Sněmovní tisk 746
Vl.n.z. o sběru vybr.údajů pro účely monit. a říz. veř. fin. - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 3. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 746/0 dne 22. 3. 2016.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1574/15, PID KORN9YWACZYM.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 31. 3. 2016 (usnesení č. 264). Určil zpravodaje: Ing. Roman Procházka a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 31. 5. 2016 na 47. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1242).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 6. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 746/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 31. 8. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 746/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 9. 2016 na 49. schůzi.
  K návrhu zákona nebyly podány žádné pozměňovací návrhy.
  Garanční výbor nebude návrh projednávat.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 10. 2016 na 50. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1383).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 4. 11. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 352, dokument 352/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 11. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 29. 11. 2016 a přijal usnesení č. 13, které bylo rozdáno jako tisk 352/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 30. 11. 2016 na 2. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 36).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 1. 12. 2016 poslancům jako tisk 746/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 1. 12. 2016 poslancům jako tisk 746/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 17. 1. 2017 na 54. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 153, usnesení č. 1523).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 1. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 1. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 1. 2. 2017.

Zákon vyhlášen 6. 2. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 8 pod číslem 25/2017 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Finance, Rozpočet

Deskriptory EUROVOCu: finanční účetnictví, seznam, účetnictví veřejných institucí, veřejná instituce, veřejné financeISP (příhlásit)