Středa 7. září 2016, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

8.
Vládní návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti
/sněmovní tisk 411/ - druhé čtení

Ptám se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy k bodu 8. (Vyčkává.) Jsme u sněmovního tisku 411 - druhé čtení, osmý bod. Nehlásí se nikdo do podrobné rozpravy k bodu 8. Pokud není zájem o slovo v podrobné rozpravě, končím podrobnou rozpravu, ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Protože neeviduji žádné návrhy, o kterých bychom mohli hlasovat, končím druhé čtení vládního návrhu zákona o rozpočtové odpovědností, sněmovní tisk 411.

Přikročíme k bodu 9. Otevírám podrobnou rozpravu k bodu 9. (Do sálu vchází poslanec Stanjura a ptá se na diskusi k bodu 8.) Ta už skončila, omlouvám se. (Domluva poslance Stanjury u stolku zpravodajů.) Pan ministr se hlásí o slovo. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Otevírám ještě debatu k 411.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ano, pan ministr otevřel rozpravu k bodu 8, podrobnou rozpravu k bodu 8, do které se hlásí pan předseda poslaneckého klubu ODS. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Já se v podrobné rozpravě formálně hlásím ke čtyřem pozměňujícím návrhům k tisku 411, jsou uvedeny v systému jako sněmovní dokumenty 4847, 4848, 4849, 4850, všechny jsem v jednom paré odevzdal i panu zpravodaji. Děkuji panu ministrovi, že mi to umožnil. Já jsem měl nějaké jednání v předsálí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Ptám se ještě, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy k bodu 8. Jestliže není nikdo takový, končím podrobnou rozpravu k bodu 8. Ptám se na závěrečná slova. Pokud není zájem, tak končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Přikročíme k bodu

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP