Sněmovní tisk 752
Novela z. o některých opatřeních proti leg.výnosů z tr.činn. - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 3. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 752/0 dne 29. 3. 2016.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1177/15, PID KORN9XSEVCDC.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 31. 3. 2016 (usnesení č. 264). Určil zpravodaje: Ing. Karel Fiedler a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 31. 5. 2016 na 47. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1243).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 6. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 752/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 6. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 752/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 7. 2016 na 48. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 7. 2016 na 48. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 752/3, který byl rozeslán 13. 7. 2016 v 12:55.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 1. 9. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 752/4 (stanovisko).
  Garační výbor návrh zákona neprojednal během 30 dnů od doručení sněmovního tisku pozměňovacích a jiných návrhů.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 9. 2016 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1313).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 22. 9. 2016.
  Zákon Senátem schválen 19. 10. 2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 10. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 11. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 11. 2016.

Zákon vyhlášen 14. 11. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 147 pod číslem 368/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4692Karel Fiedler10153-13988.doc (44 KB) / PDF (241 KB, 7 stran) 12. 7. 2016 v 14:52:33
4695Jaroslav Klaška10156-13993.docx (8 KB) / PDF (241 KB, 2 strany) 13. 7. 2016 v 08:54:58
4696Karel Fiedler10157-13997.doc (24 KB) / PDF (264 KB, 2 strany) 13. 7. 2016 v 09:20:38


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie /EU/, Extremismus, Finance, Kriminalita, Záštity

Deskriptory EUROVOCu: finanční instituce se zvláštním posláním, implementující opatření státu, organizovaný zločin, praní špinavých peněz, terorismus, trestná činnost, věda o nebezpečí

Navržené změny předpisů (12)ISP (příhlásit)