Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Michael Kohajda

Schůze: 9, 16, 31, 48, 50, 53, 55, 63, 65, 70, 71, 73, 74, 78, 82, 86, 94, 98, 103, 104, 107, 108

9. schůze (15. 2. - 4. 3. 2022)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů /sněmovní tisk 95/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 191 (2. 3. 2022)

16. schůze (22. 3. - 8. 4. 2022)

2. Vládní návrh zákona o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace /sněmovní tisk 173/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 22 (22. 3. 2022)

122. Vládní návrh zákona o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace /sněmovní tisk 173/ - druhé čtení  
část č. 200 (6. 4. 2022)

31. schůze (7. - 12. 7. 2022)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 253/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 23 (7. 7. 2022)

48. schůze (13. - 16. 12. 2022)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 238/ - prvé čtení
část č. 107 (16. 12. 2022)

50. schůze (10. - 25. 1. 2023)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 238/ - druhé čtení
část č. 150 (25. 1. 2023)

53. schůze (21. 2. - 24. 3. 2023)

94. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 238/ - třetí čtení
část č. 100 (24. 2. 2023)

55. schůze (28. 2. - 4. 3. 2023)

Potvrzení trvání stavu legislativní nouze
část č. 88, část č. 90, část č. 93, část č. 95 (1. 3. 2023)

Posouzení podmínek pro projednání ST 392 ve zkráceném jednání
části č. 260-261 (2. 3. 2023)

63. schůze (4. 4. - 3. 5. 2023)

11. Vládní návrh zákona o financování obrany České republiky a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o financování obrany) /sněmovní tisk 369/ - druhé čtení
část č. 26 (4. 4. 2023)

65. schůze (16. 5. - 15. 6. 2023)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 405/ - prvé čtení
část č. 159 (30. 5. 2023)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 435/ - prvé čtení
část č. 192 (31. 5. 2023)

68. Návrh poslanců Andreje Babiše, Aleše Juchelky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 232/ - prvé čtení
část č. 223 (1. 6. 2023)

70. schůze (27. 6. - 12. 7. 2023)

62. Návrh poslanců Josefa Bernarda, Markéty Pekarové Adamové, Olgy Richterové, Martina Baxy a Jany Pastuchové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 241/ - prvé čtení
část č. 128 (29. 6. 2023)

71. schůze (11. - 26. 7. 2023)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - prvé čtení
část č. 144, části č. 146-147, části č. 159-160, část č. 207 (13. 7. 2023)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 458/ - třetí čtení
část č. 288 (21. 7. 2023)

73. schůze (29. 8. 2023)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří /sněmovní tisk 474/ - prvé čtení
část č. 48, část č. 51 (29. 8. 2023)

11. Vládní návrh zákona o dorovnávacích daních pro velké nadnárodní skupiny a velké vnitrostátní skupiny /sněmovní tisk 515/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 69 (29. 8. 2023)

74. schůze (5. - 15. 9. 2023)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 405/ - druhé čtení
části č. 234-235 (13. 9. 2023)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 435/ - druhé čtení
část č. 242 (13. 9. 2023)

134. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 405/ - třetí čtení
část č. 306 (15. 9. 2023)

78. schůze (10. - 27. 10. 2023)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří /sněmovní tisk 474/ - druhé čtení
část č. 127, část č. 130, část č. 133, část č. 135 (24. 10. 2023)

82. schůze (14. 11. - 1. 12. 2023)

části č. 59-61 (15. 11. 2023)

86. schůze (12. - 13. 12. 2023)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 540/ - prvé čtení
část č. 36 (13. 12. 2023)

94. schůze (27. 2. - 8. 3. 2024)

6. Vládní návrh zákona o hromadném občanském řízení soudním /sněmovní tisk 523/ - druhé čtení  
část č. 25 (27. 2. 2024)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 540/ - druhé čtení  
část č. 28 (27. 2. 2024)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 570/ - druhé čtení
část č. 111 (1. 3. 2024)

17. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 497/ - prvé čtení
části č. 172-175 (6. 3. 2024)

98. schůze (9. - 19. 4. 2024)

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 660/ - prvé čtení
část č. 139 (16. 4. 2024)

123. Vládní návrh zákona o hromadném občanském řízení soudním /sněmovní tisk 523/ - třetí čtení  
část č. 60 (10. 4. 2024)

125. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 540/ - třetí čtení  
části č. 64-65 (10. 4. 2024)

103. schůze (21. - 31. 5. 2024)

128. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 512/ - třetí čtení  
část č. 53 (22. 5. 2024)

104. schůze (28. - 30. 5. 2024)

části č. 46-47, části č. 49-51, část č. 53, část č. 55, část č. 57, část č. 60 (28. 5. 2024), část č. 106, část č. 120, části č. 122-123, část č. 125 (29. 5. 2024)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 696/ - prvé čtení
část č. 20 (28. 5. 2024), část č. 150, části č. 153-154, část č. 156 (30. 5. 2024)

107. schůze (12. - 21. 6. 2024)

1. Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Markéty Pekarové Adamové, Ivana Bartoše, Josefa Cogana, Marka Bendy, Aleše Dufka, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Lucie Potůčkové, Evy Decroix, Jiřího Navrátila, Michala Zuny a Olgy Richterové na vydání zákona, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony /sněmovní tisk 596/ - třetí čtení
část č. 57, část č. 59 (14. 6. 2024)

108. schůze (25. 6. - 12. 7. 2024)

127. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 598/ - třetí čtení
části č. 59-60 (26. 6. 2024)


Přihlásit/registrovat se do ISP