Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Zdeněk Trojan

Schůze: 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41

8. schůze (20. - 22. 4. 1993)

V. Vládní koncepce v oblasti mezinárodní politiky České republiky
část č. 21 (21. 4. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

Bod č. 13
část č. 23 (20. 5. 1993)

12. schůze (14. - 16. 9. 1993)

VI. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu- pokračování přerušeného jednání z 11. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu
část č. 9 (15. 9. 1993)

XXIX. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu na členy vlády
část č. 25 (16. 9. 1993)

13. schůze (12. - 15. 10. 1993)

IV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 498
část č. 3 (12. 10. 1993)

14. schůze (9. - 11. 11. 1993)

Bod č. 8
část č. 9 (10. 11. 1993)

XXIV. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 23 (11. 11. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

Bod č. 9
část č. 20 (3. 12. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

Bod č. 7
část č. 4 (15. 2. 1994)

XXIV. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 17 (17. 2. 1994)

XXV. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 19, část č. 22 (17. 2. 1994)

Bod č. 27
část č. 27 (17. 2. 1994)

17. schůze (22. - 24. 3. 1994)

Bod č. 6
část č. 5 (22. 3. 1994)

XVI. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 19 (24. 3. 1994)

18. schůze (26. - 29. 4. 1994)

XIX. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 17 (28. 4. 1994)

19. schůze (31. 5. - 3. 6. 1994)

XVIII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 16 (2. 6. 1994)

21. schůze (7. - 9. 7. 1994)

část č. 14 (8. 7. 1994)

VIII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 8 (8. 7. 1994)

22. schůze (8. 9. 1994)

část č. 2 (8. 9. 1994)

Bod č. 2
část č. 4 (8. 9. 1994)

Bod č. 3
část č. 5 (8. 9. 1994)

23. schůze (27. - 29. 9. 1994)

část č. 1 (27. 9. 1994), část č. 23 (29. 9. 1994)

XXVII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 14 (29. 9. 1994)

24. schůze (1. - 3. 11. 1994)

část č. 2 (1. 11. 1994)

Bod č. 9
část č. 8 (2. 11. 1994)

Bod č. 10
část č. 12 (2. 11. 1994)

XIX. Zpráva mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny
část č. 17 (3. 11. 1994)

XX. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 19 (3. 11. 1994)

XXI. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 22 (3. 11. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

část č. 5 (6. 12. 1994)

Bod č. 20
část č. 32 (9. 12. 1994)

Bod č. 30
část č. 59 (15. 12. 1994)

LI. Pojistné plány zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 1995
část č. 65 (15. 12. 1994)

28. schůze (7. - 9. 2. 1995)

část č. 20, část č. 27 (9. 2. 1995)

III. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu 11. dodatkový protokol k Úmluvě k ochraně lidských práv a základních svobod, kterým se mění mechanismus v ní ustavený, přijatý ve Štrasburku dne 11. května 1994, podle sněmovního tisku 1249
část č. 3 (7. 2. 1995)

XXXIII. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 25 (9. 2. 1995)

30. schůze (18. - 20. 4. 1995)

Bod č. 21
část č. 27 (20. 4. 1995)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

část č. 22 (25. 5. 1995)

Bod č. 31
část č. 28 (25. 5. 1995)

34. schůze (26. - 28. 9. 1995)

XXIX. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců.
část č. 23 (28. 9. 1995)

36. schůze (31. 10. - 3. 11. 1995)

část č. 1 (31. 10. 1995), část č. 20 (2. 11. 1995)

I. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na zařazení poslanců do výborů Poslanecké sněmovny
část č. 3 (31. 10. 1995)

XI. Ústní interpelace poslanců na členy vlády
části č. 22-23 (2. 11. 1995)

XXX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech, a zákon ČNR č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 466/1992 Sb., podle sněmovního tisku 1713
část č. 38 (3. 11. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

XVIII. Ústní interpelace poslanců na členy vlády
část č. 27 (7. 12. 1995)

XXI. Vládní návrh k nabídce České republiky na účast v mnohonárodních mírových silách pod vedením NATO k dohledu nad dodržováním mírové dohody na území bývalé Jugoslávie, podle sněmovního tisku 2003
část č. 31 (8. 12. 1995)

38. schůze (19. - 20. 12. 1995)

IX. Vládní návrh zákona o vysokém školství (sněmovní tisk 2001) - prvé čtení
část č. 7 (20. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

část č. 24 (8. 2. 1996)

XXXIII. Vládní návrh zákona o oceňování majetku (sněmovní tisk 2055) - prvé čtení
část č. 20 (8. 2. 1996)

XXXVIII. Ústní interpelace poslanců na členy vlády
část č. 23 (8. 2. 1996)

LVIII. Návrh poslanců Josefa Pavely a dalších na vydání zákona o veřejném ochránci práv (sněmovní tisk 2007) - prvé čtení
část č. 37 (13. 2. 1996)

40. schůze (12. - 15. 3. 1996)

část č. 29 (14. 3. 1996)

41. schůze (16. 4. 1996)

části č. 1-2 (16. 4. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP