Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Stanislav Kozák

Schůze: 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 36, 38

2. schůze (26. 1. 1993)

II. Volba prezidenta republiky
část č. 2 (26. 1. 1993)

3. schůze (27. - 28. 1. 1993)

I. Informace o zřízení organizačního výboru Poslanecké sněmovny a jeho složení
část č. 1 (27. 1. 1993)

Bod č. 4
část č. 2 (27. 1. 1993)

XV. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky
část č. 12 (28. 1. 1993)

XVI. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 15 (28. 1. 1993)

XXI. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke stavu televizního vysílání České televize po 1. lednu 1993
část č. 20 (28. 1. 1993)

6. schůze (23. - 25. 2. 1993)

X. Volba členů dozorčí rady Grantové agentury
část č. 9 (24. 2. 1993)

XIV. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "NORBERT", "ZÁSAH" a "VLNA"
část č. 9 (24. 2. 1993)

Bod č. 26
část č. 22 (25. 2. 1993)

7. schůze (23. - 25. 3. 1993)

XV. Volba členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert" , "Zásah" a "Vlna"
část č. 13 (24. 3. 1993)

Bod č. 27
část č. 21 (25. 3. 1993)

8. schůze (20. - 22. 4. 1993)

část č. 1 (20. 4. 1993)

IV. Informace vlády o výsledku soutěže na využití bývalého vojenského prostoru Ralsko-Mladá
části č. 17-18 (21. 4. 1993)

Bod č. 8
část č. 23 (21. 4. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

část č. 45 (1. 6. 1993)

Bod č. 10
část č. 19 (20. 5. 1993)

XXIV. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 308
část č. 34 (20. 5. 1993)

Bod č. 27
část č. 43 (21. 5. 1993), část č. 47 (1. 6. 1993)

10. schůze (15. - 17. 6. 1993)

část č. 1 (15. 6. 1993)

Bod č. 12
část č. 12 (16. 6. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

Bod č. 8
část č. 10 (7. 7. 1993)

Bod č. 27
část č. 26, část č. 30, část č. 32 (9. 7. 1993)

Bod č. 31
části č. 33-34 (9. 7. 1993)

Bod č. 36
část č. 40 (10. 7. 1993)

Bod č. 40
část č. 44 (10. 7. 1993)

12. schůze (14. - 16. 9. 1993)

část č. 1 (14. 9. 1993)

I. Návrh na usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu o úpravě hlasování v Poslanecké sněmovny Parlamentu pomocí hlasovacího zařízení
část č. 2 (14. 9. 1993)

13. schůze (12. - 15. 10. 1993)

Bod č. 1
část č. 3 (12. 10. 1993)

IV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 498
část č. 3 (12. 10. 1993)

XII. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 15 (14. 10. 1993)

Bod č. 14
části č. 20-21 (14. 10. 1993)

14. schůze (9. - 11. 11. 1993)

Bod č. 16
část č. 17 (10. 11. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

Bod č. 9
část č. 16 (2. 12. 1993)

Bod č. 15
část č. 31 (3. 12. 1993)

Bod č. 25
část č. 46 (8. 12. 1993)

XXIX. Vládní návrh na rozšíření účasti České republiky v Ochranných silách Organizace Spojených národů (UNPROFOR) na území bývalé Jugoslávie, podle sněmovního tisku 734
část č. 49 (8. 12. 1993)

17. schůze (22. - 24. 3. 1994)

Bod č. 8
část č. 10 (23. 3. 1994)

18. schůze (26. - 29. 4. 1994)

Bod č. 4
část č. 3, část č. 6 (26. 4. 1994)

23. schůze (27. - 29. 9. 1994)

část č. 6 (27. 9. 1994)

Bod č. 8
část č. 5 (27. 9. 1994)

24. schůze (1. - 3. 11. 1994)

část č. 12 (2. 11. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

část č. 35 (9. 12. 1994)

28. schůze (7. - 9. 2. 1995)

Bod č. 8
části č. 5-6 (7. 2. 1995)

29. schůze (14. - 17. 3. 1995)

XXIII. Zpráva o činnosti kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky
část č. 25 (16. 3. 1995)

30. schůze (18. - 20. 4. 1995)

Bod č. 6
část č. 6 (18. 4. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

část č. 25 (22. 6. 1995)

Bod č. 14
část č. 62 (29. 6. 1995)

36. schůze (31. 10. - 3. 11. 1995)

část č. 13 (1. 11. 1995)

38. schůze (19. - 20. 12. 1995)

V. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny podle usnesení branného a bezpečnostního výboru č. 315/1995
část č. 4 (19. 12. 1995)

XII. Návrh poslanců Stanislava Kozáka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek (sněmovní tisk 1956) prvé čtení
část č. 10 (20. 12. 1995)


Přihlásit/registrovat se do ISP