Sněmovní tisk 754
Novela z. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 3. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 754/0 dne 29. 3. 2016.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 98/16, PID KORNA4FD36HL.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 31. 3. 2016 (usnesení č. 264). Určil zpravodaje: Ing. Václav Zemek a navrhl Výbor pro životní prostředí jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 3. 6. 2016 na 47. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1263).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 9. 2016 na 49. schůzi.
  K návrhu zákona nebyly podány žádné pozměňovací návrhy.
  Garanční výbor nebude návrh projednávat.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 12. 2016 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1441).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 20. 12. 2016.
  Návrh zákona 20. 1. 2017 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 20. 1. 2017 poslancům jako tisk 754/2.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 20. 1. 2017 poslancům jako tisk 754/3.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 21. 2. 2017 na 55. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 23, usnesení č. 1555).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 3. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 10. 3. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 3. 2017.

Zákon vyhlášen 29. 3. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 34 pod číslem 89/2017 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Evropská unie

Deskriptory EUROVOCu: látky znečišťující stratosféru, ozon, skleníkový plyn, uplatňování právních předpisů EU, změna klimatu, znečišťování atmosféry, znečišťující příměsi v atmosféře

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)