Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Čestmír Hofhanzl

Schůze: 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42

3. schůze (27. - 28. 1. 1993)

XIX. Zpráva mandátového a imunitního výboru k žádosti o souhlas Poslanecké sněmovny s trestním stíháním poslance
část č. 18 (28. 1. 1993)

8. schůze (20. - 22. 4. 1993)

II. Aktuální problematika v oblasti školství, rozpočtová situace v jednotlivých typech školských zařízení a vládní návrh koncepce rozvoje této oblasti
část č. 7 (20. 4. 1993)

III. Zpráva o stavu národního hospodářství České republiky
část č. 12 (21. 4. 1993)

V. Vládní koncepce v oblasti mezinárodní politiky České republiky
část č. 22 (21. 4. 1993)

XIII.. Návrhy na zrušení usnesení zastupitelstva města Borovany a zastupitelstva obce Čížová
část č. 25 (21. 4. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

Bod č. 10
část č. 19 (20. 5. 1993)

Bod č. 27
část č. 42 (21. 5. 1993)

10. schůze (15. - 17. 6. 1993)

IX. Návrh poslance Ludvíka Motyčky na usnesení Poslanecké sněmovny k prodlužování práva užívání vydražených provozních jednotek
část č. 6 (15. 6. 1993)

XV. Zpráva o činnosti Generální prokuratury České republiky
část č. 18 (17. 6. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

Bod č. 27
část č. 26, část č. 30 (9. 7. 1993)

Bod č. 36
část č. 41 (10. 7. 1993)

12. schůze (14. - 16. 9. 1993)

VI. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu- pokračování přerušeného jednání z 11. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu
část č. 10 (15. 9. 1993)

13. schůze (12. - 15. 10. 1993)

VIII. Zpráva o bezpečnostní situaci v České republice
část č. 7 (12. 10. 1993), část č. 10 (13. 10. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

Bod č. 7
část č. 12 (2. 12. 1993)

Bod č. 9
část č. 16 (2. 12. 1993), část č. 21 (3. 12. 1993)

XXI. Vládní návrh Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, podle sněmovního tisku 606
část č. 43 (8. 12. 1993)

XXIX. Vládní návrh na rozšíření účasti České republiky v Ochranných silách Organizace Spojených národů (UNPROFOR) na území bývalé Jugoslávie, podle sněmovního tisku 734
část č. 49 (8. 12. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

Bod č. 33
část č. 34 (18. 2. 1994)

18. schůze (26. - 29. 4. 1994)

Bod č. 5
část č. 3, část č. 6 (26. 4. 1994)

19. schůze (31. 5. - 3. 6. 1994)

část č. 1 (31. 5. 1994)

XIX. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 19 (2. 6. 1994)

XXVII. Návrh k převzetí záštity nad pietním územím obce Ležáky
část č. 35 (3. 6. 1994)

21. schůze (7. - 9. 7. 1994)

část č. 23, část č. 27 (9. 7. 1994)

Bod č. 5
části č. 16-17 (8. 7. 1994)

IX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců
část č. 10, část č. 12 (8. 7. 1994)

Bod č. 20
části č. 26-27 (9. 7. 1994)

23. schůze (27. - 29. 9. 1994)

část č. 1 (27. 9. 1994)

IV. Návrh poslance Čestmíra Hofhanzla na usnesení Poslanecké sněmovny k privatizaci lesů
část č. 2 (27. 9. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

Bod č. 5
část č. 11 (7. 12. 1994)

28. schůze (7. - 9. 2. 1995)

Bod č. 29
část č. 16 (8. 2. 1995)

29. schůze (14. - 17. 3. 1995)

XXI. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednávání zásad zákonů, podle sněmovních tisků 1592 - 1594
část č. 14 (15. 3. 1995)

XXIII. Zpráva o činnosti kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky
část č. 18 (15. 3. 1995), část č. 25 (16. 3. 1995)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

XII. Zákon o ocenění některých účastníků národního boje za osvobození v souvislostí s 50. výročím ukončení 2. světové války, přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 20. dubna 1995 a vrácený prezidentem republiky
část č. 8 (24. 5. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

část č. 25 (22. 6. 1995)

XX. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 33 (27. 6. 1995)

33. schůze (25. 7. 1995)

část č. 5 (25. 7. 1995)

34. schůze (26. - 28. 9. 1995)

Bod č. 25
část č. 15 (27. 9. 1995)

XXIX. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců.
část č. 21 (28. 9. 1995)

35. schůze (18. 10. 1995)

I. Zákon, kterým se mění zákon ČNR č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 27. září 1995 a vrácený prezidentem republiky.
část č. 2 (18. 10. 1995)

36. schůze (31. 10. - 3. 11. 1995)

část č. 30 (3. 11. 1995)

Bod č. 5
část č. 10 (1. 11. 1995), část č. 29 (3. 11. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

XI. Návrh poslanců Josefa Ježka a dalších na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, podle sněmovního tisku 1912 - prvé čtení
části č. 13-14 (6. 12. 1995)

XVII. Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona o síti zdravotnických zařízení a o změně zákona ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, podle sněmovního tisku 1944 - prvé čtení
část č. 23 (7. 12. 1995)

XXI. Vládní návrh k nabídce České republiky na účast v mnohonárodních mírových silách pod vedením NATO k dohledu nad dodržováním mírové dohody na území bývalé Jugoslávie, podle sněmovního tisku 2003
část č. 31 (8. 12. 1995)

XXXVIII. Vládní návrh zákona o vyhlášení Národního parku České Švýcarsko a o změně a doplnění zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, podle sněmovního tisku 1932 - prvé čtení
část č. 41 (12. 12. 1995)

38. schůze (19. - 20. 12. 1995)

III. Návrh poslanců Marka Bendy a dalších na vydání zákona o sídle Parlamentu České republiky (sněmovní tisk 1989) - prvé čtení
část č. 3 (19. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

část č. 1, část č. 5 (6. 2. 1996), část č. 48 (14. 2. 1996)

XVIII. Vládní návrh zákona o výkonu trestu odnětí svobody (sněmovní tisk 2065) - prvé čtení
část č. 9 (7. 2. 1996)

XXIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2073) - prvé čtení
části č. 17-18 (8. 2. 1996)

XXXXI. Vládní návrh zákona o státním podniku (sněmovní tisk 2076) - prvé čtení
část č. 27 (9. 2. 1996)

40. schůze (12. - 15. 3. 1996)

2. Návrh poslance Josefa Ježka a dalších na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, podle sněmovního tisku 1912 druhé čtení
část č. 6 (12. 3. 1996)

6. Vládní návrh zákona o vyhlášení Národního parku České Švýcarsko a o změně a doplnění zákona ČN R č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, podle sněmovního tisku 1932 - druhé čtení
část č. 11 (13. 3. 1996)

25. Návrh poslanců Čestmíra Hofhanzla a Ludvíka Motyčky na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona ČNR č. 546/1992 Sb., podle sněmovního tisku 2039 - prvé čtení
část č. 16 (13. 3. 1996)

56. Zpráva ministra zdravotnictví o stavu v resortu zdravotnictví, příčinách současné situace a způsobech jejího řešení
část č. 35 (15. 3. 1996)

42. schůze (23. - 26. 4. 1996)

IV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, podle sněmovního tisku 2009 - druhé čtení
část č. 3 (23. 4. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP