(Jednání pokračovalo v 9.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené kolegyně, vážení kolegové, je 9.30, budeme pokračovat. Já bych vás požádal o důstojnou atmosféru, protože než se budeme zabývat pořadem schůze, tak bych na žádost některých kolegů, se kterými souhlasili všichni představitelé klubů, požádal o minutu ticha za brutálně zavražděnou Hervin Khalaf, syrskou političku, v souladu s tím, jak jsme se na tom včera usnesli. Takže prosím o minutu ticha.

(Přítomní povstávají a minutou ticha uctívají památku zavražděné političky.)

Já vám děkuji.

A nyní budeme pokračovat v projednávání návrhů na změnu pořadu schůze. Jako první se mi písemně přihlásila paní poslankyně Věra Kovářová a poté pan poslanec Dolínek. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás požádala o zařazení bodu 136, sněmovní tisk 458, a to na variabilní týden, na čtvrtek 7. 11., jako první bod po písemných interpelacích. Jenom připomenu, že se jedná o velmi jednoduchý návrh, kdy sjednocujeme pojištění odpovědnosti za škodu v mateřských a základních školách. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. A nyní prosím pana poslance Dolínka.

 

Poslanec Petr Dolínek: Dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já si dovolím požádat o zařazení bodu 29, tisk 374, silniční zákon, dnes jako třetí bod projednání. Ten důvod je jednoduchý. Nejde ani tak o to, že v tom zákoně řeším pokutování v prioritních pruzích, ale jde o to, že řada z vás kolegů k tomuto zákonu připojila pozměňovací návrhy, například na zrychlený odjezd záchranek a podobně. Jsou tam řešeny řidičáky pro traktoristy, jsou tam řešena i přestupková řízení. Takže ten zákon má řadu pozměňovacích návrhů, které jsou vhodné pro municipality a pro státní správu. Proto bych požádal, zda bychom tedy dnes mohli jako třetí bod projednat tento zákon a mohli jsme tím pádem dojít do třetího čtení nejlépe v listopadu, tak abychom vyšli vstříc vám všem, kteří jste tam přidali své pozměňovací návrhy.

Děkuji za vaši vstřícnost. Nečekám dlouhou diskuzi, takže si myslím, že bychom to dnes mohli za pár minut zvládnout. Takže ještě pro pana předsedajícího, bod 29, tisk 374, dnes jako třetí bod odpoledního jednání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní se mi přihlásil ještě pan poslanec Koten. (V sále je značný hluk.)

 

Poslanec Radek Koten: Dobrý den, dámy a pánové. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Dovolte mi tímto požádat o vyřazení sněmovního tisku -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane poslanče, já vás přeruším a požádám sněmovnu o klid. Již jsou zde načítány návrhy a bylo by vhodné, aby všichni věděli, co je navrhováno. Prosím pokračujte.

 

Poslanec Radek Koten: Děkuji. Dovolte mi tímto požádat o vyřazení sněmovního tisku 612 - Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku v roce 2018, a sněmovního tisku 613 - Zpráva o situaci v oblasti migrace na území České republiky v roce 2018 z pořadu této schůze. Oba tyto tisky byly přikázány výboru pro bezpečnost k projednávání organizačním výborem dne 3. října a výbor pro bezpečnost je doposud neprojednal. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. A teď se mi hlásil pan předseda Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Dobrý den. Včera mi kolegové ze sociální demokracie přislíbili podporu projednávání opozičních návrhů zákona, tak zkusím dneska první zkušební balonek. Chci navrhnout na pátek první tři body, poslanecké návrhy zákona, z nichž dva jsou bezesporu takové, které v sobě neobsahují žádný velký politický střet. Jeden bezesporu ano.

Tak mi dovolte, abych za náš klub navrhl v pátek jako první bod bod 69, sněmovní tisk 189. Už z toho čísla poznáte, že ten návrh zákona tady leží mimořádně dlouho. Je to návrh poslanců Bendy, Fialy, Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se zrušují obsoletní zákony z roku 1919.

K této problematice jsme vypracovali další návrh zákona, kterým je bod 77, sněmovní tisk 213, který navrhuji jako druhý bod v pátek dopoledne, a tím se navrhuje zrušit další obsoletní zákony z roku 1919. Chci říct, že jsme rádi, že se té problematiky ujalo i Ministerstvo vnitra. My jsme si to představovali, že vláda do toho zapojí své legislativní týmy a společně začneme čistit českou legislativu, aby byla pro naše občany přehlednější.

A třetí bod je bod, který je ve prospěch zaměstnanců. Včera jsem velmi často slyšel od sociálních demokratů, jak hájí zájmy zaměstnanců, tak věřím, že podpoří, abychom jako třetí bod zařadili v pátek bod číslo 88, sněmovní tisk 254, Návrh poslanců Zbyňka Stanjury, Petra Fialy, Jany Černochové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon o daních z příjmu, kdy navrhujeme snížit daně ze závislé činnosti pro ty více než čtyři miliony zaměstnanců.

To jsou tři návrhy, jak uspořádat náš páteční program. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To byla poslední přihláška. Ne, pan poslanec Feri ještě. Prosím.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přítomní členové vlády, já bych rád doplnil návrh pana předsedy Stanjury, protože souhlasím s tím, že by ty návrhy ohledně zrušení obsoletních zákonů měly být projednány. Ale měly by být projednány podle mého soudu společně s tím vládním návrhem. To znamená, jestli by šlo doplnit, abychom v pátek projednali jako první bod ten vládní, druhý bod ODS a třetí bod ty další dva návrhy ODS. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Mohl bych požádat o číslo toho bodu a sněmovního tisku?

 

Poslanec Dominik Feri: Ano, je to 608.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan předseda Stanjura se hlásí s upřesněním, předpokládám.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já s tím návrhem souhlasím, takže bych modifikoval svůj návrh. Pokud projde návrh, který přednesl - protože o tom budeme hlasovat - pan poslanec Feri, tak pak bych já navrhoval ty body v pořadí druhý, třetí, čtvrtý, ne první, druhý, třetí. Je to logické, abychom s touto problematikou - myslím, že tam dokonce můžeme i sloučit rozpravu k těm třem návrhům zákona a ta rozprava může proběhnout jenom jednou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Takže to beru tak, že návrh poslance Feriho budeme hlasovat před vašimi návrhy. A ptám se, jestli je ještě nějaká přihláška k pořadu schůze. Pokud tomu tam není, tak nyní budeme o jednotlivých návrzích hlasovat. Svolám kolegy do sálu. (Gong.) Měl jsem zde žádost o odhlášení, takže vás odhlásím. Prosím přihlaste se znovu svými kartami.

 

Jako první bychom hlasovali návrh paní poslankyně Kovářové. Jedná se o přeřazení bodu 136, je to sněmovní tisk 458, který už máme v pořadu schůze, a o jeho pevné zařazení na čtvrtek 7. 11. jako první bod po písemných interpelacích. Myslím, že je zjevné, o čem budeme hlasovat.

Myslím, že již mohu zahájit hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

hlasování číslo 30 je přihlášeno 174 poslanců a poslankyň, pro 99, proti 49. Návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP