Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jiří Novák

Schůze: 10, 11, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 42

10. schůze (15. - 17. 6. 1993)

Bod č. 12
část č. 7, část č. 11, část č. 13 (16. 6. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

XXXXII. Návrh poslance Dalibora Matulky a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje trestní zákon, podle sněmovních tisků 299
část č. 47 (10. 7. 1993)

14. schůze (9. - 11. 11. 1993)

IV. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o dočasném oprávnění k podnikání fyzických a právnických osob, které podnikají na území druhé republiky po 31. prosinci 1992, podepsaná v Bratislavě dne 29. října 1993, podle sněmovního tisku 696
část č. 4 (9. 11. 1993)

Bod č. 7
části č. 5-6 (9. 11. 1993)

Bod č. 8
část č. 7 (9. 11. 1993), části č. 9-10 (10. 11. 1993)

Bod č. 11
část č. 12, části č. 15-16 (10. 11. 1993)

Bod č. 12
části č. 13-14 (10. 11. 1993)

Bod č. 15
části č. 14-15 (10. 11. 1993)

Bod č. 16
část č. 17 (10. 11. 1993)

Bod č. 17
části č. 17-18 (10. 11. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

Bod č. 17
části č. 39-40 (7. 12. 1993)

Bod č. 18
část č. 41 (7. 12. 1993)

18. schůze (26. - 29. 4. 1994)

XIX. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 17 (28. 4. 1994)

23. schůze (27. - 29. 9. 1994)

Bod č. 11
část č. 6 (27. 9. 1994)

24. schůze (1. - 3. 11. 1994)

Bod č. 4
část č. 3 (1. 11. 1994)

Bod č. 9
část č. 6 (1. 11. 1994), část č. 12 (2. 11. 1994)

XX. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 18 (3. 11. 1994)

Bod č. 24
část č. 24 (3. 11. 1994)

28. schůze (7. - 9. 2. 1995)

XXXII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 17 (9. 2. 1995)

XXXIII. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 23 (9. 2. 1995)

Bod č. 34
část č. 27 (9. 2. 1995)

XXXVI. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů, podepsaná v Soulu dne 27. dubna 1992, podle sněmovního tisku 1416
část č. 28 (9. 2. 1995)

29. schůze (14. - 17. 3. 1995)

XXX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců
část č. 26, část č. 28 (16. 3. 1995)

30. schůze (18. - 20. 4. 1995)

Bod č. 6
část č. 6 (18. 4. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

Bod č. 32
část č. 51 (28. 6. 1995), část č. 54 (29. 6. 1995)

34. schůze (26. - 28. 9. 1995)

Bod č. 17
část č. 12 (27. 9. 1995)

Bod č. 18
část č. 12 (27. 9. 1995)

Bod č. 19
části č. 12-13 (27. 9. 1995)

Bod č. 21
část č. 13 (27. 9. 1995)

XXXVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 391/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů, ve znění zákona České národní rady č. 7/1993 Sb. a zákona č. 304/1993 Sb., podle sněmovního tisku 1893 - prvé čtení.
část č. 28 (28. 9. 1995)

36. schůze (31. 10. - 3. 11. 1995)

části č. 23-24 (2. 11. 1995)

VIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu, podle sněmovního tisku 1504
část č. 26 (2. 11. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

část č. 12 (6. 12. 1995)

VII. Návrh poslanců Tomáše Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1894 - prvé čtení
část č. 21 (7. 12. 1995)

XVIII. Ústní interpelace poslanců na členy vlády
části č. 25-27 (7. 12. 1995)

XXXII. Vládní návrh zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, podle sněmovního tisku 1972 - prvé čtení
část č. 34 (8. 12. 1995)

XXXIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují zákon č. 328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1976 - prvé čtení
část č. 34 (8. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

část č. 65 (15. 2. 1996)

I. Vládní návrh zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů (sněmovní tisk 1972) - druhé čtení
část č. 3 (6. 2. 1996)

XV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců, ve znění zákona ČNR č. 22/1993 Sb. (sněmovní tisk 2034) - prvé čtení
část č. 8 (7. 2. 1996)

XVI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 261/1994 Sb., a mění zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2041) - prvé čtení
část č. 8 (7. 2. 1996)

XVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění, doplňuje a upravuje zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2064) -prvé čtení
část č. 8 (7. 2. 1996)

XVIII. Vládní návrh zákona o výkonu trestu odnětí svobody (sněmovní tisk 2065) - prvé čtení
část č. 9 (7. 2. 1996)

XIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2069) - prvé čtení
část č. 9 (7. 2. 1996)

LXIV. Návrh poslanců Pavla Severy a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2025) - prvé čtení
část č. 40 (13. 2. 1996)

LXV. Návrh poslanců Pavla Severy a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, v platném znění (sněmovní tisk 2026) - prvé čtení
část č. 42 (13. 2. 1996)

LXXXI. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu sjednaná ve Štrasburku dne 8. 11. 1990 (sněmovní tisk 2030) - prvé čtení
část č. 52 (14. 2. 1996)

LXXXII. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních, sjednaný ve Štrasburku dne 17. března 1978 (sněmovní tisk 2031) - prvé čtení
část č. 53 (14. 2. 1996)

LXXXIII. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Dodatkový protokol sjednaný 15. října 1975 ve Štrasburku a Druhý dodatkový protokol sjednaný 17. března 1978 ve Štrasburku k Evropské úmluvě o vydávání (sněmovní tisk 2033) - prvé čtení
část č. 53 (14. 2. 1996)

LXXXXIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 1976) - druhé čtení
část č. 57 (15. 2. 1996)

CV. Vládní návrh zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů (sněmovní tisk 1972) - třetí čtení
část č. 60 (15. 2. 1996)

40. schůze (12. - 15. 3. 1996)

41. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu, sjednaná ve Štrasburku dne 8. 11. 1990, podle sněmovního tisku 2030 - druhé čtení
část č. 24 (14. 3. 1996)

42. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Dodatkový protokol o Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních, sjednaný ve Štrasburku dne 17. března 1978, podle sněmovního tisku 2031 - druhé čtení
část č. 24 (14. 3. 1996)

43. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Dodatkový protokol sjednaný 15. října 1975 ve Štrasburku a Druhý dodatkový protokol sjednaný 17. března 1978 ve Štrasburku k Evropské úmluvě o vydávání, podle sněmovního tisku 2033 - druhé čtení
část č. 24 (14. 3. 1996)

42. schůze (23. - 26. 4. 1996)

V. Vládní návrh zákona, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2043 - druhé čtení
část č. 3 (23. 4. 1996)

XIII. Návrh poslanců Pavla Severy a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon v platném znění, podle sněmovního tisku 2026 - druhé čtení
část č. 6 (23. 4. 1996)

XXXII. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, podle sněmovního tisku 2089 - třetí čtení
část č. 24 (26. 4. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP