Sněmovní tisk 451
Vl.n.z. o náhradě újmy způs.povinným očkováním

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 4. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 451/0 dne 3. 4. 2019.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 43/19, PID ALBSB6NJ7KX1.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 4. 2019 (usnesení č. 174). Určil zpravodaje: PaedDr. Alena Gajdůšková a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 621).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 27. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 451/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 8. 7. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 451/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 10. 2019 na 35. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 10. 2019 na 35. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 451/3, který byl rozeslán 18. 10. 2019 v 9:35.

 • G
  • Výbor pro zdravotnictví vydal usnesení garančního výboru, které bylo 1. 11. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 451/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 11. 2019 na 39. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 51, usnesení č. 807).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 6. 1. 2020.
  Návrh zákona 3. 2. 2020 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 3. 2. 2020 poslancům jako tisk 451/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 3. 2. 2020 poslancům jako tisk 451/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 4. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 48, usnesení č. 966).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 3. 2020.
  Prezident zákon podepsal 12. 3. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 3. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 3. 2020.

Zákon vyhlášen 24. 3. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 43 pod číslem 116/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3527Vít Kaňkovský15751-23749.docx (22 KB) / PDF (202 KB, 3 strany) 15. 10. 2019 v 10:49:48
3543Věra Adámková15767-23774.docx (31 KB) / PDF (282 KB, 7 stran) 16. 10. 2019 v 14:54:07
3546Vít Kaňkovský15770-23777.docx (22 KB) / PDF (202 KB, 3 strany) 16. 10. 2019 v 16:30:18


Deskriptory EUROVOCu: náhrada škody, očkování, prevence nemocí, škoda, vakcínaISP (příhlásit)