Stenografický zápis 49. schůze, 7. září 2016


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec František Laudát
Poslanec Jaroslav Zavadil


207. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 156/ - třetí čtení

Senátor Miloš Vystrčil
Poslankyně Zuzana Kailová
Poslankyně Jana Pastuchová
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslankyně Markéta Adamová
Poslankyně Jana Hnyková
Poslanec Miroslav Opálka
Senátor Miloš Vystrčil
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslanec Vladimír Koníček
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Senátor Miloš Vystrčil


208. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 752/ - třetí čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Karel Fiedler


209. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 678/ - třetí čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Jan Klán
Poslanec Jan Zahradník
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Václav Horáček
Poslanec Jiří Junek
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Václav Horáček
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Václav Zemek
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Václav Horáček
Poslanec Jiří Junek
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Václav Zemek


210. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 686/ - třetí čtení

Poslanec Michal Kučera
Poslankyně Olga Havlová
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Michal Kučera
Místopředseda PSP Petr Gazdík


212. Návrh poslanců Soni Markové, Stanislava Grospiče, Stanislava Mackovíka, Miroslava Opálky a Josefa Šenfelda na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 393/ - třetí čtení

Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec František Laudát
Poslankyně Jana Hnyková
Poslankyně Gabriela Pecková
Poslanec Miloslav Janulík
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Leoš Heger
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Ladislav Okleštěk


6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 724/ - druhé čtení

Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Roman Procházka
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání přerušeno ve 13.00 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová


161. Návrh poslanců Stanislava Humla, Jiřího Koskuby, Františka Adámka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 866/ - prvé čtení

Poslanec Stanislav Huml
Poslanec Karel Rais
Poslanec Martin Sedlář
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Stanislav Huml


6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 724/ - druhé čtení

Poslanec Radek Vondráček
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Roman Procházka
Poslanec Radek Vondráček
Poslanec Antonín Seďa
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Petr Kořenek
Poslankyně Jana Fischerová
Poslanec Václav Votava


7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 783/ - druhé čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslankyně Pavlína Nytrová
Poslanec Vladislav Vilímec
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslankyně Jana Pastuchová


8. Vládní návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti /sněmovní tisk 411/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Václav Votava
Poslanec Martin Plíšek
Poslankyně Soňa Marková


9. Vládní návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti /sněmovní tisk 412/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Václav Votava
Poslanec Jiří Koubek
Poslanec Martin Plíšek
Poslanec Rostislav Vyzula


10. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti /sněmovní tisk 413/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Václav Votava
Poslanec Rostislav Vyzula


8. Vládní návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti /sněmovní tisk 411/ - druhé čtení

Poslanec Václav Votava
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Václav Votava
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Martin Plíšek
Poslanec Václav Votava
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Jan Volný
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Jaroslav Klaška
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Jaroslav Klaška


8. Vládní návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti /sněmovní tisk 411/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Zbyněk Stanjura


9. Vládní návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti /sněmovní tisk 412/ - druhé čtení

Poslanec Václav Votava
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Vladislav Vilímec


10. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti /sněmovní tisk 413/ - druhé čtení

Poslanec Václav Votava
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Vladislav Vilímec


43. Návrh poslanců Jaroslava Zavadila, Romana Sklenáka, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) /sněmovní tisk 592/ - druhé čtení

Poslanec Jaroslav Zavadil
Poslanec Jaroslav Borka
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Adolf Beznoska
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Simeon Karamazov
Poslanec Jaroslav Zavadil
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Jaroslav Klaška
Poslanec Pavel Čihák
Poslanec Vladimír Koníček


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 745/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Adolf Beznoska


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 782/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Roman Procházka


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 812/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Jan Volný


14. Vládní návrh zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí /sněmovní tisk 746/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Roman Procházka


16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 747/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec František Laudát


17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 683/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Martin Kolovratník


18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech /sněmovní tisk 754/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Václav Zemek


19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 785/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslanec Jeroným Tejc


20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 753/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslankyně Helena Válková


22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 597/ - druhé čtení

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová
Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Ladislav Okleštěk
Poslanec Jiří Petrů


27. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 588/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslankyně Marie Benešová
Poslankyně Helena Válková
Poslankyně Gabriela Pecková
Poslankyně Marie Benešová


28. Vládní návrh zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 650/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Radka Maxová
Poslanec Marek Benda


29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění zákona č. 77/2015 Sb., a další související zákony /sněmovní tisk 658/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslankyně Pavla Golasowská
Poslankyně Gabriela Pecková
Poslankyně Helena Válková
Poslankyně Gabriela Pecková
Poslankyně Helena Válková
Poslankyně Pavla Golasowská
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Jednání skončilo v 18.57 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP