Sněmovní tisk 678
Novela z. o ochraně ovzduší - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 12. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 22. 9. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 332, dokument 332/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 9. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 18. 10. 2016 a přijal usnesení č. 142, které bylo rozdáno jako tisk 332/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 18. 10. 2016 a přijal usnesení č. 144, které bylo rozdáno jako tisk 332/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 10. 2016 na 28. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 553).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 10. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 11. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 11. 2016.

Zákon vyhlášen 14. 11. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 147 pod číslem 369/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4171Ladislav Okleštěk09632-13127.docx (27 KB) / PDF (267 KB, 7 stran) 19. 4. 2016 v 07:57:50
4394Jan Zahradník09855-13521.doc (33 KB) / PDF (190 KB, 2 strany) 23. 5. 2016 v 13:48:58
4396Václav Horáček09857-13525.doc (14 KB) / PDF (218 KB, 2 strany) 24. 5. 2016 v 10:54:32
4413Jiří Junek09874-13552.docx (7 KB) / PDF (210 KB, 2 strany) 25. 5. 2016 v 15:48:49


Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Evropská unie, Poplatky

Deskriptory EUROVOCu: atmosféra, opatření na kontrolu znečištění, průmyslové znečišťování, snižování plynných emisí, spalovací plyny, znečišťování atmosféry, znečišťování motorovými vozidly, znečišťující příměsi v atmosféře

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)