Středa 7. září 2016, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

9.
Vládní návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
/sněmovní tisk 412/ - druhé čtení

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se hlásí pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dovoluji si přihlásit k sněmovnímu dokumentu č. 4742, což je pozměňovací návrh poslanců Votavy, Volného a Klašky k sněmovnímu tisku 412. Já jsem o tom hovořil už v předchozích vystoupeních. V podstatě ten nejdůležitější princip je, že se navrhuje do textu zákona vložit základní principy upravené v návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti pro případ jeho neschválení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Dalším řádně přihlášeným do podrobné rozpravy je pan předseda Stanjura, prosím. Po něm pan předseda Černoch. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych se chtěl přihlásit k pozměňujícímu návrhu, který je veden v systému jako sněmovní dokument č. 4851. Reaguje vlastně na to, pokud část přeneseme do ústavního zákona, tady to vytahujeme, plus jsou tam technické úpravy, jako posunutí účinnosti a podobně. Odůvodnění obsahuje samotný dokument 4851.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Dalším řádně přihlášeným s přednostním právem je pan předseda Černoch. Prosím, pane předsedo. Po něm pan poslanec Vilímec. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji. Já bych se rád přihlásil za poslanecký klub Úsvit ke sněmovnímu dokumentu pod číslem 4837. Jen v rychlosti představení. Pozměňovací návrh má zakázat zvyšování daní z příjmů v případě aktivace rozpočtové ústavy. Vychází se primárně z toho, že ekonomika státu, která je natolik zadlužená, že je pro ni nutné spustit mechanismus fiskální brzdy, není v žádném případě schopna unést další zvyšování daní. Zvyšování sazby daní by sice v krátkodobém horizontu mohlo zvýšit výběr daní, ale z dlouhodobého hlediska povede jen ke snížení ekonomické aktivity, a tím i k poklesu daňového inkasa. Předkladatelé tím chtějí dosáhnout toho, že v případě aktivace fiskální ústavy vláda nesáhne k tomu nejjednoduššímu kroku, kterým je tupé zvyšování daní, ale že začne realizovat nápravné strukturální kroky, které povedou k dlouhodobě udržitelnému zdravému vývoji veřejných financí. Chci zároveň deklarovat, že tímto pozměňovacím návrhem není dotčena obecná kompetence vlády zvyšovat daně z příjmů a že omezení vyplývající z tohoto návrhu se vztahují pouze na kroky vlády vynucené fiskální brzdou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Vilímec. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, jak jsem avizoval v obecném vystoupení, pro případ, že nebude učiněna dohoda a schválen ústavní zákon o rozpočtové zodpovědnosti, tak načtu dva pozměňovací návrhy k tomuto tisku 412. Nemám je v systému, poněvadž jsem nevěděl, jak bude probíhat rozprava.

Takže první pozměňovací návrh pod písmenem A zní: V návrhu zákona se paragrafy 16 a 17 ruší. Následující paragrafy se přeznačí.

Další pozměňovací návrh - B: Ve stávajícím § 34 Účinnost se stávající text ruší a nahrazuje tímto novým zněním: § 34 Účinnost. - Text je takovýto: - Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Vilímcovi. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy k bodu 9. Jestliže nikdo takový není, končím podrobnou rozpravu a ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Není zájem. Protože neeviduji žádné návrhy na vrácení či zkrácení lhůty pro třetí čtení, končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Zároveň otevírám podrobnou rozpravu k bodu 10.

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP