Stenografický zápis 35. schůze, 16. října 2019


Zahájení
(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jan Bartošek
Poslankyně Jana Černochová
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal

(Jednání přerušeno v 9.05 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.30 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Petr Dolínek
Poslanec Radek Koten
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jakub Janda
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal

(Jednání přerušeno v 9.44 hodin do 9.49, v 9.46 oznámeno pokračování přestávky a ukončení v 10.05 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.05 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal


204. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 435/ - třetí čtení

Poslanec Petr Bendl
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Zdeněk Podal
Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Petr Bendl
Poslanec David Pražák
Poslanec Radek Holomčík
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Martin Baxa
Poslanec Pavel Bělobrádek
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Radek Holomčík
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 11.32 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.01 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Pavel Kováčik


205. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 454/ - třetí čtení

Poslanec Petr Bendl
Poslanec Radek Holomčík
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Radek Holomčík
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Josef Kott
Místopředseda PSP Petr Fiala

(Jednání přerušeno ve 12.26 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.30 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Fiala


236. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Martin Kolovratník


237. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie

Poslanec Martin Kolovratník


238. Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře

Poslanec Martin Kolovratník


239. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení

Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Josef Kott


240. Návrh na volbu člena Národní rozpočtové rady

Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Petr Fiala

(Jednání přerušeno ve 12.41 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Martin Kolovratník


237. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie

Poslanec Martin Kolovratník


238. Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře

Poslanec Martin Kolovratník


239. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení

Poslanec Martin Kolovratník


240. Návrh na volbu člena Národní rozpočtové rady

Místopředseda PSP Tomio Okamura


244. Návrh na potvrzení předsedů výborů Poslanecké sněmovny

Místopředseda PSP Tomio Okamura


30. Návrh poslanců Aleny Gajdůškové, Jana Chvojky, Ondřeje Veselého, Hany Aulické Jírovcové, Heleny Válkové, Lukáše Koláříka, Romana Onderky, Víta Kaňkovského, Petra Pávka, Lenky Dražilové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 463/ - druhé čtení

Poslankyně Alena Gajdůšková
Poslankyně Andrea Brzobohatá
Poslankyně Alena Gajdůšková
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Alena Gajdůšková


6. Vládní návrh zákona o realitním zprostředkování a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákon o realitním zprostředkování) /sněmovní tisk 391/ - druhé čtení

Poslanec Vojtěch Munzar
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Patrik Nacher
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Petr Dolínek
Poslanec Vojtěch Munzar
Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Tomáš Kohoutek
Poslanec Adam Kalous
Poslanec Petr Dolínek
Poslanec Milan Pour
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Dominik Feri


7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 367/ - druhé čtení

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová
Poslanec Jan Kubík
Poslanec Ivan Bartoš


8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 413/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček
Poslanec Pavel Pustějovský
Poslankyně Dana Balcarová
Poslanec Pavel Pustějovský
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Petr Dolínek
Poslanec Pavel Pustějovský


10. Vládní návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním /sněmovní tisk 451/ - druhé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslankyně Alena Gajdůšková
Poslankyně Věra Adámková
Poslanec David Kasal
Poslankyně Věra Adámková
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslanec Vlastimil Válek
Poslankyně Olga Richterová
Poslanec Jiří Ventruba
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec David Kasal
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec David Kasal
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslankyně Věra Adámková
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslankyně Věra Adámková


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu /sněmovní tisk 398/ - druhé čtení

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Jan Řehounek
Poslanec Pavel Juříček
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Řehounek
Poslanec Pavel Juříček


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 412/ - druhé čtení

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová
Poslanec Ivan Bartoš
Poslankyně Olga Richterová
Poslanec Ivan Bartoš
Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová
Poslankyně Olga Richterová
Poslanec Ivan Bartoš
Poslanec Dominik Feri


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 431/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík
Poslanec Jan Bauer
Poslanec Pavel Staněk
Poslanec Milan Feranec
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Ondřej Polanský
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Pavel Staněk
Poslanec Milan Feranec
Poslanec Jan Bauer
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Ondřej Polanský
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Jakub Michálek


14. Vládní návrh zákona o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu /sněmovní tisk 434/ - druhé čtení

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Jan Lipavský
Poslankyně Věra Kovářová


16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 485/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček
Poslanec Karel Rais
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel

(Jednání přerušeno v 17.58 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 18.00 hodin.)

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel


305. Informace vlády o výběrovém řízení na mýtný systém

Poslanec Stanislav Blaha
Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Stanislav Blaha
Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík
Poslankyně Květa Matušovská
Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík
Poslanec Petr Dolínek
Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík
Poslanec Jan Bartošek
Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík
Poslanec Stanislav Blaha
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Jan Bartošek
Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel

(Jednání skončilo v 19.22 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP