Čtvrtek 15. února 1996

Poslanec Jan Vik: Pane ministře, obracím se na vás ve věci Policie České republiky, a to zejména v souvislosti s přijímáním občanů do služebního poměru Policie České republiky. Nedávno se objevila v tisku informace o tom, že do Policie České republiky by mohly vstupovat i osoby cikánské národnosti s tím, že jim budou prominuty určité kvalifikační a jiné předpoklady pro výkon funkce policisty.

S odkazem na výše uvedené se ptám, co je na těchto informacích z tisku pravdy. Osobně doufám, že nic. V případě, že jsou pravdivé či alespoň zčásti pravdivé, se ptám, kdo je za to zodpovědný, kdo rozhodl o zavádění rasismu naruby u Policie České republiky.

Předseda PSP Milan Uhde: Ministr vnitra Jan Ruml odpoví.

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Vážená sněmovno, vážený pane poslanče, to co jste zde uvedl, pravda není, kvalifikační předpoklady pro přijetí do policie a kritéria jsou pro všechny občany České republiky stejná bez ohledu na to, jaké jsou národnosti, rasy, atd. Jsou to univerzální kritéria.

Samozřejmě máme zájem na tom, aby romové pracovali u policie. Uvažujeme o tom, že bychom zřídili tzv. nultý ročník na základních policejních školách, kde bychom mohli některé romské občany připravovat na to, aby splnili kritéria, která jsou nutná k přijetí do Policie České republiky. Takto je správná informace. Nezaměňovat tento nultý ročník, kde ještě nejsou ve služebním poměru, nejsou příslušníky, za řádné studium na policejní škole.

Pro informaci: o této možnosti vážně uvažujeme, budeme o tom jednat na nejrůznějších úrovních. Zatím takový ročník zřízen není. Je to otázka určité přípravy a trochu delší budoucnosti.

Řekl bych, že tato odpověď stačí na vaši interpelaci.

Předseda PSP Milan Uhde: Přeje si pan poslanec Vik doplnit svůj dotaz? Ano. Má jednu minutu k dispozici.

Poslanec Jan Vik: Děkuji ministru Rumlovi za odpověď. Netvrdím, že zcela vyvrátil mé obavy, avšak doufám, že to, co nám zde oficiálně před veřejností sdělil, bude skutečně v praxi platit. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan ministr už nebude reagovat.

Nyní by byl na řadě pan poslanec Valenta se svou interpelací na ministra Jindřicha Vodičku. Pan poslanec Valenta není přítomen, ztrácí pořadí a jeho přihláška propadá.

Chci k tomu přidat jednu poznámku, kterou považuji za nezbytnou. Pan ministr Jindřich Vodička měl dnes celodenní služební pobyt v Ostravě a tento pobyt po poradě se mnou zrušil, aby byl k dispozici interpelaci pana poslance Josefa Valenty. Tím politováníhodnější je, že přišel naprázdno. Nebudu to komentovat z tohoto místa, domnívám se, že závěr si každý soudný člověk udělá.

Na řadě je pan poslanec Jiří Šoler, který interpeluje ministra spravedlnosti Jiřího Nováka. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Jiří Šoler: Vážený pane předsedo, vážení přítomní, vážený pane ministře spravedlnosti, v demokratických státech bývá zvykem respektovat základní práva a svobody občanů, včetně svobody projevu. Na rozdíl od České republiky, kde platí řada totalitních zákonů, a kde jsou občané za nekonformní projevy pronásledováni.

Včera se opět u Okresního soudu v Novém Jičíně konalo stání politického procesu na základě § 103 a § 154 odst. 2 trestního zákona, tj. hanobení hlavy státu a pomluvy státního orgánu, přestože tyto paragrafy jsou v rozporu s ústavními právy. Pavel Karhánek byl souzen za to, že před rokem vylepil na dveře státního zastupitelství plakáty, které prý urážely vážnost prezidenta ČR.

Podle zprávy ČTK se obžalovaný hájil tím, že vyjádřil svůj názor na dění ve společnosti a úlohu prezidenta Václava Havla v ní. Na plakáty kromě hesel "pryč s komunistickou diktaturou", "pryč s porušováním lidských práv" mimo jiné napsal, že Václav Havel je komunistický kolaborant, který v roce 1989 hanebně podvedl občany. Havla rovněž vyzval k demisi, jelikož v presidentské funkci natropil více škody než užitku.

Tedy pan Pavel Karhánek neřekl zase nic takového, co by překračovalo obecný rámec, který patří do oblasti svobody projevu.

Vážený pane ministře, nechci se dotýkat podstaty soudního procesu, protože je mimo dosah poslance Parlamentu. Chci se pouze zeptat, kdy na lavici obžalovaných zasednou místo obviněných podle protiústavních paragrafů soudci, kteří podle takových paragrafů soudí? A kdy tam zasedne ten totalitní vůdce, který se nestydí použít podobných prostředků k ochraně své pověsti před pravdou, stejně jako jeho předchůdci Klement Gottwald a Miloš Jakeš?

Navštívil nás nedávno pan profesor Zelený z Ameriky. Podíval se do Mladé fronty a přečetl si tam o rozsudku nad Pavlem Karhánkem. Jeho slova velice přesně odpovídala tomu, co jsem tady přečetl panu ministru zahraničí.

Předseda PSP Milan Uhde: Pane poslanče, čas! Pan ministr spravedlnosti odpoví.

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, položil jste dvě otázky, pane poslanče. Obě jsou tak hloupé, že se zdráhám, abych zneuctil tuto sněmovnu a vůbec na ně reagoval. Mám pocit, že jste snad šest let spal. V této zemi nejsou žádné politické procesy, a vy to moc dobře víte. V této zemi už nemají ministři spravedlnosti žádná kouzelná telefonní sluchátka, kterými by mohli nařizovat soudcům, jak mají rozhodovat. V této zemi nedostávají ministři spravedlnosti na stůl ráno svodky o tom, kdy, kde a jak byl kdo odsouzen.

V dnešním ranním monitoringu tisku jsem zjistil, že jediný, kdo informuje o tomto procesu, je vám jistě blízké Rudé právo - pardon, Právo. Proto si dovolím citovat z článku, který o tomto procesu hovoří.

Je zde uvedeno, že soudní líčení probíhalo ve středu u Okresního soudu v Novém Jičíně, pokračovalo výslechem znalců z oboru psychiatrie. Dovolím si citovat: Ti označili Karhánka za akcentovanou osobnost s hraniční specifickou chorobou osobnosti, což se vyznačuje povahovou nevyzrálostí, sklonem k úkornému hodnocení reality, nepraktičností a sníženou sebekritičností.

Moc řeči psychiatrie nerozumím, možná vy rozumíte této řeči poněkud lépe.

Víc nemám, co bych k tomu dodal. Snad jen na závěr, že když sleduji zajímavé menu interpelujících, mám skoro obavy, aby si naši občané neudělali příliš zkreslený obrázek o Poslanecké sněmovně. To je vše. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Jiří Šoler má příležitost k jednominutovému doplnění.

Poslanec Jiří Šoler: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážení přítomní, jsem rád, že pan ministr spravedlnosti tak pečlivě studuje Rudé právo. Já jsem využil jiného informačního zdroje, který je dostupný této sněmovně a veškeré zprávy jsem využíval ze zpravodajství ČTK a České tiskové agentury. Proto Rudé právo - i když je to možná moje chyba, protože člověk má být informován o všem - jsem nečetl.

Já bych si dovolil pro dokreslení věci ještě ocitovat některé věci, které s panem Karhánkem souvisí. Dne 16. 11. 1995 byl pan Karhánek doma zatčen a odvezen v poutech na policii, 17. listopadu byl převezen na státní zastupitelství do Vsetína. V cele netekla voda, k jídlu dostal za celý den jen 2 rohlíky a trojúhelníček sýra. Druhý den ho policisté znovu naložili do auta a po 250 m ho vyzvali, aby vystoupil. Upozornil je, že je bez dokladů a prostředků, ale policisté jej vystrčili z auta se slovy: Běž třeba pěšky, magore. Nakonec se postižený dostal domů pěšky a stopem.

Pane ministře, nepřipomínají vám tyto události neslavně známé praktiky komunistické policie ve Všetatech u hrobu Jana Palacha? Kdy na lavice obžalovaných zasednou namísto obviněných podle protiústavních paragrafů policisté, kteří je perzekuují?

Předseda PSP Milan Uhde: Pane poslanče, váš čas vypršel. Přeje si pan ministr spravedlnosti ještě reagovat? Ne. Postoupíme tedy k další interpelaci. Oznamuji, že páni poslanci Jaroslav Novák, Miroslav Čapek a Vladimír Řezáč nejsou přítomni, takže ztrácejí své pořadí. Na řadě je poslanec Jan Vik, který interpeluje ministra Jana Stráského ve věci stávky lékařů. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Jan Vik: Vážený pane ministře, dovoluji si obrátit se na vás ve věci nedávno ukončené tzv. administrativní stávky lékařů. V této souvislosti se vás ptám, jaká opatření muselo v době konání stávky přijmout vaše ministerstvo. Zajímalo by mě, kolik zaměstnanců Ministerstva zdravotnictví bylo vyčleněno na administrativní zvládnutí této stávky. Byli navíc pro zvládnutí stávky přijati na ministerstvu nějací noví pracovníci? V případě že ano, kolik?

Dále se, pane ministře, ptám, jaké finanční ztráty a náklady způsobené stávkou vznikly celkem.

Jinak mě prosím omluvte, ale já musím chtě nechtě reagovat na slova pana předsedy Uhdeho, i když to do interpelace nepatří, ale nemám jinou možnost promluvit ohledně výpadu proti poslanci Valentovi, který je v této chvíli nemocen a nemohl se fyzicky do této sněmovny dostavit. Bohužel se nepodařilo informovat o tom pana předsedu dostatečně včas, aby o tom raději vůbec nemluvil. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Já trvám na tom, že nepodařilo-li se informovat předsedu Poslanecké sněmovny, je to při stavu dnešní techniky skutečně politováníhodné, ale nepřel bych se o to. Pan ministr Stráský si přeje pravděpodobně odpovědět. Prosím, pane ministře.

Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský: Vážený pane předsedo, vážený pane poslanče, vážená sněmovno, na konkrétní otázku konkrétní odpověď. Vyřizováním administrativních záležitostí, které vznikly stávkou části lékařské veřejnosti, se zabývalo v jednotlivých dnech v době trvání 21 dnů 10 - 12 pracovníků. Zabývalo se jí na dvě směny. Byli to pracovníci převážně z Ministerstva zdravotnictví, ale i pracovníci, kteří nám vypomáhali z jiných ústředních orgánů. Náklady spojené s touto činností jsme vyčíslili na 194 tisíc Kč. Skutečné náklady byly určitě větší, protože já hovořím o nákladech ministerstva. Jedná se především o poštovné. Tyto náklady nesla jednotlivá zdravotnická zařízení. Jsem přesvědčen, že tato akce nezvýšila finanční prostředky ve zdravotnictví.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Jan Vik doplní svůj dotaz.

Poslanec Jan Vik: Pane ministře, já se přiznám k tomu, že ta má otázka měla svůj určitý skrytý smysl. Mně jenom šlo o to, abyste mi řekl, zda byli nějací noví pracovníci přijati. V případě, že nikoli, tak se ptám a hodnotím to tak, že si ministerstvo stačilo svými vlastními silami. V tom případě nevím, co na ministerstvu ministerští úředníci vlastně dělají, když ta stávka není. Není jich tam snad zbytečně mnoho? Nebylo by vhodnější použít prostředky na jejich jistě vysoké platy na platy lékařů, sester a dalšího personálu? Tedy těch lidí, bez kterých to nejde? Díky.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan ministr zdravotnictví Jan Stráský odpoví.

Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský: Znovu opakuji, že na celé akci se podílelo 12 pracovníků, z toho zhruba 10 z Ministerstva zdravotnictví. Znamená to prakticky, že 20 pracovníků dělalo na dvě směny, deset - aby zastali tyto pracovníky a rozdělené úkoly, deset pracovníků, kteří po své práci pracovali na administrativních věcech. Připomínám, že v prvních dnech nám to trvalo více než dvě směny. Ke konci už méně. Pak už to pochopila i lékařská veřejnost a stávka skončila.

Předseda PSP Milan Uhde: Konstatuji, že páni poslanci Tomáš Sojka ani Vítězslav Valach nejsou přítomni. Jejich přihláška tedy propadá. Slovo má paní poslankyně Milena Kolářová, která interpeluje ministra Jindřicha Vodičku. Pan ministr Vodička je přítomen.

Poslankyně Milena Kolářová: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, ráda bych se obrátila s dotazem na pana ministra Vodičku, který zřejmě pomalu nepředpokládal, že se zde sejde dostatek poslanců v těchto pozdních hodinách. Přesto bych byla ráda, kdyby se vyjádřil k této věci. V rámci vyplácení dávek státní sociální podpory jsem se setkala s některými informacemi, že v některých pražských obvodech jsou větší fronty na určitých kontaktních místech. Ráda bych věděla, zda tyto signály pan ministr má a zda učinil nějaká opatření k nápravě.

A ještě druhá jakási podotázka: Zákon neumožňuje vyplácet podporu, pokud student studuje v zahraničí. Není čas polemizovat o této věci. Vím, že někteří občané vnímají tuto situaci jako poněkud necitlivou, pokud někdo začal studovat na Slovensku v době před rozdělením federace a tyto dávky nedostává. Chtěla bych znát názor pana ministra na tuto věc a zda by bylo možné ji nějakým způsobem řešit.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan ministr Jindřich Vodička odpoví.

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička: Vážený pane předsedo, vážení páni ministři, dámy a pánové, jsem rád, že se na mě dostala řada v interpelacích přes nepřítomnost celé řady poslanců. Když už jsem zrušil svoji dlouhou a pečlivě plánovanou cestu, jsem rád, že mám možnost vystoupit před Poslaneckou sněmovnou, bohužel ale také před celou řadou prázdných lavic v této sněmovně. Možná, že z toho také vyplývá, proč někdo může být na Ostravsku padesátkrát a někomu ta návštěva nevyjde tak často. Někdo tam může být padesátkrát, dokonce si tam může zřídit i svou autobusovou dopravu. (Oživení v sále.)

K první otázce paní poslankyně Kolářové - situace na kontaktních místech v Praze. Je pravdou, že zhruba před třemi nedělemi, čtyřmi týdny, kdy vlastně vrcholilo zadávání všech přijatých žádostí kontaktními místy do počítačů, kdy se vytvářela ta obrovská databáze, která obsahuje již přes dva miliony údajů o dávkách, tak v Praze vznikla situace, kdy začali mít pracovníci kontaktních míst, která jsou kontaktními místy zřízenými jednotlivými obvodními úřady Magistrátu Prahy nebo obvodními úřady v Praze, obavy, že nestačí zpracovat to množství údajů, a sepsali dalo by se říci petici, kterou podepsaly téměř všechny pražské obvody. Petici jsem obdržel tehdy v úterý večer a ve středu ráno proběhla okamžitě porada na ministerstvu se zodpovědnými pracovníky ministerstva. Situace byla okamžitě řešena tím, že během několika dnů byly posíleny ty pražské obvody, kde situace byla nejkritičtější, pracovníky Úřadu práce hl. m. Prahy a pracovníky Pražské správy sociálního zabezpečení. Tedy pracovníky státní správy, u kterých nehrozí, že když přijdou do kontaktu s informacemi, s osobními daty, že by mohli jakýmkoli způsobem tato osobní data zneužít, protože jsou vázáni mlčenlivostí a znají zákon o ochraně osobních dat.

Bezprostředně na vzniklou situaci v Praze, a nejenom v Praze, ale i v jiných okresech České republiky bylo takto reagováno ze strany ministerstva a podařilo se situaci velice rychle a operativně zvládnout. Tím ovšem neříkám, že nevznikaly fronty, nebo ještě někde dnes nevznikají fronty na kontaktních místech, tím neříkám, že všude lidé, kteří na kontaktní místa chodí uplatňovat své žádosti o dávky státní sociální podpory, jsou přijímáni tak, jak by přijímáni měli být, tzn. jako klienti. A úředníci, kteří žádosti přijímají, že se chovají jako pracovníci služby, kterou poskytují svým občanům.

Je ovšem také celá řada kontaktních míst, kde dokáží velice citlivě pracovníci těchto kontaktních míst žádosti posuzovat, kde se snaží maximálně ušetřit občanům další cestu na kontaktní místo.

Ta situace, která z pohledu některých lidí mohla být kritickou ke konci minulého měsíce, a obava, že nebudou v termínu vyplaceny všechny dávky, o které občané včas požádali, ta situace už dnes není.

Já si dovolím zde říci několik údajů. Vývoj od minulého pondělka, tzn. od 5. února: bylo šest okresů, které začaly platit dávky, začaly proplácet dávky státní sociální podpory, o dva dny později, tzn. 7. února, už dvacetsedm okresů vyplácelo dávky státní sociální podpory, 9. února to bylo třicet okresů, včera to bylo padesátosm okresů, poslední informace z dneška hovoří o tom, že sedmdesátpět okresů, včetně magistrátních měst, dávky vyplácejí. Některé okresy už daly druhý příkaz, některé dokonce třetí příkaz k proplacení dávek. To je v těch vlnách, jak byly uplatňovány žádosti, jak proběhl termín pro správní řízení, třicetidenní, pro vyřízení žádostí. Nyní by ta situace měla být plynulá.

Samozřejmě je třeba ocenit i lidi, kteří byli vystaveni někdy několikahodinovým frontám, nejenom pracovníci kontaktních míst, ale i občané. Naši lidé tu situaci zvládli.

K druhé otázce paní poslankyně Kolářové. Skutečně po nabytí účinnosti zákona o státní sociální podpoře děti - to už jsou víceméně dospělí lidé, kteří studují na zahraničních vysokých školách, nejsou posuzovány jako nezaopatřené děti a není možné na ně uplatnit žádost o poskytnutí jedné z dávek státní sociální podpory, především přídavků na děti.

Chtěl bych říci, že toto opatření, které je podle našeho soudu správné, systémově správné, se nemile dotklo především studentů, kteří studují na Slovensku, i studentů, kteří začali studovat na Slovensku ještě před rozdělením federace.

Já jsem přesvědčen o tom, že dávky pro zahraniční studenty, pro naše zahraniční studenty, dávky státní sociální podpory bychom měli zvažovat, měli bychom zvažovat, zda rozšířit výplatu těchto dávek i na naše studenty v zahraničí. Jsem přesvědčen o tom, že studenti, kteří studují v zahraničí, by měli mít jiný systém finanční podpory pro své studium, resp. jejich rodiny, a proto jsme vedli a vedeme intenzivní jednání s ministerstvem školství a mohu říci, že k dnešnímu dni byla vyřešena situace těch studentů, kteří začali na Slovensku studovat ještě v dobách federace. Máme zjištěno, že se jedná o 329 studentů. Situace těchto studentů je řešena od 1. ledna t. r. stipendii.

Studenti, kteří studují na vysoké škole na základě dohod, jsou zabezpečeni obdobně. Náleží jim v obou případech stipendium ve výši 1 500 korun měsíčně. To znamená, že studenti, kteří ještě začali studovat v době federace, brali stipendium ve výši 500 Kč, ale od 1. ledna letošního roku jim toto stipendium bude zvýšeno na 1 500 Kč měsíčně. Situaci zahraničních studentů přes stipendium budeme řešit obdobně i v dalších případech.

Připravujeme s ministerstvem školství druhou etapu, na obdobných principech budeme řešit i studium na středních školách, které probíhá na základě dohody. Toto řešení by mělo platit v krátké době.

Ve třetí etapě bude Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spolu s námi řešit zabezpečení středoškoláků, studentů studujících v zahraničí v rámci příhraniční spolupráce, protože samozřejmě vím, že je celá řada studentů i středních škol, kdy např. z Českých Velenic docházejí do školy do Gmündu přes hranice, kam to mají pouze 5 km na střední školu, jinak nejbližší střední škola podobná je v Českých Budějovicích, kam je to 60 km.

Je bezesporu jasné, že zákon o státní sociální podpoře je velice složitý, protože musí velice přesně formulovat nároky a podmínky pro přiznání toho nároku a definovat dávky, které se na základě toho nároku vyplácejí. A musí zachytit celou řadu situací, které život přináší. Je jasné, že tento zákon bude muset být novelizován. Nebylo možné od samého začátku zachytit všechny detaily a ukazuje se v některých případech, jako u studentů, kteří denně docházejí do školy, nejenom v případě Českých Velenic, o kterém jsem se zmínil, kdy docházejí do Gmündu, kdy docházejí do školy v Českém Těšíně, do polského Těšína, kdy mohou chodit přes hranice na území Slovenské republiky, jsem přesvědčen, že tito studenti, tito žáci žijí každý den ve své rodině, a že by nemělo v budoucnu platit, že by neměli mít nárok např. na přídavky na děti. Čili v těchto okamžicích, v těchto dnech analyzujeme zcela nový zákon, který platí v plné šíři od 1. ledna letošního roku, a všechny poznatky zobecníme, shrneme a připravíme. Rád bych ještě v dubnu letošního roku předložil vládě věcný záměr novely zákona o státní sociální podpoře, kde by tyto záležitosti měly být řešeny.

Pokud došlo k nějakým necitlivostem nebo k nějakým opomenutím, pak by tato novela měla také tyto okamžiky, toto opomenutí řešit.

Předseda PSP Milan Uhde: Paní poslankyně Kolářová nehodlá doplnit svůj dotaz? Ještě není 18.20, na řadě je pan poslanec Michal Lobkowicz se svou interpelací určenou ministru Františku Bendovi. Je to poslední interpelace, která přijde dnes na řadu. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Michal Lobkowicz: Vážený pane předsedo, vážení páni ministři, dámy a pánové, já bych v první řadě rád z tohoto místa poděkoval opozičním poslancům, kteří se přihlásili se svými interpelacemi na pány ministry a nejsou přítomni, takže já, ačkoliv jsem byl vylosován až jako dvacátýosmý, tak se mi dostalo té možnosti zde promluvit.

Vážený pane ministře, v poslední době se objevily, zejména v tisku, otázky a různé spekulace týkající se těžby a průzkumu zlata v České republice. Vzhledem k tomu, že jsem původním povoláním přírodovědec a vzhledem k tomu, že ve svém volebním obvodu jsem opakovaně dotazován starosty a občany na tuto citlivou problematiku a vzhledem k tomu, že chápu, že je to otázka, která má nejen ekonomické hledisko, ale také ekologické hledisko, rád bych se vás zeptal na stanovisko k této věci.

Je mi známo, že ložiska v České republice jsou převážně takového charakteru, že jejich těžba vyžaduje vytěžení velkého objemu horniny, vyžaduje drcení rudy na velmi malé části, což je metoda, která vede k poměrně velkým zásahům do životního prostředí. Jinou metodou je metoda přímé kyanidace, která je opět metodou, která může mít velké dopady na životní prostředí.

Z tohoto důvodu, z důvodu, že je třeba v otázkách těžby zlata zvažovat ekonomické důvody a ekologické důvody, z toho důvodu, že se objevily diskuse o udělování licencí jednotlivým společnostem a o eventuální úloze postavení měst a starostů v tomto procesu, z toho důvodu, že ložiska zlata se v České republice nacházejí mnohdy v citlivých lokalitách z hlediska ochrany životního prostředí, rád bych se vás, vážený pane ministře, zeptal na stanovisko Ministerstva životního prostředí a vaše k této otázce.

Předseda PSP Milan Uhde: Odpoví ministr životního prostředí František Benda.

Ministr životního prostředí ČR František Benda: Vážené pane předsedo, dámy a pánové, vážené kolegyně a kolegové, problematika využívání ložisek zlata teď poutá v poslední době právem velkou pozornost veřejnosti, a to nejenom občanské, ale i odborné.

Ložiska zlata se u nás nacházejí ve třech hlavních oblastech. Je to oblast Šumavy, středočeská oblast a oblast Jeseník.

Ve všech těchto oblastech již v minulosti těžba zlata byla dávno zastavena. Proč se mluví o těžbě? Těžbu zatím nikdo nepovolil, a vlastní kroky k těžbě nebyly podniknuty, ale průzkum, který je zahajován a průzkum o kterém se uvažuje, nasvědčuje, že tento průzkum nesleduje jenom poznání složení geologického masivu České republiky, ale že je to průzkum směřující k tomu, aby se stanovily spíše podmínky pro vlastní těžbu.

Přestože zatím o samotné těžbě nebyla oficiálně řeč, ale protože tyto aktivity k této těžbě směřují, vyžádal jsem si, a delší dobu pracujeme na posouzení odborných hledisek, je-li vůbec tato těžba v našich podmínkách možná.

Rád bych zde zdůraznil, že to, co teď vyslovím, je stanovisko předběžné, ale především je to stanovisko mé, jako ministra. Není to ještě stanovisko, řekl bych, ve smyslu všech správních předpisů ministerstva.

Povaha zlaté rudy, o kterou se jedná, je taková, že přichází v úvahu těžba, která svými dopady znamená obrovský zásah do naší krajiny v dimenzích, které našim podmínkám v žádném případě neodpovídají.

Jen v případě Mokrska by se mělo jednat o povrchový důl v rozsahu 24 hektarů a 200 m hloubky. Znamenalo by to, že na tunu zlata by muselo z této oblasti vyjet a přesouvat se 50 tisíc automobilů atd. To říkám jenom pro ilustraci.

Hlavní problém ovšem je, že zpracování této rudy je zatím možné jedině kyanidizací, kterou zmínil pan poslanec Lobkowicz, a která znamená vážná rizika, včetně rizik toxikologických a ekotoxikologických.

Na základě těchto předběžných, ale naprosto evidentních zjištění, říkáme, a já to říkám s plným vědomím odpovědnosti, ani na Šumavě, ani ve středních Čechách a ani v Jeseníku nepřichází těžba tohoto druhu v úvahu.

Říkáme to proto, že ten průzkum, o kterém jsem se zmínil, zcela evidentně k této těžbě směřuje. Chtěli bychom, aby příslušné firmy věděly, do jakých rizik ekonomických při pokračováních tohoto průzkumu vstupují.

Aktuální otázkou je tedy povolený průzkum. Tady bych chtěl říci, že průzkum, ke kterému Ministerstvo hospodářství vydávalo licence a ke kterému Ministerstvo životního prostředí dávalo i souhlas, jsme chápali, řekl bych, skutečně v duchu dosavadního přístupu k průzkumu, tzn. získávání informací o složení zemské kůry, o zásobách nerostných surovin.

Bohužel zkušenosti s průzkumem tak, jak např. probíhá v Kašperských Horách ukazují, že pojetí, ve kterém je příprava na samotnou těžbu, je nepřijatelným zásahem do krajiny. Koneckonců ukázalo se a mimo jakoukoliv pochybnost se prokázalo, že nebylo ani možné těmi metodami dodržet ty podmínky, které byly pro tento průzkum stanoveny.

Tak jsem přistoupil, a ministerstvo přistoupilo ke krokům, které směřují i k tomu, aby povolení k průzkumu bylo odebráno.

Abych tedy shrnul toto své stanovisko. Jsem přesvědčen, že ta cena ve všech možných dopadech na životní prostředí, a to nejmenuji ani dopady do sociální struktury a problematiky, že ta cena naprosto nemůže být vyvážena vlastním výnosem z těžby. Ani tak to my sami samozřejmě neposuzujeme. Není to samozřejmě naše primární hledisko. Těžba těmito metodami v našich podmínkách nemá v žádném z těch známých ložisek resp. lokalit předpoklady, aby vyhověla všem platným kritériím.

Proto se domnívám, že v tom procesu, který dnes probíhá, dojde k tomu, že tak jako byla v minulosti těžba zlata ukončena, tak tentokrát nebude ani zahájena.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Lobkowicz si nežádá doplnit svou otázku.

Tím jsme vyčerpali ústní interpelace, které se vešly do předepsaného času.

Já chci nyní, kolegyně a kolegové, sdělit sněmovně, že v tuto chvíli přerušuji 39. schůzi, a to do středy 21. února.

Budeme pokračovat ve středu 21. února v 11.00 hodin, a to bodem 56, tzn. jazykový zákon - prvé čtení; dále bodem 83, tzn. zákon o sídle Poslanecké sněmovny - třetí čtení, a druhé čtení zákonů zahrnutých pod body 84, 101 a 102, které přijede do sněmovny vysvětlit a obhájit pan ministr Vladimír Dlouhý.

Uzavírám tedy dnešní zasedání. Přeji vám všem dobrý večer.

(Schůze přerušena v 18.29 hodin.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP