, část č. 12 (19. 4. 1995), část č. 22 (20. 4. 1995)

Bod č. 6
část č. 6 (18. 4. 1995)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

část č. 36 (26. 5. 1995)

Bod č. 32
část č. 30 (26. 5. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

Bod č. 24
část č. 46 (28. 6. 1995)

33. schůze (25. 7. 1995)

část č. 5 (25. 7. 1995)

34. schůze (26. - 28. 9. 1995)

XII. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Smlouva mezi Českou republikou a Ruskou federací o přátelských vztazích a spolupráci, podepsaná v Praze dne 26. srpna 1993, podle sněmovního tisku 1382.
část č. 9 (27. 9. 1995)

35. schůze (18. 10. 1995)

část č. 7 (18. 10. 1995)

36. schůze (31. 10. - 3. 11. 1995)

část č. 20 (2. 11. 1995)

XI. Ústní interpelace poslanců na členy vlády
část č. 22 (2. 11. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

VI. Návrh poslanců Jana Bláhy, Jozefa Wagnera a dalších na vydání zákona o kolizi veřejného zájmu se zájmem osobním a o změnách a doplňcích některých souvisejících zákonů, podle sněmovního tisku 297
část č. 4 (5. 12. 1995)

VIII. Návrh poslanců Jaroslava Ortmana a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, podle sněmovního tisku 1900 - prvé čtení
část č. 4 (5. 12. 1995)

XI. Návrh poslanců Josefa Ježka a dalších na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, podle sněmovního tisku 1912 - prvé čtení
části č. 13-14 (6. 12. 1995)

XVIII. Ústní interpelace poslanců na členy vlády
část č. 25 (7. 12. 1995)

XXXVIII. Vládní návrh zákona o vyhlášení Národního parku České Švýcarsko a o změně a doplnění zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, podle sněmovního tisku 1932 - prvé čtení
část č. 41 (12. 12. 1995)

38. schůze (19. - 20. 12. 1995)

část č. 9 (20. 12. 1995)

IX. Vládní návrh zákona o vysokém školství (sněmovní tisk 2001) - prvé čtení
část č. 8 (20. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

část č. 11 (7. 2. 1996)

I. Vládní návrh zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů (sněmovní tisk 1972) - druhé čtení
část č. 4 (6. 2. 1996)

XVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění, doplňuje a upravuje zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2064) -prvé čtení
část č. 8 (7. 2. 1996)

XVIII. Vládní návrh zákona o výkonu trestu odnětí svobody (sněmovní tisk 2065) - prvé čtení
část č. 9 (7. 2. 1996)

40. schůze (12. - 15. 3. 1996)

2. Návrh poslance Josefa Ježka a dalších na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, podle sněmovního tisku 1912 druhé čtení
část č. 9 (13. 3. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP