(16.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan ministr s faktickou poznámkou. Prosím, pane ministře. Připraví se pan poslanec Klaška a pan předseda Stanjura. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Za mě samozřejmě asi je dobré, že Evropská komise nám říká, že máme být rozpočtově odpovědní. My jsme, někteří už od přírody. Takže já vás chci poprosit, abychom to fakt schválili. Je to ostuda, jsme poslední v Evropě, zhoršuje nám to image. Dneska máme zadlužení veřejných rozpočtů 35,5 %, stáhli jsme to o šest bodů od začátku. Takže 55, 50 - pro mě je to úplně jedno, jsme na 35,5 a určitě se to do konce našeho mandátu zásadně nezmění, spíš doufám, že to bude ještě lepší. Takže prosím vás, schvalme to, protože nám to zhoršuje rating, protože se říká, že to nemáme, jediní ten zákon nemáme. Takže by bylo fakt dobré, abychom to konečně schválili a rozdíl 55 - 35 je gigantický. No 50, ve finále si myslím, že jsme úplně někde jinde a patříme mezi nejméně zadlužené země Evropy a myslím si, že tu pozici ze sedmého místa si ještě vylepšíme, a určitě můj cíl je dostat se do první pětky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec Klaška s faktickou poznámkou, po něm pan předseda Stanjura. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, k rozpočtové odpovědnosti velmi stručně jenom tolik, že ty varianty v průběhu tohoto volebního období byly asi tři nebo čtyři. My jsme byli připraveni jednat o různých variantách snad kromě jediné a to je to, co se blíží tzv. fiskálnímu útesu, protože to by nebylo k ničemu. To znamená, dlouho se nic neděje, potom přijde ta hranice a potom přijdou obrovské restrikce. To je známo z Ameriky. V USA to vždycky dopadne tak, že se fiskální útes posune a posune a posune. Takže my jsme připraveni jednat i o navržené verzi, tak jak je, a otázkou je, kam se dostaneme. Budeme připraveni to podpořit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Pan poslanec Volný se mýlí. My v tomto bodě nejsme konstruktivní opozice, ale pokud vláda předloží náš původní návrh, tak jenom proto, že sedíme v jiných lavicích, nebudeme říkat něco jiného. To na vysvětlení. Já jsem popisoval rozdíl mezi těmi variantami docela podrobně ve svém vystoupení.

Ale já bych chtěl říct, abychom hledali jiný motiv, proč zvedneme ruku pro, ne že to chce Brusel. Někteří z vás mají taková hesla na billboardech, že to budeme rozhodovat my a ne Brusel, a pak říká - a Brusel to chce a v Bruselu je ostuda a musíme to udělat, protože co budeme v tom Bruselu říkat. A my přece říkáme, že je to dobře pro Českou republiku a pro českou ekonomiku a je jedno, jestli to vedle mají lépe, nebo hůře schváleno. Je to dobré pro nás. Proto my to podporujeme dlouhodobě a proto říkám, že jenom proto, že sedíme v jiných lavicích, tak nezměníme názor a nebudeme proti. Pokud byste to dělali častěji, že byste buď nerušili naše dobré zákony, nebo si osvojili naše programové návrhy, tak to budeme samozřejmě podporovat taky. Bohužel to tak není.

A bohužel, aby té chvály na vládní koalici nebylo tolik, protože oni se chválí sami, kdo jiný by to udělal za ně?, tak ano, jsou vysoké daňové příjmy. Ale jak s nimi nakládáte? Jak to používáte? Proč ten dluh nesnižujete razantně? Dneska se chválíte, kolik máte přebytek za devět měsíců, já bych počkal na ten dvanáctý měsíc, protože je to prostě objektivnější. Ale současně plánujete schodek 60 mld. na příští rok. To přece nejde dohromady, ty dvě věty. Tak proč neplánujete schodek na příští rok 20 mld.? A argument "však my naplánujeme vyšší a pak ten výsledek bude lepší" je možná politicky líbivý, ale postrádá ekonomickou logiku. A když se podíváte na to podrobné plnění rozpočtu, fakt si počkejme těch dvanáct měsíců a pak můžeme debatovat jak nad příjmy, tak nad výdaji. To pak má smysl, ne někde uprostřed finančního roku.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Černoch, po něm řádně přihlášený pan poslanec Vilímec. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo. Tady padla konstruktivní i destruktivní opozice. Považujeme se jako Úsvit také za konstruktivní opozici. Ten náš návrh, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě, je právě o tom, že v případě, že se stát z té krize dostane, kdy bude muset sahat k těm ne úplně standardním prostředkům, tak aby se to nedotýkalo obyčejných občanů, aby se nezvyšovaly daně. To je vše, bereme to jako konstruktivní návrh. A připojuji se k tomu, co řekl pan kolega Stanjura, že když se v Bruselu skočí z okna, tak my přece skákat nemusíme. Dělá se to proto, aby to bylo dobré pro Českou republiku, ne kvůli tomu, že jsme poslední zemí, která to nemá. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Po panu předsedovi nyní řádně přihlášený pan poslanec Vilímec. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, už toho bylo hodně řečeno. Já se přiznám, že jsem byl docela překvapen v pondělí, když jsem mluvil s panem kolegou Votavou v Plzni, že vládní koalice v zásadě za každou cenu chce prohlasovat byť i běžný návrh o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, pokud by neprošel ústavní návrh zákona. Ale jak je vidět, ani přerušení neprošlo, takže ta vůle a volání po tom, aby Sněmovna schválila zase jakousi klasickou legislativní levárnu, je poměrně vysoká.

Když jsem si přečetl včera to, co připravuje pan poslanec Votava, pan poslanec Klaška, pan poslanec Volný, tak jsem zapřemýšlel, nakolik je možné schvalovat, zvláště ve vztahu k územním samosprávným jednotkám, sankce a zadržování např. zákonem garantovaných příjmů rozpočtového určení daní bez toho, že by to bylo nějak ošetřeno ústavním zákonem. Já jsem přesvědčen, že to prostě není možné, že takový zásah by byl naprosto neústavní.

Takže pro případ - já tady nechci hovořit, jak je zadlužený stát, jak jsou zadlužené kraje, jak jsou zadlužené obce, všichni víme, že největším problémem jsou státní finance, nikoli finance územní - ale pro případ, že by ta vůle vládní koalice po schválení toho běžného zákona o rozpočtových pravidlech za každou cenu, bez toho, že by byl schválen ústavní zákon v podobě, tak jak jsme nabídli jako ta konstruktivní opozice, tak je myslím namístě, protože se pak dostáváme skutečně do problému nepřiměřeného zásahu, neústavního zásahu do práv samospráv obcí a krajů, tak je pak na místě skutečně v takovém případě dát návrh, pokud ten návrh bude předložen panem předsedou Votavou v podrobném znění, dát návrh, aby určité pasáže z toho běžného návrhu zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti byly vyjmuty. Podotýkám, že v situaci, kdy by došlo k jakési shodě, kterou teď nechci předjímat, že bude možné schválit ústavní zákon o rozpočtové odpovědnosti, tak aby v tom ústavním zákoně byly jak povinnosti na straně státu, tak i povinnosti na straně obcí a krajů, tak jsem připraven ten návrh nebo ty návrhy, které pak načtu v podrobném čtení, vzít zpět. Ale pro případ, že se tak nestane - a vypadá to, že vládní koalice, pan ministr financí, pan předseda rozpočtového výboru je připraven protlačit běžný zákon o rozpočtových pravidlech, o pravidlech rozpočtové zodpovědnosti bez ústavního zákona. Pokud by skutečně toto nastalo, tak jako variantní návrh pak načtu v podrobném čtení návrhy, které budou vyjímat pasáže, které jsou spojené s financováním územně samosprávných jednotek.

Děkuji za pozornost.***
Přihlásit/registrovat se do ISP